TS. Phạm Quốc Bảo

1        Thông tin cá nhân:

–         Họ tên: PHẠM QUỐC BẢO
–         Ngày sinh: 19/01/1949
–         Quê quán: Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương.
–         Học vị cao nhất: Tiến sỹ2        – Quá trình đào tạo và công tác:
Thời gian Nội dung đào tạo, công tác
1974 – 1979 Học ĐH Dược Hà Nội
1979 – 1997 Nghiên cứu sinh, Giảng viên Đại học Dược Hà Nội
1997 – 1998 Chuyên viên Vụ KH&ĐT Bộ Y tế
1999 – 2009 Phó vụ trưởng Vụ KH&ĐT Bộ Y tê
5/2009 Nghỉ hưu
2014 đến nay Phó trưởng Khoa Dược, Đại học Thành Tây

3        Một số kết quả hoạt động đào tạo – NCKH:+ Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1. Nghiên cứu nhân lực Dược Việt Nam 2005 Tạp chí Dược học
2. Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực y tế 2002 NXB Y học HN, VN
3. Thiết kế và quản lý dự án y tế 2004 NXB Y học HN, VN
4. Tiêu chuẩn thiết bị y tế 2007 Trung tâm tiêu chuẩn và chất lượng VN
5. Quản lý khoa học công nghệ ngành y tế 2008 NXB Y học
6. Tiêu chuẩn cơ sở đào tạo nhân lực y tế 2012 NXB Giáo dục VN
Năng lực và kinh nghiệm công tác:
–         Giảng dạy đại học, sau đại học: Đã trải qua 30 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy đại học, hướng dẫn 3 NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ
–         Nghiên cứu khoa học: Có khả năng chủ trì, thực hiện các nghiên cứu về phân tích, nghiên cứu sinh khả dụng bào chế thuốc
–         Quản lý đào tạo và KHCN: Có nhiều năm kinh nghiệm quản lý đào tạo, xây dựng chương trình, tài liệu, giám sát đào tạo. Nhiều năm quản lý KHCN, xây dựng chiến lược, kế hoạch tham gia hoạch định chính sách quản lý KHCN Y tế.
–         Công tác khác: Chuyên gia trong nhiều dự án quốc tế về dược