Đại học Thời Đại mới

“Chúng tôi khao khát có một ngôi trường đại học mang những giá trị của thời đại để đáp ứng được nhu cầu phát triển của Việt Nam”.


TS. Đàm Quang Minh – Hiệu trưởng

TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO

Chúng tôi cho rằng Trường đại học mới muốn thành công cần phải mang hơi thở của THỜI ĐẠI. Các bài giảng và giảng viên luôn cập nhật thực tiễn cuộc sống. Sinh viên cần được học tập và phát triển về TƯ DUY bao gồm sáng tạo, giải quyết vấn đề, phản biện để có thể thành công trong xã hội CÔNG NGHIỆP 4.0.

PHƯƠNG PHÁP LUẬN GIÁO DỤC

Trường Đại học Thành Tây - Trường đại học thời đại mới chủ trương luôn cập nhật và áp dụng các phương pháp tiên tiến vào giảng dạy. Hà Nội sẽ là lớp học, giảng đường và cuộc sống sẽ là bài học thực tiễn. Phương pháp giáo dục dựa trên dự án (project based learning) và học tập dựa trên vấn đề (problem based learning) kết hợp với việc áp dụng triệt để Công nghệ giáo dục để mang lại hiệu quả cao nhất cho người học.