19 Oct 2017

Trường Đại học Thành Tây tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên K11 năm học 2017 – 2018

Căn cứ vào thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe cho sinh viên mới nhập học để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các bạn sinh viên, trường Đại học Thành Tây tổ chức buổi khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên K11 các khoa.

Trường Đại học Thành Tây tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên K11 năm học 2017 - 2018

Trường Đại học Thành Tây tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên K11 năm học 2017 – 2018

  1. Thời gian: 13h00 – 17h00 ngày 19 và 20/10/2017
  2. Địa điểm: Phòng 205 và 206 giảng đường nhà B
  3. Nội dung: Khám sức khỏe cho sinh viên K11
  4. Thành phần:
  • Bệnh viện Y học Cổ truyền – Bộ công an
  • Người khám: 100% sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng chính quy.

5. Lịch khám:

Chiều ngày 19/10/17 (thứ 5) khám cho khoa Dược & khoa KH-CN
Chiều ngày 20/10/17 (thứ 6) khám cho khoa Điều dưỡng và Khoa KD & QT
Để đảm bảo quyền lợi cho các em sinh viên. Kính đề nghị các Trưởng khoa  chỉ đạo bộ phận thư ký và bộ phận quản lý sinh viên đôn đốc các lớp thuộc Khoa quản lý tham gia nghiêm túc, đầy đủ, hoạt động trên.

 

Leave a Reply