Võ Xuân Minh

GS.TS Võ Xuân Minh – Trưởng khoa Dược, Đại học Thành Tây