Khi cài đặt, cấu hình Mail Outlook 2016 bạn cần biết về email. Một địa chỉ email có hai phần. Phần tên hộp thư đứng đằng trước ký tự a móc (
viettelco.com.vn, trong trường hợp này “info” là tên hộp thư và tên miền là: viettelco.com.vn.

Bạn đang xem: Cách cài mail công ty vào outlook 2016

Nếu người quản trị mạng nơi bạn sử dụng không cung cấp thông tin máy chủ, thì dưới đây là thông tin mặc định được khởi tạo cho một dịch vụ đăng ký tại công ty cung cấp mail server:

tenmien để tiện cho bạn hình dung).

Bước 1: Vào Account Information

Tại giao diện chính Outlook vào File rồi chọn Info.

*

Bước 2: Add Account

Tại mục Info trong menu File, click vào nút Add Account để tạo một tài khoản mới.

*

Bước 3: Cấu hình Server types

Chọn Manual setup or additional server types → Sau đó click Next.

*

Bước 4: Chọn Account Type

Tại cửa sổ Choose Service chọn POP or IMAP → Sau đó click Next.

*

Bước 5: Nhập thông tin email

Điền các thông số trong hình -> Sau đó click More setting.

*

Your Name: Họ và Tên của bạn, bạn nên nhập đầy đủ tuy nhiên không nên gõ dấu.Email Address: nhập mail của bạn cần cài đặt (Vd: info
viettelco.com.vn).Account Type: Để mặc định là POP3.Incoming mail server và Outgoing mail server (MTP): Địa chỉ máy chủ gửi và nhận email, thường là mail.domanin.com (trong đó domanin.com là tên miền đã đăng ký).User Name: tên mail của bạn (ví dụ: info
viettelco.com.vn).Password: mật khẩu đăng nhập email của bạn.

Bước 6: Cấu hình Outgoing Server

Sau khi tích More setting vào Tab Outgoing Server thiết lập thông số như hình sau (Check vào ô My outgoing server…).

*

Bước 7: Cấu hình Port cho email 

Sang tab Advanced thiết lập thông số như hình sau -> Và click OK để hoàn thành.Incoming server (POP3): 110 hoặc 995 (nếu sử dụng SSL).Check vào dòng “This server requires an encrypted connection (SSL)” Nếu mail server công ty bạn có sử dụng giao thức mã hóa SSL.Outgoing server (SMTP): 25 hoặc 465 (nếu sử dụng SSL).User the following type of encrypted connection: SSL. Nếu mail server công ty bạn có sử dụng giao thức mã hóa SSL.Remove from server after: (Nghĩa là mail sẽ xóa khỏi server trong bao nhiêu ngày, tùy bạn chọn vì khi bạn đã tải mail về máy tính thì xóa luôn cũng được không quan trọng lắm).Sau đó chọn “OK” để hoàn thành việc cấu hình email công ty trên Outlook.

*

Bước 8: Kiểm tra kết nối

Xem thông báo kiểm tra thông số OK hết -> Click Close.

*

Bước 9: Hoàn thành cấu hình mail Outlook 2016

Click Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

Hướng dẫn cài email công ty trên Outlook 2016Khởi động Outlook lên. Ở đây minh sử dụng Outlook 2016.Sau đó các bạn vào menu “File > Info > Add new Account” để thêm account mail công ty vào phần mềm Outlook.
*
Một cửa sổ mới xuất hiện các bạn không điền thông tin ngay bảng ngoài mà chọn “Manual setup or additional server types”. Sau đó chọn Next để cấu hình thông tin email công ty của bạn vào phần mềm Outlook.Sau đó chọn Next để qua bước cài đặt tiếp theo.
*
Ở phần “Choose Service” các bạn chọn “POP or IMAP”. Sau đó nhấn Next để qua bước cài đặt tiếp theo.
*
Tiếp theo các bạn nhập các thông tin email công ty của bạn vào phần “POP and IMAP Account Settings”:Your Name: Đó là tên mà người nhận Mail bạn gửi sẽ thấy tên của bạn là gì.Email Address: nhập mail công ty của bạn.Account Type: Để mặc định là POP3.Incoming mail server: Thông tin này hỏi IT nhé (thông thường sẽ là Mail.tencongty ví dụ của công ty mình là mail.svuit.vn). Ở đây công ty mình sử dụng mail của Google nên phần Incoming mail server mình sẽ điền là “pop.googleemail.com”Outgoing mail server (MTP): Tương tự bên trên.Password: mật khẩu đăng nhập email của bạn.
*
Cũng trong cửa sổ “POP and IMAP Account Settings” các bạn chọn tiếp vào “More Settings”… nhìn hình trên để thấy nút và sau khi chọn vào giao diện sẽ như hình bên dưới.Chúng ta chọn tab “Outgoing server”. Các bạn chọn vào dòng “My Outgoing server (SMTP) requires authentication” và “Use same settings as my incoming mail server”.
*
Sau đó các bạn qua tab “Advanced” và cấu hình như hình bên dưới (Tùy thuộc vào thông số Server mail của công ty bạn).Incoming server (POP3): 995.Check vào dòng “This server requires an encrypted connection (SSL)” Nếu mail server công ty bạn có sử dụng giao thức mã hóa SSL.Outgoing server (SMTP): 445.User the following type of encrypted connection: SSL. Nếu mail server công ty bạn có sử dụng giao thức mã hóa SSL.Remove from server after: 14. Nghĩa là mail sẽ xóa khỏi server trong bao nhiêu ngày, tùy bạn chọn vì khi bạn đã tải mail về máy tính thì xóa luôn cũng được không quan trọng lắm.Sau đó chọn “OK” để hoàn thành việc cấu hình email công ty trên Outlook.
*
Sau khi cấu hình xong email công ty trên outlook. Phần mềm Outlook sẽ tự động gửi một email để mail công ty mà bạn đã cấu hình trên outlook để kiểm tra xem mail công ty mà bạn vừa cấu hình trên Outlook có gửi và nhận email được không.Như hình dưới đây cho thấy email công ty của mình trên Outlook đã hoạt động tốt.

Xem thêm: Nên Đi Du Lịch Ở Đâu Vào Tháng 12, Tháng 12 Nên Đi Du Lịch Ở Đâu

*
Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc cấu hình mail công ty trên Outlook.
*