Đề tài viết đoạn văn giờ Anh về môn học yêu mếm rất thông dụng trong các đề thi, đề kiểm soát viết. Từng ngày họ phải học tương đối nhiều môn học tập trên trường, có lẽ người nào cũng có môn hâm mộ và môn không đam mê riêng.

Bạn đang xem: Bài luận tiếng anh về môn học yêu thích

Hôm nay hãy thuộc thanhtay.edu.vn mày mò về cách viết đoạn văn giờ Anh về môn học yêu thích hay nhất.


*
*
Từ vựng thường dùng để viết đoạn văn bởi tiếng Anh về môn học yêu thích
Passion /ˈpæʃ.ən/: Niềm đam mê.Circumstance /ˈsɜː.kəm.stɑːns/: hoàn cảnh, tình huống.Spanish /’spæniʃ/: tiếng Tây Ban NhaGeography/dʒiˈɒɡrəfi/: Địa lýHistory /ˈhɪstəri/: định kỳ sửEpic /ˈep.ɪk/: Có tính chất sử thi.Majestic /məˈdʒes.tɪk/: Tráng lệ, oai vệ nghiêm.Empire /ˈem.paɪər/: Đế chế.Revolution /ˌrev.əˈluː.ʃən/: giải pháp mạng.Archaeologist /ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒɪst/: bên khảo cổ.Science /saɪəns/: Khoa họcInformation Technology /ˌɪnfərˈmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/ : technology thông tinPhysical Education /ˌfɪz.ɪ.kəl ed.jʊˈkeɪ.ʃən/: Thể dụcAchievement /əˈtʃiːvmənt/: thành tựu, thành tíchBenefit /ˈbenɪfɪt/: lợi íchLiterature /ˈlɪtərətʃər/: Văn họcBiology /baɪˈɒlədʒi/: Sinh họcPhysics /ˈfɪzɪks/: vật dụng lýChemistry /ˈkemɪstri/: Hóa họcAlgebra /ˈældʒɪbrə/ Đại sốFavorite /ˈfeɪ.vər.ɪt/: được yêu thíchEssential /ɪˈsenʃl/: đề nghị thiết, quan tiền trọngAmazing /əˈmeɪzɪŋ/: thú vị, tốt vờiGeometry /dʒiˈɑːmətri/: Hình họcCivic Education: giáo dục và đào tạo công dânInformatics /ˌɪnfəˈmatɪks/: Tin họcExplore /ɪkˈsplɔː(r)/: thăm khám pháExercise /ˈeksəsaɪz/: luyện tập, rèn luyệnTechnology /tɛkˈnɒlədʒi/ Công nghệPolitics /ˈpɒlɪtɪks/: thiết yếu trị họcPsychology: /sʌɪˈkɒlədʒi/: tư tưởng họcCraft /krɑːft/: Thủ côngAstronomy /əˈstrɒnəmi/: Thiên văn họcEconomics /iːkəˈnɒmɪks/: kinh tế họcSocial Science: kỹ thuật xã hộiPhilosophy /fɪˈlɒsəfi/: Triết họcNational Defense Education: giáo dục và đào tạo quốc phòng

3. Những mẫu câu gợi nhắc cho bài viết về môn học ưa chuộng bằng giờ đồng hồ Anh

My favourite subject in high school is…Môn học ưa thích của tôi ngơi nghỉ trường là…I’m interested in/keen on/into…Tôi thích/đam mê…The first/second/third reason I lượt thích that subject is that…Lý bởi đầu tiên/thứ hai/thứ cha tôi ngưỡng mộ môn học kia là……plays an important role in both education and daily life.… đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong học tập tập với đời sống.In my opinion, …is one of the most powerful/effective tools that helps us explore the world.Theo chủ ý của tôi,… là một trong những công cụ tất cả sức mạnh/ công dụng giúp họ khám phá núm giới.… is the mirror reflecting humans and their lifestyle.…là tấm gương phản ảnh con bạn và lối sinh sống của họ.Thanks to this subject, I can understand/explore…Nhờ vào môn học này, tôi hoàn toàn có thể hiểu/ thăm khám phá……is not limited to a subject lớn be learnt at school. Furthermore, this subject teaches humans about many aspects of life.…không chỉ số lượng giới hạn trong một môn học trong nhà trường. Hơn nữa, nó dậy con người về những khía cạnh trong cuộc sống.The one advantage I have in being good at…is that…Lợi rứa của tôi khi học tốt…là…In short,… is an important subject that I am really keen on.Tóm lại,… là 1 trong những môn học đặc trưng mà tôi thực sự yêu thích.

4. Những để ý khi viết đoạn văn về môn học yêu thích bằng giờ Anh

Lựa lựa chọn môn học dễ dàng viết, dễ gồm ý tưởng

Khi viết về môn học mếm mộ bằng giờ đồng hồ Anh, như sẽ nói sống trên, họ có không hề ít môn học tập để lựa chọn lựa. Mặc dù nhiên, chúng ta nên chọn hầu như môn đại trà và thân trực thuộc như: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh… để tránh bị bí ý tưởng và từ vựng.

Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh,… mình thích môn học tập nào nhất? Viết về môn học yêu thích là 1 trong những đề bài thông dụng trong những bài thi giờ Anh. Trong bài viết hôm nay, Step Up đang hướng dẫn chúng ta cách viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học yêu thích


1. Bố cục bài viết đoạn văn bởi tiếng Anh về môn học tập yêu thích

Mỗi môn học đều mang đến những kiến thức và kỹ năng về nghành và chứa đầy đủ điều túng ẩn, hấp dẫn riêng. Vậy khi viết đoạn văn bởi tiếng Anh về môn học yêu dấu thì chúng ta cần viết rất nhiều gì? tía cục nội dung bài viết bao có 3 phần: mở đoạn, thân đoạn cùng kết đoạn.

Phần mở đoạn

Giới thiệu bao gồm về môn học yêu thích. Dưới đó là một số câu gợi nhắc mở đầu bài viết đoạn văn bởi tiếng Anh về môn học tập yêu thích.

My favourite subject is + tên môn họcMôn học yêu mếm của tôi là…I’m excited in/keen on/interested in/into… + tên môn họcTôi thích/ đam mê…

Phần thân đoạn

Đây là phần chính của đoạn văn. Trong phần thân bài, hãy chỉ dẫn luận điểm làm rõ cho vấn đề điểm chính. Một số trong những luận điểm bạn cũng có thể triển khai như:

Why bởi you like this subject?Tại sao mình muốn môn học tập này?What knowledge does the subject bring you?Môn học sở hữu lại cho bạn những loài kiến ​​thức gì?How vị you apply that subject in your life?Bạn áp dụng môn học kia trong cuộc sống đời thường như ráng nào?What did you have achievement in this subject?Bạn đã đạt được thành tích gì vào môn học này?

*
*
*

Bài mẫu 2

Growing up, I have always had a knack for language. That is the reason why literature is my favorite subject. Literature brings me khổng lồ various worlds, some are based on the reality, some are created by the humans’ mind. In my không lấy phí time, I always read lots of books. Writing is also a favorite activity of mine. When I write, I get khổng lồ have control over my story. I love literature & I hope I myself can write many good stories in the future.

Dịch nghĩa

Lớn lên, tôi luôn có năng khiếu sở trường ngôn ngữ. Đó là nguyên nhân tại sao môn văn là môn học hâm mộ nhất của tôi. Văn học gửi tôi mang đến nhiều thế giới khác nhau, một trong những dựa bên trên thực tế, một số trong những được tạo thành bởi trí óc của con người. Hồ hết lúc từ từ rỗi, tôi luôn luôn đọc không ít sách. Viết lách cũng là một hoạt động yêu ưng ý của tôi. Khi tôi viết, tôi có quyền điều hành và kiểm soát câu chuyện của mình. Tôi ái mộ văn học và tôi hy vọng bản thân mình hoàn toàn có thể viết được không ít truyện tuyệt trong tương lai.

Bài mẫu mã 3

I am the most excited when I learn literature at school. In literature class, I have the opportunity to read about people from different walks of life. Literature makes people have more sympathy. It teaches us the ability khổng lồ put ourselves in other people’s shoes. It is also a world where anyone can create their own characters and stories. I will work hard lớn become a great literature teacher when I grow up.

Dịch nghĩa 

Tôi thích thú nhất lúc được học văn sinh hoạt trường. Trong lớp học tập văn, tôi có cơ hội đọc về những người thuộc nhiều tầng lớp không giống nhau trong cuộc sống. Văn học khiến người ta có tương đối nhiều sự thấu cảm hơn. Nó dạy chúng ta khả năng đặt mình vào vị trí của người khác. Đó cũng là một trái đất mà bất cứ ai ai cũng có thể tạo nên những nhân vật và mẩu chuyện của riêng rẽ mình. Tôi sẽ làm cho việc cần cù để trở nên một gia sư văn học xuất sắc khi tôi phệ lên.

3.4. Mẫu nội dung bài viết về môn hóa học

Probably chemistry the most “terrible” subject to lớn students, but this is my favorite subject. I love studying chemical equations và experiments. I usually take the time to lớn read the chemistry experiments in textbooks. This subject can have many practical applications. I used to lớn grow crystals with chemical solutions. Surely no one is unfamiliar with Javen water lớn bleach clothes. This is an application of chemistry. In my opinion, chemistry is an interesting and rewarding subject that everyone should try to learn.

Dịch nghĩa

Môn học “khủng” nhất với học tập sinh có lẽ rằng là hóa học, tuy nhiên đây cũng chính là môn học mến mộ của tôi. Tôi thích nghiên cứu các phương trình hóa học và các thí nghiệm. Tôi thường xuyên dành thời gian để đọc các thí nghiệm hóa học trong sách giáo khoa. Môn học tập này rất có thể ứng dụng các trong thực tế. Tôi đã từng nuôi tinh thể bằng dung dịch hóa học. Chắc không ai còn không quen với nước Javen để tẩy trắng quần áo. Đây đó là một vận dụng của hóa học. Theo tôi, chất hóa học là môn học thú vị và bổ ích mà ai ai cũng nên cố gắng học.

Xem thêm:


3.5. Mẫu bài viết về môn trang bị lý

Physics is an important subject. For those of you planning khổng lồ study engineering, you need lớn have a good grasp of the basics of this subject. It is also the subject most closely related to everyday life. Have you ever wondered why a thermometer can measure your temperature when sick? It is an application of physics. Toàn thân temperature will cause mercury to expand và rise khổng lồ the right temperature according khổng lồ the standard scale. The closest application of physics is the manufacture of electrical equipment. All calculations of mechanical current are based on physical knowledge. I think we should all love it và try to learn this subject.

Dịch nghĩa

Vật lý là 1 môn học tập quan trọng. Đối với các bạn dự định học kỹ thuật thì cần nắm chắc kiến thức cơ bản của môn học này. Đấy cũng là môn học gắn liền chặt chẽ nhất với cuộc sống hàng ngày. Bạn đã có lần thắc mắc lý do cây nhiệt độ kế lại đo được sức nóng độ của khách hàng khi gầy không? Đó là 1 trong những ứng dụng dụng của vật dụng lý. ánh sáng của cơ thể sẽ có tác dụng thủy ngân dãn ra và dâng lên tới mức mức nhiệt độ tương xứng theo thang đo tiêu chuẩn. Ứng dụng gần gụi nhất của đồ dùng lý là sản xuất các thiết bị điện. Mọi đo lường về cái điện cơ học đều dựa vào kiến thức trang bị lý. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ai cũng nên thương mến và nỗ lực học môn học này. 


Trên đây, Step Up đang hướng dẫn bạn cách viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học yêu thích. Hình như thì chúng tôi đã biên soạn một vài đoạn văn chủng loại để các bạn tham khảo. Chúc các bạn học tập tốt!