Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Các dạng bài bác tập chất hóa học lớp 11 lựa chọn lọc, có giải mã | 5000 bài tập trắc nghiệm hóa học 11 tất cả đáp án

Tài liệu tổng phù hợp trên 100 dạng bài xích tập chất hóa học lớp 11 được các Giáo viên những năm kinh nghiệm biên soạn với rất đầy đủ đủ phương pháp giải, lấy ví dụ như minh họa và trên 5000 bài bác tập trắc nghiệm chọn lọc từ cơ phiên bản đến nâng cấp có lời giải sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện, biết cách làm các dạng bài bác tập Hóa lớp 11 trường đoản cú đó đạt điểm cao trong số bài thi môn chất hóa học 11.

Bạn đang xem: Bài tập tự luận hóa hữu cơ 11 có lời giải

Chuyên đề: Sự năng lượng điện li

Phương pháp giải những dạng bài tập chương Sự điện li

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: đội Nitơ, Photpho

Phương pháp giải các dạng bài bác tập chương nhóm Nitơ, Photpho

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: đội Cacbon, Silic

Phương pháp giải những dạng bài tập chương đội Cacbon, Silic

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Đại cương về hóa học hữu cơ

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Đại cương cứng về chất hóa học hữu cơ

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Hidrocacbon no

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Hidrocacbon không no

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương Hidrocacbon không no

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Hidrocacbon thơm, mối cung cấp Hidrocacbon thiên nhiên

Phương pháp giải các dạng bài xích tập chương Hidrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Phương pháp giải các dạng bài xích tập chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học xuất sắc 11 dành riêng cho teen 2k4 trên khoahoc.vietjack.com

Phương pháp giải các dạng bài xích tập chương Đại cương về chất hóa học hữu cơ

Với phương pháp giải các dạng bài bác tập chương Đại cương về hóa học hữu cơ Hoá học tập lớp 11 tổng hợp những dạng bài xích tập, bài bác tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết với đầy đủ cách thức giải, lấy ví dụ như minh họa để giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài bác tập chương Đại cưng cửng về chất hóa học hữu cơ từ kia đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn Hoá học tập lớp 11.

*

Bài tập kim chỉ nan về hợp hóa học hữu cơ

Bài 1: bội nghịch ứng hóa học của những hợp chất hữu cơ có điểm sáng là:

A. Thường xảy ra rất nhanh và mang đến một sản phẩm duy nhất.

B. Thường xẩy ra chậm, không trả toàn, không theo một hướng độc nhất vô nhị định.

C. Thường xảy ra rất nhanh, không hoàn toàn, không tuân theo một hướng độc nhất vô nhị định.

D. Thường xẩy ra rất chậm, tuy thế hoàn toàn, không áp theo một phía xác định.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: phát biểu nào sau đây không đúng?

A. trong phân tử hợp hóa học hữu cơ, cacbon có hóa trị 4 hoặc 2.

B. Việc biến đổi thức tự các liên kết của nguyên tử trong phân tử hữu cơ sẽ làm đổi khác cấu sinh sản hóa học tạo thành chất mới.

C. Để xác minh sự có mặt của nhân tố halogen vào hợp chất hữu cơ, người ta đốt cháy hợp chất hữu cơ và đến qua hỗn hợp Ag
NO3

D. cần yếu định lượng trực tiếp thành phần oxi trong phân tử hợp hóa học hữu cơ.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 3: chất nào dưới đây thuộc loại chất hữu cơ ?

A. Al2C4 B. CH4 C. teo D. Na2CO3.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 4: link hóa học trong phân tử hóa học hữu cơ đa số là links

A. cộng hóa trị B. Ion C. sắt kẽm kim loại D. Hiđro.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: hóa học nào dưới đây trong phân tử có link đôi ?

A. C2H4 B. C2H2 C. C3H8 D. C2H5OH.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 6: Thành phần những nguyên tố vào hợp chất hữu cơ

A. độc nhất vô nhị thiết phải tất cả cacbon, thông thường có H, hay chạm mặt O, N sau đó đến halogen, S, P,...

B. Gồm bao gồm C, H và các nguyên tố khác.

C. bao hàm tất cả các nguyên tố vào bảng tuần hoàn.

D. thông thường có C, H hay chạm mặt O, N, tiếp đến đến halogen, S, P,...

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 7: Cho một vài phát biểu về đặc điểm chung của các phân tử hợp hóa học hữu cơ

1. Thành phần nguyên tố đa phần là C với H.

2. Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

3. Links hóa học đa số là links cộng hóa trị.

4. Links hóa học hầu hết là links ion.

5. Dễ bay hơi, cực nhọc cháy.

6. Bội nghịch ứng hóa học xảy ra nhanh.

7. Phản ứng xảy ra theo không ít hướng

Các câu đúng là

A. 1, 2, 5, 6. B. 1, 2, 3, 5. C. 1, 2, 3, 7. D. 1, 2, 4, 6.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 8: cấu trúc hóa học là

A. số lượng liên kết giữa các nguyên tử vào phân tử.

B. con số các nguyên tử trong phân tử.

C. đồ vật tự links giữa những nguyên tử vào phân tử.

D. thực chất liên kết giữa những nguyên tử vào phân tử.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 9: Công thức đơn giản và dễ dàng nhất của hợp hóa học hữu cơ là

A. Công thức biểu hiện số nguyên tử của từng nguyên tố vào phân tử.

B. Công thức bộc lộ tỉ lệ buổi tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố trong phân tử.

C. Công thức biểu thị tỉ lệ về hóa trị của mỗi nguyên tố trong phân tử.

D. Công thức biểu thị tỉ lệ về trọng lượng nguyên tố tất cả trong phân tử.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 10: Nung một hợp chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hóa Cu
O người ta thấy bay ra khí CO2, hơi H2O với khí N2. Chọn kết luận đúng mực nhất vào các tóm lại sau :

A. X chắc hẳn rằng chứa C, H, N và có thể có hoặc không có oxi.

B. X là hợp chất của 3 nhân tố C, H, N.

C. chất X chắc chắn rằng có đựng C, H, có thể có N.

D. X là hợp hóa học của 4 nguyên tố C, H, N, O.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 11: mục tiêu phân tích định tính chất hữu cơ là

A. rã trong nước, ko tan trong dung môi hữu cơ.

B. ánh nắng mặt trời nóng chảy, nhiệt độ sôi cao.

C. xác minh phân tử khối của hóa học hữu cơ.

D. xác minh các yếu tố trong phân tử hóa học hữu cơ.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 12: mục tiêu của phân tích định lượng hóa học hữu cơ.

A. xác minh nhiệt độ sôi của chất hữu cơ.

B. xác định phần trăm cân nặng các nhân tố trong phân tử hóa học hữu cơ.

C. Xác định cấu trúc của hóa học hữu cơ.

D. xác minh các nguyên tố trong phân tử hóa học hữu cơ.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 13: chất nào dưới đây có phân tử có liên kết ba ?

A. C2H4 B. C2H2 C. CH4 D. CH3OH.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 14: chất nào sau đó là hiđrocacbon ?

A. CH2O B. C2H5Br C. C6H6 D. CH3COOH.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 15: chất nào sau đấy là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

A. CH4 B. C2H6 C. C6H6 D. C3H6Br.

Lời giải:

Đáp án: D

Dạng bài xích tập điện thoại tư vấn tên hợp chất hữu cơ

A. Cách thức giải và Ví dụ minh họa

Bước 1: chọn mạch cacbon chính. Đó là mạch cacbon dài nhất hoặc không nhiều cacbon nhưng cất nối đôi, nối ba, team thế, team chức, …

Bước 2: Đánh số lắp thêm tự những nguyên tử cacbon trong mạch chính bắt đầu từ phía gần đội chức, nối đôi, nối ba, team thế, mạch nhánh.

Quy tắc tấn công số, theo máy tự sau:

+) nhóm chức → nối đôi → nối bố → mạch nhánh

+) Đối với hợp hóa học tạp chức thì ưu tiên lần lượt:

Axit → andehit → rượu

Bước 3: xác định nhóm nỗ lực và địa điểm của chúng trên mạch cacbon chính.

Bước 4: gọi tên

+) Trước tiên gọi tên những nhóm cố kỉnh và vị trí của bọn chúng trên mạch cacbon chính, ở đầu cuối gọi thương hiệu hợp hóa học ứng cùng với mạch cacbon chính.

Chú ý: Mạch cacbon bắt buộc liên tục, không có nguyên tố khác chen vào giữa, ví dụ: CH3-CH2-O-CH(CH3)2 bao gồm 2 mạch cacbon, đầy đủ là mạch thẳng.

+) Nếu có không ít nhóm vậy giống nhau thì gộp chúng lại với thêm tự đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5), …

+) Theo qui ước: số lượng chỉ địa chỉ nhóm cầm đặt trước tên thường gọi của nó, số lượng chỉ địa chỉ nối đôi, nối ba, team chức (ở mạch cacbon chính) đặt ở phía sau.

Ví dụ minh họa

Bài 1:

*

Hướng dẫn:

a/ 4- metylpen -3-en-1-al

b/ 3-metylbut-1-en

c/ 4-brompen-2-en

d/ 3–hidroxylbutanoic

Bài 2:

a/ CHCl2 - CHCl2.

b/ Cl – CH2 – CH – CH – CH3

CH3 CH3

c/ CH3 - CH2-Br

d/ CH3 CH2-O-CH2CH3

Hướng dẫn:

a/ 1, 1, 2, 2 – tetracloetan

b/ 1 - clo , 2 , 3 – đimetylbutan

c/ etyl bromua

d/ đietyl ete

Khi biết tên thường gọi viết bí quyết cấu tạo

Căn cứ vào đuôi của tên thường gọi để xác minh chất ứng cùng với mạch cacbon chính ( hiểu ngược).

Bài 3:

a/ 1, 1, 2, 2-tetracloetan:

b/ 1- clo – 2, 3- đimetylbutan:

*

c/ 4-clo- 2, 4- đimetylpent-2-en:

*

d/ Isopropylxiclohexan:

*

e/ 4-metylpent-2-in

*

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: chất X có công thức CH3 – CH(CH3) – CH = CH2. Tên thay thế của X là

A. 2-metylbut-3-en B. 3-metylbut-1-in.

C. 3-metylbut-1-en D. 2-metylbut-3-in

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 2: Hợp hóa học CH3CH(OH)CH2CH2CH3 có tên gọi là

A. but- 2-ol B. pent- 2-ol

C. isopentan D. pent- 4-ol

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: Hợp chất (CH3)2CHCH2C(CH3)3 có tên gọi là

A. 2,2,4-trimetylpentan B. 2,2,4,4-tetrametytan

C. 2,4,4-trimetyltan D. 2,4,4,4-tetrametylbutan

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: 2-metylbutan là tên thường gọi của hợp chất nào sau đây:

A. (CH3)2CHCH2CH3 B. (CH3)2CHCH3

C. CH3CHCH2CH2CH3 D. CH3-C(CH3)2-CH3

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: CTCT sau có tên gọi là :

*

A. 2,2,4-trimetyl pentan. B. 2,4-trimetyl petan.

C. 2,4,4-trimetyl pentan. D. 2-đimetyl-4-metyl

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 6: tên thường gọi của CH2=C(CH2)CH2-CH3

A. 2-metylbut-1-en B. 2-metylbut-2-en

C. 2-metylbut-1-en D. 2-metylbut-2-en

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 7: tên thường gọi 3,3-đimetylbut-1-en là của hợp hóa học nào:

A. CH2=CH-CH(CH3)-CH3

B. CH2=CH-C(CH3)2-CH3

C. CH2=C(CH3)-CH(CH3)-CH3

D. CH2=CH2-C(CH3)2-CH3

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 8: tên thường gọi của CH3 – C ≡ C - CH2 - CH3 là

A. 2- metyl- but- 2in B. Pent-3-in

C. But-2-in D. Pent-2-in

Lời giải:

Đáp án: D

Cách viết đồng phân của hợp hóa học hữu cơ

A. Cách thức giải và Ví dụ minh họa

- xác minh độ bất bão hòa của phân tử hợp hóa học hữu cơ qua công thức:

Xét CTPT của hợp hóa học hữu cơ gồm dạng: Cx
Hy
Oz
Nt
Clu

Độ bất bão hòa:

*

Biết Δ = số π + số vòng từ bỏ đó xác định được dạng cách làm của thích hợp chất.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hợp hóa học X bao gồm CTPT C4H8. Xác minh các đông phân kết cấu của X

Hướng dẫn:

Ta có: Δ = (2.4+2-8)/2= 1 &r
Arr; có 1 lk π hoặc 1 vòng &r
Arr; gồm 2 dạng mạch cacbon:

- Mạch hở có một liên kết đôi trong phân tử

+ Mạch bao gồm 4C: C-C-C-C viết được 2 TH đồng phân địa điểm nối đôi:

CH2 = CH-CH2 –CH3 và CH3 - CH=CH –CH3

*

- Mạch vòng và chỉ có liên kết đơn

*
*

Vậy bao gồm 5 đồng phân.

Bài 2: Tổng số link π và vòng ứng với phương pháp C5H11O2Cl
N2 là

Hướng dẫn:

Độ bất bão hòa Δ = (5.2-11+2-1+1.2)/2 =1

Nên phân tử có một nối đôi hoặc 1 vòng

Bài 3: Số cách làm tạo mạch hở hoàn toàn có thể có ứng với phương pháp phân tử C4H8 là

Hướng dẫn:

*

Bài 4: Số cách làm tạo mạch hoàn toàn có thể có ứng với công thức phân tử C5H10 là

Hướng dẫn:

*

Bài 5: Số công thức kết cấu có thể gồm ứng với những công thức phân tử C3H7Cl là

Hướng dẫn:

*

Bài 6: Số công thức kết cấu có thể bao gồm ứng với các công thức phân tử C4H10O là

Hướng dẫn:

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH ;

CH3 – CH2 – CH(OH) - CH3;

(CH3)2CH – CH2 – OH;

(CH3)3C – OH;

CH3 – CH2 – O – CH2 – CH3;

CH3 – O – CH2 – CH2 – CH3; CH3 – O – CH(CH3)2

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Số công thức cấu tạo mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C4H10 là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.

Lời giải:

Đáp án: B

*

Bài 2: Số đồng phân mạch hở có thể có ứng với những công thức phân tử C4H9Cl là

A. 5 B. 2 C. 3 D. 4

Lời giải:

Đáp án: B

*

Bài 3: Số đồng phân mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C3H6Cl2 là

A. 5 B. 2 C. 3 D. 4

Lời giải:

Đáp án: D

*

Bài 4: Số công thức kết cấu mạch hở hoàn toàn có thể có ứng với các công thức phân tử C3H8O là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.

Lời giải:

Đáp án: C

CH3 – CH2 – CH2 – OH; CH3 – CH(OH) – CH3; CH3 – O – CH2 – CH3

Bài 5: Số công thức cấu tạo có thể tất cả ứng với các công thức phân tử C2H7N là

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4.

Lời giải:

Đáp án: B

CH3 – CH2 – NH2; CH3 – NH – CH3

Bài 6: Số công thức kết cấu mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4O là

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4.

Lời giải:

Đáp án: C

CH3 – CH = O

Bài 7: vi-ta-min A bao gồm công thức phân tử là C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa link ba. Số liên kết đôi vào phân tử vi-ta-min A là

A. 7 B. 6 C. 5 D.

Xem thêm: Tổng hợp các cách bỏ chặn web trên google chrome, chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên trong chrome

4.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 8: Lycopen tất cả công thức phân tử C40H56, là chất màu đỏ trong trái cà chua, có kết cấu mạch hở, chỉ chứa link đôi và links đơn vào phân tử. Số kết đôi đó bao gồm trong phân tử licopen là