Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu Trường Đại học Thành Tây nhiệm kỳ III đã có những bước thay đổi lớn đối với Trường. Các nhà đầu tư lớn vào Trường bao gồm Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ (IAE)Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa) nhằm đưa Trường Đại học Thành Tây lên một tầm cao mới. Đội ngũ lãnh đạo mới được dẫn dắt bởi Chủ tịch HĐQT TS. Hồ Xuân Năng và Hiệu trưởng TS. Đàm Quang Minh và những chuyên gia hàng đầu về giáo dục đại học.

Tiếp quản trường dựa trên những thành quả của 10 năm phát triển, Ban lãnh đạo mới quyết định sẽ thực hiện các chiến lược đảm bảo sự kế thừa mà vẫn phát triển trường trên quan điểm vì lợi ích của người học. Chương trình học tập sẽ được thực hiện như sau:

  • Chương trình đào tạo từ K11 (nhập học năm 2017) trở vể trước: chương trình học, mức học phí được giữ nguyên. Các phần bổ trợ liên quan đến cơ sở vật chất, hoạt động sinh viên được tham gia theo định hướng mới. Các sinh viên được đảm bảo quyền lợi cho đến khi ra trường theo những cam kết về học phí và chương trình học trước đây.
  • Chương trình đào tạo từ K12 (nhập học từ năm 2018): sinh viên được đăng ký nhập học theo chương trình học tập mới của Trường Đại học Thành Tây. Chương trình này sẽ mang lại những giá trị mới về học thuật và chất lượng theo tiêu chuẩn mới. Các sinh viên K11 trở về trước nếu muốn tham gia chương trình mới cần có đơn xin để được xét chuyển dựa trên việc đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người học.