CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Truyền thông đa phương tiện là ngành giao thoa giữa công nghệ thông tin và truyền thông để thiết kế, xây dựng những sản phẩm ứng dụng đa phương tiện trong lĩnh vực truyền thông như truyền hình, phát thanh, báo điện tử, quảng cáo… hay “lấn sân” sang lĩnh vực giải trí như game, điện ảnh, hoạt hình…

Chương trình Truyền thông đa phương tiện được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế. Ngoài ra, Chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning) và Học tập qua vấn đề (Problem based learning) nhằm giúp sinh viên cọ xát và giải quyết các case study thực tế trong Truyền thông đa phương tiện

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
photo
Ngành Truyền thông đa phương tiện

Mục tiêu đào tạo

Cung cấp kiến thức nền tảng và chuyên sâu về thông tin,báo chí, quảng cáo và truyền thông

 • Trang bị các kiến thức, kỹ năng và thái độ để sinh viên có thể sẵn sàng cho công việc trong tương lai hoặc có thể tiếp tục theo đuổi chương trình sau đại học.
 • Hình thành và phát triển sự tự tin, sự tự chủ và nhận thức trách nghiệm khi làm việc trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện
 • Phát triển sự khám phá, tư duy sáng tạo và thái độ chấp nhận rủi ro của sinh viên
 • Hình thành và phát triển tư duy phản biện cho sinh viên
 • Trang bị các kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói
photo
Ngành Truyền thông đa phương tiện

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành truyền thông đa phương tiện có thể làm việc trong nhiều vị trí và lĩnh vực khác nhau:

 • Truyền hình/Truyền thanh: Biên tập viên, phóng viên, đạo diễn, phóng viên
 • Chuyên viên truyền thông
 • Chuyên viên digital marketing
 • Chuyên viên quảng cáo
 • Chuyên viên chăm sóc khách hàng
 •  Chuyên viên quản lý mạng xã hội
 • Chuyên viên quản lý sự kiện
 •  Chuyên viên mạng xã hội
 • Chuyên viên đối ngoại và quan hệ công chúng