CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kế toán là ngành thực hiện quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản trong các tổ chức. Nó đảm bảo các công ty vận hành hiệu quả, sổ sách được ghi chép chính xác, và thuế đảm bảo được đóng đúng hạn.

Chương trình đào tạo không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng cho sinh viên tự tin làm nghề kế toán mà còn tạo cơ hội cho sinh viên đăng ký theo học các chương trình thạc sỹ kế toán hoặc theo đuổi chứng chỉ nghề nghiệp kế toán: ACCA/CPA trong tương lai.

Chương trình Kế toán được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế. Ngoài ra, Chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning) và Học tập qua vấn đề (Problem based learning) nhằm giúp sinh viên cọ xát và giải quyết các bài tập và vấn đề kế toán từ thực tế doanh nghiệp.

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
photo
Ngành kế toán

Mục tiêu đào tạo

 • Cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về kinh doanh và sau đó tập trung vào chuyên môn kế toán.
 •  Tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thiện các kỹ năng phân tích.
 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản
 • Mở rộng nhận thức của sinh viên về các vấn đề đạo đức
 • Tăng cường các kỹ năng công nghệ thông tin của sinh viên
photo
Ngành kế toán

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi ra trường, sinh viên ngành Kế toán có thể làm việc trong nhiều vị trí, khác nhau như:

 • Nhân viên kế toán tiền lương
 • Nhân viên kế toán tổng hợp
 • Nhân viên kế toán thuế
 • Nhân viên kiểm toán
 • Kiểm soát viên
 • Thủ quỹ
 • Nhân viên phân tích tài chính
 • Nhân viên tư vấn tài chính