25 Sep 2017

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2017 – 2018 Khoa Khoa Học Và Công Nghệ

Trường Đại Học Thành Tây trân trọng thông báo thời khóa biểu học kì 1, năm học 2017 – 2018  Khoa Khoa Học và Công Nghệ như sau:

Áp dụng từ ngày 15/08/2017

Thời khoa biều Lớp K10.CT (ĐH)

 

Thời khoa biều Lớp K10.CT (ĐH)


Thời khoa biều Lớp K9.CT (ĐH)

Thời khoa biều Lớp K9.CT (ĐH)

Thời khoa biều Lớp K8.CT (ĐH)

Thời khoa biều Lớp K8.CT (ĐH)

Thời khoa biều Lớp K9.(LN+CNSH+KHMT+QLĐD)

Thời khoa biều Lớp K9.(LN+CNSH+KHMT+QLĐD)

 Thời khoa biều Lớp K8.LN

Thời khoa biều Lớp K8.LN

Thời khoa biều Lớp K9. CNTT+K10 CNTT

Thời khoa biều Lớp K9. CNTT+K10 CNTT

Thời khoa biều Lớp K11.CNTT

Thời khoa biều Lớp K11.CNTT

 

Leave a Reply