05 Jan 2018

Hướng dẫn làm thủ tục di chuyển Nghĩa vụ quân sự dành cho các nam sinh viên Đại học Thành Tây

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nam sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Thành Tây thuộc diện được tạm hoãn nhập ngũ trong thời gian theo học tại trường (trừ trường hợp viết đơn tình nguyện nhập ngũ).

Khi nhập học nam sinh viên trúng tuyển phải nộp những giấy tờ sau:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do BCH Quân sự quận/huyện cấp.
  2. Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự hoặc Xác nhận đăng ký vắng mặt do cơ quan Quân sự xã/phường/thị trấn – nơi sinh viên đăng kí hộ khẩu thường trú cấp.

Thời hạn các sinh viên nam nộp các giấy tờ trên trước ngày 08/01/2018 cho thầy Nguyễn Thái Vinh, Phòng Truyền thông, Tầng 1, nhà A. 

Lưu ý: Những sinh viên nam không làm thủ tục di chuyển nghĩa vụ quân sự đến nhà trường đúng thời hạn sẽ tự chịu trách nhiệm, đồng thời sẽ không được xếp vào diện được tạm hoãn nhập ngũ (do địa phương quản lí) kể cả vẫn đang trong thời gian theo học tại trường.

Các bạn nam đăng kí theo mẫu dưới đây để lập danh sách gửi BCH Quân sự quận Hà Đông.

http://url.wu.edu.vn/14

 

Leave a Reply