Trong Excel có rất nhiều hàm để lấy ký trường đoản cú bất kỳ, vào đó phổ biến nhất là 3 hàm MID, LEFT và hầm RIGHT. Bài viết dưới đây Ben Computer sẽ reviews cho bạn chi tiết cách thực hiện từng hàm lấy ký tự ngẫu nhiên trong Excel này. Bạn đọc cùng tham khảo tiếp bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách lấy ký tự giữa trong excel

*
Hàm lấy ký kết tự bất kỳ trong Excel

Các hàm lấy cam kết tự ngẫu nhiên trong Excel và cách sử dụng

1. Hàm MID vào Excel

Hàm MID trong Excel được áp dụng để trích xuất dữ liệu nằm trọng điểm đoạn, chuỗi văn bản. Về mặt kỹ thuật, hàm MID trả về số ký kết tự ngẫu nhiên được chỉ định bước đầu từ địa chỉ chỉ định.

Cú pháp hàm MID Excel gồm dạng như bên dưới đây:

MID(text, start_num, num_chars)

Trong đó cả 3 tham số mà lại hàm sử dụng đều là thông số bắt buộc:

– Tham số Text là chuỗi văn bản gốc.

– Start_num là vị trí của cam kết tự trước tiên mà bạn có nhu cầu trích xuất.

– Num_chars là số ký tự phải trích xuất.

Ví dụ về kiểu cách sử dụng hàm MID

Cho ví dụ nhằm trích xuất 7 cam kết tự trường đoản cú chuỗi văn bản trong ô A2, ban đầu từ ký kết tự sản phẩm 8, bí quyết hàm MID gồm dạng như sau:

=MID(A2,8, 7)

Kết quả hàm trả về có dạng như bên dưới đây:

Hàm lấy cam kết tự ngẫu nhiên trong Excel – Hàm MID

Một số lưu ý khi thực hiện hàm MID vào Excel

Kết trái hàm MID trả về là chuỗi văn bản, ngay cả khi chuỗi bé được trích xuất chỉ đựng giá trị là số. Để công dụng đầu ra là quý hiếm số, chúng ta cũng có thể sử dụng phối kết hợp hàm MID cùng hàm VALUE.Nếu thông số start_num lớn hơn độ dài toàn diện số ký tự chuỗi văn phiên bản gốc, hàm MID Excel đã trả về công dụng là chuỗi trống (“”).Nếu tham số start_num nhỏ tuổi hơn 1, hàm MID trả về lỗi #VALUE!.Nếu thông số num_chars nhỏ hơn 0 (là quý giá âm), hàm MID trả về lỗi #VALUE!. Nếu cực hiếm tham số num_chars bởi 0, hàm đã trả về chuỗi trống.Nếu tổng vốn tham số start_num cùng num_chars vượt quá tổng độ lâu năm chuỗi văn bạn dạng ban đầu, hàm MID trả về chuỗi con bước đầu từ start_num và lên tới mức ký tự cuối cùng.

2. Hàm LEFT trong Excel

Hàm Left vào Excel được thực hiện để trích xuất chuỗi ký kết tự phía bên trái chuỗi văn bản.

Cú pháp hàm Left Excel bao gồm dạng:

LEFT (text,)

Trong đó:

– Tham số text (là tham số bắt buộc): là chuỗi văn phiên bản hoặc tham chiếu tới ô đựng chuỗi văn phiên bản có ký kết tự mà bọn họ muốn trích xuất.

 Num_chars (tham số tùy chọn): là số ký tự mà bọn họ muốn hàm Left tìm kiếm kiếm, bước đầu từ vị trí đầu tiên bên trái chuỗi văn bản.

Lưu ý:

Tham số Num_chars phải to hơn hoặc bởi 0, nếu không hàm Left vẫn trả về lỗi #VALUE!.Nếu bỏ qua tham số này, mang định hàm Left thực hiện giá trị tham số num_chars = 1.
*
Hàm lấy ký kết tự ngẫu nhiên trong Excel – Hàm LEFT

3. Hàm Right trong Excel

Hàm Right trong Excel cũng chính là hàm trích xuất cam kết tự. Hàm Excel này được áp dụng để trích xuất chuỗi ký tự từ bỏ bên đề xuất trong chuỗi ký tự mà chúng ta đã chọn.

Cú pháp hàm Right Excel tất cả dạng:

=RIGHT(text,)

Trong đó:

– Text (tham số bắt buộc): là chuỗi văn phiên bản có chứa các ký tự nên trích xuất.

– num_chars (tham số tùy chọn): là số cam kết tự nên trích xuất bằng hàm Right, bắt đầu từ ký kết tự mặt phải. Mặc định tham số này là 1.

Mặc định cực hiếm tham số num_chars là một và phải lớn hơn hoặc bởi 0. Giả dụ tham số num_chars to hơn độ dài chuỗi văn bản, hàm Right đã trả về chuỗi văn bạn dạng hoàn chỉnh.

Ngoài ra hàm Right vào Excel không chuyển động và không cung ứng các quý giá là số. Để tra cứu hiểu chi tiết cách thực hiện hàm Right vào Excel như thế nào, các bạn đọc có thể tham khảo một số nội dung bài viết đã có trên Ben Computer nhé.

*
Hàm lấy cam kết tự bất kỳ trong Excel – Hàm RIGHT

Bài viết trên đây Ben Computer vừa hướng dẫn bạn cách sử dụng những hàm lấy cam kết tự ngẫu nhiên trong Excel, hàm MID, hàm LEFT cùng hàm RIGHT Excel. Hình như nếu còn thắc mắc hoặc thắc mắc nào buộc phải giải đáp thêm, các bạn đọc có thể để lại ý kiến của bản thân mình trong phần phản hồi bên dưới nội dung bài viết nhé.

Khi xử trí văn bản/ định dạng text vào Excel, họ thường nên xử lý phân chia, cắt chuỗi văn bản.

 

Trong bài viết này, wu.edu.vn đã hướng dẫn các bạn cách bóc tách các ô bằng hàm cắt chuỗi vào Excel: hàm MID, hàm LEFT, hàm RIGHT. Bạn sẽ học giải pháp sử dụng các hàm lấy ký tự bất kỳ trong Excel để tách bóc văn bản, loại trừ đồng thời ghép những chuỗi cam kết tự để thỏa mãn nhu cầu điều kiện quá trình yêu cầu.


Hàm MID là hàm lấy cam kết tự giữa trong Excel (Middle):

=MID(text, start_num, num_chars)

Trong đó:

Text: chuỗi văn bản cần trích xuất.

Start_num: vị trí của cam kết tự thứ nhất cần tách bóc trong text.

Num_chars: Số ký kết tự bắt buộc cắt ra trường đoản cú chuỗi ký kết tự.

 

Cách áp dụng hàm MID để tách bóc chuỗi vào Excel vô cùng đối kháng giản, ví dụ MID(“student”,2,4) trả về công dụng là “tude”.

 

Ứng dụng hàm MID nhằm tìm lớp của những sinh viên trong danh sách sau:


*

Để áp dụng hàm MID trích xuất một số ký tự duy nhất định là tên gọi lớp (từ thân chuỗi văn bản):

MID(C8,3,4) trả về 4 ký kết tự chính giữa từ địa chỉ thứ 3 của chuỗi văn bạn dạng nằm trong ô C8, như ví dụ dưới đây, ô C8 cất chuỗi text “” nên tác dụng của hàm MID(C8,3,4) trả về “K17A”.


*

Hàm LEFT để mang ký tự trong chuỗi từ bỏ phía mặt trái, hay nói một cách khác là hàm xóa ký tự bên nên trong Excel:

=LEFT(text, )

Trong đó:

Text: chuỗi văn phiên bản cần trích xuất các ký tự từ mặt trái, có thể là văn bản/ tham chiếu ô.

: số cam kết tự bắt buộc cắt chuỗi, còn nếu không được nhập sẽ mặc định bằng 1.


LEFT(C7,9) trả về 9 cam kết tự bên trái chuỗi bên trong ô C7


*

Hàm RIGHT để đưa chuỗi ký kết tự trong Excel từ phía bên phải, hay có cách gọi khác là hàm quăng quật ký tự bên trái gồm cú pháp:

=RIGHT(text, )

 

Cách thực hiện hàm này tương đồng hàm LEFT đã trình diễn ở trên.

 

Ví dụ dưới đây trích xuất số trang bị tự của sinh viên trong list lớp phụ thuộc mã sinh viên đã đưa được sinh sống mục 2, ví dụ như sinh viên gồm mã K17ACQ001 sẽ có được số sản phẩm tự là 001 trong danh sách lớp K17A, để mang số đồ vật tự này, công thức hàm RIGHT như sau:

RIGHT(‘K17ACQ001’,3) hoặc RIGHT(C7,3)


*

Để thêm ký kết tự vào đầu chuỗi vào Excel, chỉ việc sử dụng vệt nối solo giản, ví dụ ghép “Táo” với “Apple” thực hiện = “Táo” & “Apple” vẫn được hiệu quả chuỗi “Táo
Apple”.

 

Bạn có thể thêm vào chuỗi ký kết tự dấu bí quyết (space) “ “ để tạo khoảng cách giữa các từ.

 

Ví dụ dưới đây tách bóc phần cam kết tự có chữ cái và phần chỉ có số sinh hoạt cụm biển số trong Excel: “30D112345” được tách về chuỗi “30D1 – 12345” bằng phương pháp kết hòa hợp hàm LEFT cùng hàm RIGHT để bóc tách 2 phần của chuỗi:


*

Tuy nhiên phương pháp này chỉ vận dụng được khi bộ số liệu là các chuỗi có cùng độ dài, chỉ cần một chuỗi không được nhập theo chủng loại thì quy tắc rước số cam kết tự cố định sẽ không chính xác:

 

Ví dụ chuỗi “30D123456” nghỉ ngơi ô A6 được bóc tách về chuỗi “30D1 – 23456” bởi công thức phối kết hợp LEFT(A6,4)&” – “&RIGHT(A6,5) chỉ đúng vào khi biển số xe bao gồm 5 chữ số.

 

Khi xuất hiện chuỗi “29B1233.63” tất cả thêm vết ngắt chính giữa thì tác dụng công thức “29B1 – 33.63” thiếu mất 1 chữ số của biển lớn số, hoặc biển gồm 4 chữ số thì cách làm sẽ mang thừa 1 chữ số bởi hàm RIGHT(tham chiếu ô, 5) lấy đúng 5 cam kết tự từ đề xuất sang:


Để xử lý 1 tệp dữ liệu gồm nhiều chuỗi văn bạn dạng không thuộc độ dài, chúng ta có thể kết hòa hợp hàm LEN (trả về độ lâu năm chuỗi) cùng những hàm lấy ký tự ngẫu nhiên trong Excel (hàm MID/ RIGHT/ LEFT):

 

Ví dụ chuỗi “30D123456” và “18F12888” tất cả độ dài không giống nhau nhưng đều sở hữu thể tách về dạng “30D1 – 23456” với “18F1 – 2888” bởi công thức:

LEFT(text,4)&” – “&RIGHT(text,LEN(text)-4)

 

Phần đuôi của đại dương số hôm nay được bóc tách ra ngoài chuỗi từ bỏ phía bên phải, bằng phương pháp kết vừa lòng hàm LEN và RIGHT: đối số LEN(text)-4 là số ký kết tự được giảm khỏi chuỗi được tính bằng cách lấy độ dài của chuỗi trừ đi 4 cam kết tự đầu:

“30D123456” trừ đi 4 ký tự đầu “30D1” ra phần đuôi của biển khơi số “23456”;

“18F12888” trừ đi 4 cam kết tự đầu “18F1” ra phần đuôi của hải dương số “2888”;

 

Nhờ hàm LEN, bạn không cần cố định và thắt chặt số lượng cam kết tự cần bóc khỏi chuỗi là 4 tốt 5 chữ số (như ví dụ biển lớn số ở trên).

 


Kết quả chính xác khi phối kết hợp các hàm lấy ký tự cùng hàm LEN như sau:

Trên đấy là các cách vận dụng hàm lấy cam kết tự ngẫu nhiên trong Excel. Hi vọng nội dung bài viết của wu.edu.vn đã đem đến cho chúng ta các thông tin hữu ích.

Xem thêm: Tìm gái sồn sồn sồn" - tìm bạn gái ly dị hà nội, tìm bạn tâm sự

 

Ngoài ra, để xử lý các dữ liệu văn bản, ví dụ lọc/ sắp xếp, copy, gộp ô mà không mất văn bản, những cách gửi chữ thường thành chữ hoa trong Excel và ngược lại, bạn có thể tham khảo bài bác viết:

 

Cách thanh lọc Và bố trí Dữ Liệu vào Excel

Hướng Dẫn bí quyết Gộp Ô trong Excel

Các phương pháp Copy vào Excel


Categories Excel Cơ bạn dạng Tags hàm LEFT, hàm LEN, hàm MID, hàm RIGHT 2 Comments Post navigation
Cách cùng Trừ Ngày, Tháng, Năm với Tính Số Ngày vào Excel
Cách Khóa File, Khóa phương pháp Và Khóa Ô trong Excel

Leave a comment Cancel reply

Comment

Name
Email
Website

Save my name, email, và website in this browser for the next time I comment.


Bài Viết Mới

Categories

Excel

Tags


Auto
Filter
Autosum
Data Validation
Error Checking
Excel cơ bản
Filter
Format Cells
Hàm AVERAGEIFHàm AVERAGEIFSHàm COUNTAhàm COUNTIFhàm COUNTIFShàm DATEHàm DATEDIFHàm HLOOKUPHàm If
Hàm Indexhàm INThàm LENhàm LOWERHàm MATCHhàm MODHàm MROUNDHàm PROPERhàm rankhàm ROUNDHàm ROUNDDOWNHàm ROUNDUPHàm Subtotal
Hàm SUMHàm SUMIFHàm SUMIFShàm SUMPRODUCTHàm TEXThàm TRUNChàm VALUEHàm VLOOKUPHàm WEEKDAYLỗi N/ANgày Tháng
Paste Special
Pivot Table
Sort
Table Tool
Thủ thuật excel
© 2022 wu.edu.vn • Powered by Generate
Press
Scroll back to lớn top