TS. Đàm Quang Minh

 • Tiến sĩHiệu trưởng Đại học Thành Tây

Contact Info:

Hiệu trưởng trường Đại học Thành Tây

Quá trình học tập:

 • 2003 – 2007: Tiến sĩ về Khoa học Trái đất, trường Đại học Tổng hợp Greifswald (CHLB Đức).
 • 1997 – 2001: Cử nhân Chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng K1, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Quá trình công tác:

 • 6/2017 – nay: Hiệu trưởng trường Đại học Thành Tây – Western University Hanoi.
 • 2017-nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Giáo dục Ba trăm sáu mươi độ.
 • 9/2014 – 11/2016: Hiệu trưởng Trường Đại học FPT.
 • 3/2014 – 8/2014: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (IAE).
 • 2010 – 2/2015: Giám đốc FPT Polytechnic Việt Nam thuộc Trường Đại học FPT.
 • 2013 – 2/2014: Viện Phó Viện đào tạo Quốc tế FPT thuộc Trường Đại học FPT.
 • 2010 – 2012: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học FPT.
 • 2009 – 2012: Giám đốc Chương trình liên kết quốc tế FPT – Greenwich.
 • 2007 – 2009: Trợ lý cao cấp cho Chủ tịch FPT Trương Gia Bình.
 • 2001 – 2007: Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội.