CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày một tăng, ngành điều dưỡng đang dần khẳng định vị thế không thể thiếu của mình trong đào tạo nhân lực phục vụ cho y tế. WHO đánh giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe do điều dưỡng – hộ sinh cung cấp là một trong những trụ cột của hệ thống dịch vụ у tế. Điều dưỡng viên có nhiệm vụ chăm sóc, tối ưu hóa về sức khỏe, dự phòng bệnh và chấn thương, xoa dịu nỗi đau qua chẩn đoán và điều trị, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tăng cường chăm sóc sức khỏe cá nhân, gia đình, cộng đồng.

Chương trình Điều dưỡng được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế. Ngoài ra, Chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning), Kiến tập, Thực tập tại bệnh viện nhằm giúp sinh viên có thực hành và trải nghiệm thực tế.

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
photo
Ngành Điều dưỡng

Mục tiêu đào tạo

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành Điều dưỡng.

  • Trang bị sinh viên những kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cần thiết trong ngành điều dưỡng
  • Xây dựng thái độ trung thực, đam mê nghề, tận tụy, hết lòng phục vụ người bệnh.
  • Phát huy thái độ học tập suốt đời để đáp ứng xu hướng phát triển của nghề điều dưỡng
photo
Ngành Điều dưỡng

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân Điều dưỡng, sinh viên có thể làm việc tại:

  • Các Khoa của phòng khám bệnh tư nhân.
  • Các trung tâm thực hành khám chữa bệnh, các trung tâm y tế, các viện dưỡng lão, các bệnh viện.