CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Dược học là môn khoa học nghiên cứu về thuốc trên 2 lĩnh vực chính: quá trình nghiên cứu mối liên quan giữa thuốc và cơ thể; cách vận dụng thuốc trong điều trị bệnh. Dược học được phân thành nhiều lĩnh vực như nghiên cứu, sản xuất, lưu thông phân phối, đảm bảo chất lượng, quản lý dược, hướng dẫn sử dụng thuốc cho mọi người. Đây là ngành học dựa trên nhiều ngành khoa học khác nhau, nhưng chủ yếu và cơ bản nhất là hóa học và sinh học.

Sự thiếu hụt nhân lực ngành dược tại các bệnh viện và công ty dược phẩm trong nước ngày càng trở nên trầm. Bên cạnh đó, các công ty sản xuất và cung ứng thuốc của nước ngoài cũng xác định rõ chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm lâu dài tại Việt Nam. Ngoài ra, các hãng thuốc của nhiều quốc gia đang thâm nhập thị trường nước ta. Điều này mở ra rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên.

Chương trình Dược học được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế. Đồng thời, Chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning), Kiến tập, Thực tập tại nhà thuốc, doanh nghiệp dược, bệnh viện v…v nhằm giúp sinh viên thực hành và trải nghiệm thực tế

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
photo
Ngành Dược học

Mục tiêu đào tạo

  • Cung cấp kiến thức khoa học cơ bản và d­ược học cơ sở; kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức chuyên ngành.
  • Trang bị sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện tốt các nghiệp vụ sau: Quản lý, cung ứng thuốc; Đảm bảo chất lượng thuốc, chất lượng thí nghiệm; và Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.
  • Trang bị kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp.
  • Xây dựng thái độ trung thực, sự đam mê nghề, tận tụy hết lòng phục vụ bệnh nhân.
  • Phát huy thái độ học tập suốt đời để đáp ứng xu hướng phát triển của nghề dược sĩ.
  • Hình thành thái độ tôn trọng và kết hợp linh hoạt y – dư­ợc học hiện đại với y – d­ược học cổ truyền.
photo
Ngành Dược học

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi hoàn thành chương trình Dược học, sinh viên có thể làm việc tại:

  • Các bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khoẻ.
  • Các nhà máy xuất dược phẩm, các nhà thuốc, các công ty kinh doanh dược phẩm.
  • Các trung tâm và viện kiểm nghiệm.