TS. Hồ Xuân Năng

Chủ tịch HĐQT

ThS. Nguyễn Thanh Sơn

Phó Chủ tịch HĐQT

PGS. TS. Phan Hữu Tuấn

Phó Chủ tịch HĐQT

Ban giám hiệu

TS. Đàm Quang Minh

Hiệu trưởng

TS. Hoàng Anh Tuấn Kiệt

Phó hiệu trưởng

TS. Đặng Xuân Tin

Phó hiệu trưởng

Lãnh đạo các phòng ban

Lê Huyền Trang

Nhân sự

ThS. Phạm Thuỳ Dương

Trưởng phòng Truyền thông

Lãnh đạo các khoa

TS. Hoàng Anh Tuấn Kiệt

Khoa Khoa học và Công nghệ

ThS. Trần Văn Trọng

Khoa Ngôn ngữ & Giáo dục

TS. Nguyễn Nghĩa Vụ

Khoa Ngôn ngữ & Giáo dục

NGƯT. Đinh Ngọc Đệ

Khoa điều dưỡng

GS. TS. Võ Xuân Minh

Khoa Dược

Các đơn vị trực thuộc

TS. Vương Quân Hoàng

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu xã hội liên ngành (ISR)

ThS. Nguyễn Ngọc Hằng Minh

Giám đốc Trung tâm dịch vụ & Chánh văn phòng

NCS. Phạm Hùng Hiệp

Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu xã hội liên ngành (ISR)