06 Dec 2017

Gần 30 sinh viên bảo vệ khóa luận Dược sỹ đại học

Ngày 27/11 vừa qua, Lễ bảo vệ khóa luận của các “dược sỹ tương lai” lớp K9D2LT1 ngành Dược đã diễn ra tại Trường Đại học Thành Tây.

Gần 30 sinh viên hệ liên thông tương ứng với gần 30 đề tài đã được trình bày tại Lễ bảo vệ khóa luận Dược sỹ đại học. Các đề tài được bảo vệ xoay quanh nội dung chính như: Phân tích tinh hình sử dụng thuốc tại bệnh viên, đánh giá hoạt động kinh doanh tại Công ty Dược, Khảo sát chất lượng dịch vụ tại nhà thuốc, Tổng quan về LED trong cơ thể người, Tổng quan về vi chất dinh dưỡng thiết yếu…

Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Dược sỹ đại học diễn ra tại Đại học Thành Tây.

Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Dược sỹ đại học diễn ra tại Đại học Thành Tây.

Trong quá trình bảo vệ khoá luận các sinh viên đã thể hiện sự tự tin, sự hiểu biết khá tốt về nội dung nghiên cứu và trình bày một cách mạch lạc, rõ ràng. Hầu hết các câu hỏi do Hội đồng chấm khóa luận đưa ra đều được trả lời tốt. Điều đó thể hiện kiến thức, sự đầu tư nghiêm túc trong việc nghiên cứu khoa học, khả năng làm việc độc lập và  tổng hợp kiến thức trong quá trình học tập tại Đại học Thành Tây.

Nhiều đề tài có tính thực tiễn được trình bày tại Lễ bảo vệ khóa luận.

Nhiều đề tài có tính thực tiễn được trình bày tại Lễ bảo vệ khóa luận.

Lễ bảo vệ khóa luận lần này được đánh giá là  thành công với nhiều đề tài nhận được lời khen từ Hội đồng chấm luận văn.  Đây cũng là cơ sở để khẳng định thành tích của các sinh viên trong thời gian học tập tại trường và công bố  kết quả nghiên cứu đầu tay của mình.

Leave a Reply