22 Sep 2017

Thời khóa biểu dự kiến học kì 2 năm học 2017 – 2018 Khoa Khoa Học Và Công Nghệ

Trường Đại Học Thành Tây thông báo thời khóa biểu dự kiến học kì 2, năm học 2017 – 2018 Khoa Khoa Học và Công Nghệ như sau:

Thời khoa biều Lớp K10.CT (ĐH)

STT Môn học Số tín chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
  Học kỳ 2            
1 Tiếng anh 4 3 Tiếng anh 4 Toán cao cấp 3   Trắc địa Toán cao cấp 3    XSTK
2 Toán cao cấp 3 3
3 PTVP 3
4 Cơ học cơ sở 2 3
5 Trắc địa 3
6 Thực tập trắc địa 1
7 Sức bền vật liệu 1 3
  Tổng 19

Thời khoa biều Lớp K9.CT (ĐH)

STT Môn học Số tín chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
  Học kỳ 2            
1 Phân tích ứng suất 3 Phân tích ứng suất

( phòng máy)

K/c bê tông cốt thép 1 Nền móng công trình Đồ án kết cấu BTCT 1 Động lực học công trình
2 K/c bê tông cốt thép 1 3
3 Đồ án kết cấu BTCT 1 1
4 Nền móng công trình 3
5 Động lực học công trình 2
6 Vật liệu xây dựng 3
7 Thí nghiệm vật liệu xây dựng 1
8 Kết cấu thép 2
9 Đồ án kết cấu thép 1
10 Thực tập công nhân 3
  Tổng 22          

Thời khoa biều Lớp K8.CT (ĐH)

STT Môn học Số tín chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
  Học kỳ 2            
1 KT&TCTC Nhà BTCT 2 KT&TCTC Nhà BTCT Tin ứng dụng Thi công nhà cao tầng Quy hoạch đô thị Đồ án KT&TCTC Nhà BTCT
2 Đồ án KT&TCTC Nhà BTCT 1
3 Thi công nhà cao tầng 2
4 Tin ứng dụng 2
5 Quy hoạch đô thị 2
6 Tự chọn 1( Kết cấu BTCT đặc biệt) 2
7 Tự chọn 2( Nền móng nhà cao tầng) 2
8 Tự chọn 3 (K/c gạch đá gỗ) 2
  Tổng 15

Thời khoa biều Lớp K9.LN(ĐH)

STT Môn học Số tín chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
  Học kỳ 1            
1   Kỹ thuật xử lý chất thải 3 Kỹ thuật xử lý chất thải GIS và viễn thám  

Gíao dục truyền thông về môi trường

 

Luật và chính sách tài nguyên môi trường

 

Kinh tế môi trường

2 GIS và viễn thám 3
3 Gíao dục truyền thông về môi trường 2
4 Kinh tế môi trường 2
5 Luật và chính sách tài nguyên môi trường 3 Đa dạng sinh học Quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng Du lịch sinh thái Quan trắc môi trường Kiểm soát tai biến và rủi ro môi trường
6 Đa dạng sinh học 2
7 Quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng 2
8 Du lịch sinh thái 2
9 Quan trắc môi trường 2
10 Kiểm soát tai biến và rủi ro môi trường 2
  Tổng 23          

Thời khoa biều Lớp K9.CNTT+K10.CNTT

STT Môn học Số tín chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
  Học kỳ 2            
1 Lập trình C 4   Lập trình C Nguyên lý các hệ điều hành Bảo trì HT máy tính Lập trình Java
2 Nguyên lý các hệ điều hành 3
3 Bảo trì HT máy tính 3
4 Lập trình Java 3
5 Kiến trúc máy tính và vi xử lý 3
6 Phân tích thiết kế hệ thống 3
7 Trí tuệ nhân tạo 3 Kiến trúc máy tính và vi xử lý Phân tích thiết kế hệ thống Quản trị mạng máy tính   Trí tuệ nhân tạo
8 Quản trị mạng máy tính 3
  Tổng 25

 Thời khoa biều Lớp K11.CNTT

STT Môn học Số tín chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
  Học kỳ 2   Thiết kế web HTML    

Lập trình C

 

Lập trình web HTML Tiếng anh 2
1 Gỉải tích 2 3
2 Tiếng anh 2 3
3 Thiết kế web HTML 3
4 Ngôn ngữ lập trình C 4
  Tổng 13

 

Leave a Reply