06 Feb 2018

Trường Đại học Thành Tây thông báo v/v Bảo quản tài sản

Trường Đại học Thành Tây ban hành thông báo số 07/TB-ĐHTT-KTX ngày 02/02/2018 về việc bảo quản tài sản cá nhân của sinh viên.

Theo đó, Ban quản lý Ký túc xá của trường đã ghi nhận tình trạng người ngoài trà trộn vào trường và lợi dụng sơ hở để đánh cắp tài sản.

Vì lý do trên, Ban quản lý Ký túc xá yêu cầu sinh viên phải gửi xe trong nhà xe. Trường hợp sinh viên cố tình vi phạm/để xe không đúng nơi quy định, ban Quản lý KTX sẽ khoá xe và xử phạt ở mức 50.000VNĐ/xe/lần.

Rất mong các bạn sinh viên cùng có ý thức bảo vệ tài sản và tuân thủ nội quy của trường.

Ban Quản lý Ký túc xá. 

Leave a Reply