29 Dec 2017

Trường Đại học Thành Tây khởi động WU INNOVATION CHALLENGE – WIC 2018

WU INNOVATION CHALLENGE – WIC 2018 là chương trình trải nghiệm thực tế đặc biệt dành cho sinh viên K11, trường đại học Thành Tây, dự kiến diễn ra từ tháng 1 đến hết tháng 3 năm 2018.

Tham gia chương trình, các bạn sinh viên sẽ được huấn luyện các kỹ năng đổi mới, sáng tạo, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, các bạn cũng sẽ tham quan, giao lưu với các doanh nghiệp, tổ chức và cùng tham gia tháo gỡ những vấn đề khó khăn của doanh nghiệp, tổ chức đó.

WU INNOVATION CHALLENGE - WIC 2018 là chương trình trải nghiệm thực tế đặc biệt dành cho sinh viên K11, trường đại học Thành Tây, dự kiến diễn ra từ tháng 1 đến hết tháng 3 năm 2018.

WU INNOVATION CHALLENGE – WIC 2018 là chương trình trải nghiệm thực tế đặc biệt dành cho sinh viên K11, trường đại học Thành Tây, dự kiến diễn ra từ tháng 1 đến hết tháng 3 năm 2018.

Sau khi kết thúc chương trình, các thành viên ưu tú của WIC sẽ được lựa chọn để tiếp tục tham gia các chương trình trải nghiệm chuyên sâu.

Sinh viên đăng ký tại link: url.wu.edu.vn/wic2018 

Sinh viên tham dự sẽ trải qua 4 giai đoạn: Sơ loại; Tập huấn; Triển khai dự án; Báo cáo dự án.

VÒNG SƠ LOẠI: 

 •  Nội dung:

Phòng Truyền thông công bố mẫu đơn đăng ký tham dự chương trình. Sinh viên đăng ký tham gia cần cung cấp các thông tin cá nhân và viết một bài luận ngắn (200 từ) mô tả lý do, động lực tham gia chương trình.

 • Thời gian:
  • Thời gian đăng ký: Từ 1/1 đến 9/1/2018
  • Thời gian công bố danh sách trúng tuyển: 10/1/2018
  • Số lượng tối đa: 30 sinh viên

VÒNG TẬP HUẤN

 • Nội dung:

Sinh viên tham dự các chương trình tập huấn nhằm nâng cao các nhóm kỹ năng cá nhân, liên cá nhân trước khi tham gia triển khai các dự án thực tế.

 • Thời gian:
  • Từ 11/1 đến 9/2/2018.
  • Và từ 27/2 đến 9/3/2018.
 • Kế hoạch chi tiết:
  • Các bài khảo sát tâm lý về cá nhân, vai trò trong nhóm
  • Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân
  • Workshop 1 – Làm việc nhóm
  • Workshop 2 – Quản lý công việc với Kanban
  • Workshop 3 – Hình thành tư duy phản biện
  • Workshop 4 – Luyện tập tư duy sáng tạo
  • Workshop 5 – Xây dựng website cơ bản
  • Workshop 6 – Thuyết trình phong cách PechaKucha

VÒNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN

 • Nội dung:
  • Sinh viên được chia thành 6 nhóm dự án.
  • Các nhóm dự án được chia đều thành 3 cặp để giải quyết 3 vấn đề của các tổ chức, doanh nghiệp mà các em tiến hành tham quan.
  • Mỗi nhóm dự án lựa chọn một trong hai hình thức triển khai:
  • Action research: Nghiên cứu 1 vấn đề đang tồn tại trong tổ chức, doanh nghiệp.
  • Consulting project: Tư vấn 1 giải pháp cụ thể cho tổ chức, doanh nghiệp.
 • Thời gian:
  • Tham quan tổ chức, doanh nghiệp: 28/2~7/3.
  • Cụ thể hoá các vấn đề: 8/3~14/3.
  • Đưa ra ý tưởng và cụ thể hoá giải pháp: 15/3~21/3

VÒNG BÁO CÁO DỰ ÁN

 • Nội dung:
  • Các nhóm dự án tổng hợp thành quả lao động, các giải pháp và sản phẩm trên 1 website trước Hội đồng Giám khảo gồm Đại diện Ban Giám Hiệu, Đại diện các Khoa và các đơn vị đối tác. 
  • Mỗi nhóm thuyết trình về sản phẩm, giải pháp hoặc vấn đề nghiên cứu trong vòng 06 phút theo hình thức PechaKucha.
 • Thời gian: Ngày 29 hoặc 30/3/2018.

Sinh viên đăng ký tại link: url.wu.edu.vn/wic2018

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ms. Thúy Nguyễn – Cán bộ Công tác sinh viên – Email: thuy.nguyen@wu.edu.vn.

Trân trọng thông báo!

Leave a Reply