CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Marketing là quá trình quản trị trong đó các hàng hoá và dịch vụ chuyển đổi từ ý tưởng ban đầu đến sản phẩm hoàn chỉnh cho khách hàng. Cho dù chúng ta giao tiếp ngoại tuyến hay trực tuyến, marketing vẫn là một phần quan trọng trong kinh doanh. Ngoài ra, ngành Marketing mở ra các cơ hội nghề nghiệp đa dạng và rộng rãi cho sinh viên

Chương trình ngành Marketing cung cấp cho sinh viên các nội dung phong phú từ nghiên cứu và phân tích marketing truyền thống đến tiếp cận và thực hành các quy tắc mới của marketing số (Digital Marketing) và hành vi khách hàng.

Chương trình Marketing được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế. Ngoài ra, Chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning) và Học tập qua vấn đề (Problem based learning) nhằm giúp sinh viên cọ xát và giải quyết các tình huống thực tế liên quan Marketing.

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
photo

Mục tiêu đào tạo

 • Phát triển sự hiểu biết của sinh viên về các môi trường phức tạp và biến động và ảnh hưởng của nó lên các hoạt động và tổ chức marketing
 • Giúp sinh viên xác định vai trò của marketing trong hệ thống kinh tế xã hội và tìm hiểu về các mảng chính: Hoạch định sản phẩm, Định giá, Phân phối và Xúc tiến
 • Khám phá động lực của hành vi người tiêu dung, các yếu tố xã hội, văn hoá và tâm chí ảnh hưởng đến quyết định mua sắm, từ đó giúp sinh viên hình thành và triển khai các chiến lược marketing
 • Trang bị cho sinh viên các kỹ thuật nghiên cứu thị trường và cung cấp các kỹ năng phân tích nhu cầu, phân khúc thị trường và mối quan hệ chi phí – số lượng- lợi nhuận trong các chiến dịch marketing
 • Phát triển các kỹ năng của sinh viên trong việc hình thành ý tưởng, triển khai và đánh giá các kế hoạch marketing
 • Phát triển tư duy phản biện và trau chuốt các kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định của sinh viên
photo
Ngành Marketing (dự kiến)

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi ra trường, sinh viên ngành Marketing có thể làm việc trong nhiều vị trí khác nhau như:

 •    Chuyên viên Marketing
 •    Chuyên viên PR
 •    Chuyên viên quảng cáo
 •    Chuyên viên xây dựng thương hiệu
 •    Chuyên viên nghiên cứu thị trường
 •    Chuyên viên kinh doanh/bán hàng

•    Chuyên viên phát triển sản phẩm