Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 d&#x
E0;nh cho m&#x
E1;y Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 cho Mac Excel 2019 Excel 2019 cho Mac Excel 2016 Excel 2016 cho Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Xem th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Đôi khi tỷ lệ phần trăm có thể gây chán nản vì không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng nhớ được những gì chúng ta đã học ở trường. Hãy để Excel làm việc đó cho bạn – những công thức đơn giản có thể giúp bạn tìm tỷ lệ phần trăm của một tổng hoặc tỷ lệ chênh lệch giữa hai số.

Bạn đang xem: Cách tính phần trăm trên excel

Tìm tỷ lệ phần trăm của một tổng

Giả sử bạn đã trả lời 42 câu hỏi trong số 50 câu hỏi đúng trong một bài kiểm tra. Tỷ lệ phần trăm số câu trả lời đúng là bao nhiêu?

Bấm vào ô trống bất kỳ.

Nhập =42/50, rồi nhấn RETURN .

Kết quả là 0,84.

Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

Trên tab Trang đầu, bấm vào .

Kết quả là 84,00%, là tỷ lệ phần trăm số câu trả lời đúng trên bài kiểm tra.


Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số thập phân hoặc Giảm số .


Tìm tỷ lệ phần trăm của sự thay đổi giữa hai số

Giả sử doanh thu của bạn đạt 2.342 Đô-la trong Tháng 11 và 2.500 Đô-la trong Tháng 12. Tỷ lệ phần trăm thay đổi thu nhập của bạn giữa hai tháng này là bao nhiêu phần trăm? Sau đó, nếu doanh thu của bạn đạt 2.425 Đô la trong Tháng Một thì tỷ lệ phần trăm doanh thu của bạn tính từ tháng 12 đến tháng 1 là bao nhiêu phần trăm? Bạn có thể tính toán chênh lệch bằng cách trừ đi thu nhập mới từ thu nhập ban đầu của mình, rồi chia kết quả cho doanh thu ban đầu của bạn.

Tính toán tỷ lệ phần trăm tăng

Bấm vào ô trống bất kỳ.

Nhập =(2500-2342)/2342,rồi nhấn RETURN .

Kết quả là 0,06746.

Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

Trên tab Trang đầu, bấm vào .

Kết quả là 6,75%, là tỷ lệ phần trăm tăng thu nhập.


Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số thập phân hoặc Giảm số .


Tính toán tỷ lệ phần trăm giảm

Bấm vào ô trống bất kỳ.

Nhập =(2425-2500)/2500, rồi nhấn RETURN .

Kết quả là -0,03000.

Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

Trên tab Trang đầu, bấm vào .

Kết quả là -3,00%, là tỷ lệ phần trăm giảm thu nhập.


Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số thập phân hoặc Giảm số .


Tìm tổng khi bạn biết số tiền và tỷ lệ phần trăm

Giả sử giá bán của một chiếc áo là $15, nghĩa là giảm 25% so với giá gốc. Giá gốc là bao nhiêu? Trong ví dụ này, bạn muốn tìm số mà 75% của nó là 15.

Bấm vào ô trống bất kỳ.

Nhập =15/0,75, rồi nhấn RETURN .

Kết quả là 20.

Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

Trong các phiên bản mới hơn:

Trên tab Trang đầu, bấm vào .

Kết quả là $20,00, giá gốc của áo.

Trong Excel cho Mac 2011:

Trên tab Nhà, dưới Số, hãy bấm Tiền tệ

Kết quả là $20,00, giá gốc của áo.


Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số thập phân hoặc Giảm số .


Tìm số tiền khi bạn biết tổng và tỷ lệ phần trăm

Giả sử muốn mua một chiếc máy tính với giá $800 và phải trả thêm 8,9% thuế bán hàng. Bạn phải trả bao nhiêu tiền thuế bán hàng? Trong ví dụ này, bạn muốn tìm 8,9% của 800.

Bấm vào ô trống bất kỳ.

Nhập =800*0,089, rồi nhấn RETURN.

Kết quả là 71,2.

Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

Trong các phiên bản mới hơn:

Trên tab Trang đầu, bấm vào .

Trong Excel cho Mac 2011:

Trên tab Nhà, dưới Số, hãy bấm Tiền tệ

Kết quả là $71,20, là số tiền thuế bán hàng cho máy tính.


Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số thập phân hoặc Giảm số .


Tăng hoặc giảm số theo tỷ lệ phần trăm

Giả sử bạn chi tiêu trung bình 113 Đô la để mua thực phẩm mỗi tuần và bạn muốn tăng chi phí thực phẩm hàng tuần lên 25%. Bạn có thể chi tiêu bao nhiêu? Hoặc nếu bạn muốn giảm định mức chi tiêu cho thực phẩm hàng tuần hiện đang là $113 thêm 25%, thì định mức chi tiêu hàng tuần mới là bao giờ?

Tăng số theo tỷ lệ phần trăm

Bấm vào ô trống bất kỳ.

Nhập =113*(1+0,25),rồi nhấn RETURN .

Kết quả là 141,25.

Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

Trong các phiên bản mới hơn:

Trên tab Trang đầu, bấm vào .

Trong Excel cho Mac 2011:

Trên tab Nhà, dưới Số, hãy bấm Tiền tệ

Kết quả là $141,25, tăng 25% chi phí thực phẩm hàng tuần.


Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số thập phân hoặc Giảm số .


Giảm số theo tỷ lệ phần trăm

Bấm vào ô trống bất kỳ.

Nhập =113*(1-0,25), rồi nhấn RETURN .

Kết quả là 84,75.

Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

Trong các phiên bản mới hơn:

Trên tab Trang đầu, bấm vào .

Trong Excel cho Mac 2011:

Trên tab Nhà, dưới Số, hãy bấm Tiền tệ

Kết quả là $84,75, nghĩa là giảm 25% chi phí thực phẩm hàng tuần.


Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số thập phân hoặc Giảm số .


Hàm PERCENTRANK

Tính tổng hiện có

Tính trung bình


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Bạn muốn xem các tùy chọn khác?


Khám phá Cộng đồng

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.


Lợi ích đăng ký Microsoft 365


*

Nội dung đào tạo về Microsoft 365


*

Bảo mật Microsoft


*

Trung tâm trợ năng


Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.


*

Hỏi Cộng đồng Microsoft


*

Cộng đồng Kỹ thuật Microsoft


*

Người dùng Nội bộ Windows


Người dùng nội bộ Microsoft 365


Thông tin này có hữu ích không?Không
Cảm ơn! Có phản hồi nào nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Đã giải quyết vấn đề của tôi
Hướng dẫn Rõ ràng
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình của tôi
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bất kỳ thông tin phản hồi bổ sung? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
Microsoft Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) Biểu tượng Không tham gia Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) Các lựa chọn quyền riêng tư tại California của bạn Biểu tượng Không tham gia Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) Các lựa chọn quyền riêng tư tại California của bạn © Microsoft 2023

Để tính phần trăm trong excel không có hàm công thức cụ thể vậy nên bạn excel hỗ trợ các công thứctính phần trăm cụ thể đối với từng các dạng tính phần trăm khác nhau như tính phần trăm của một tổng, tính phần trăm của một số, tính phần trăm của một tổng, tính phần trăm của một số, so sánh tỷ lệ phần trăm... Dưới đây là một số ví dụ cùng cách tính phần trăm trong Excel.

1. Hướng dẫn cáchtính tỷ lệ phần trăm của một tổng

Ví dụ tính phần trăm của một tổng, đây là việc tính phần trăm khá thông dụng, ví dụ dưới đây sẽ cho bạn thấy rõ.

Giả sử như tổng số học sinh của cả lớp à 85. Số học sinh nam là 25 và số học sinh nữ là 60. Yêu cầu tính phần trăm số học sinh nam trong tổng số học sinh lớp đó.

*

Tính tỷ lệ phần trăm của một tổng trong Excel (1)

- Bước 1: Nhập công thứccó chứahàm tính phần trăm trong excel=C2/$C$1Enter, kết quả trả về kết quả của phép chia 25 : 85, để đưa về định dạng phần trăm thay đổi định dạng ô kết quả chọn Percentage.

*

Tính tỷ lệ phần trăm của một tổng trong Excel (2)

- Bước 2: Tương tự nếu như muốn tính phần trăm của số học sinh nữ so với cả lớp chỉ cần sao chép công thức kéo di chuyển chuột xuống dưới ô C3.

2. Hướng dẫn tính tỷ lệ phần trăm thay đổi giữa 2 số

Tính tỷ lệ phần trăm thay đổi giữa 2 số cũng rất hay được sử dụng trong kế toán doanh nghiệp,cụ thể như khi bạn muốn so sánh sự tăng trưởng và giảm đi mức thu nhập giữa năm trước và năm sau là bao nhiêu phần trăm bạn thực hiện như sau.

*

Tính tỷ lệ phần trăm thay đổi giữa 2 số trong Excel (1)

Được kết quả của phép tính, định dạng phần trăm cho ô kết quả:

*

Tính tỷ lệ phần trăm thay đổi giữa 2 số trong Excel (2)

3. Hướng dẫn tính phần trăm của một số

Tính phần trăm cho một số bạn thường hay tính cho giảm giá một sản phẩm nào đó bao nhiêu phần trăm so với giá cũ.

Ví dụ một sản phẩm này có giá 30 triệu, giảm 17 % sản phẩm này trong đợt cuối năm

*

Tính phần trăm của một số trong Excel

4. Hướng dẫn tính giá trị của số tiền khi biết phần trăm

- Bước 1: Mở bảng Excel mà bạn muốn tính số tiền. Sau đó bạn nhập công thức tính phần trăm trong excelnhư sau:Gía trị = Tổng số * Tỷ lệ phần trăm (%).

*

Hướng dẫn tính giá trị của số tiền/tổng số khi biết phần trăm- hình 1

Quan sát ví dụ mà wu.edu.vn cung cấp, A2 được hiểu là giá trị tổng số còn B2 là phần trăm.

- Bước 2: Sau khi kết quả đã hiện ra, bạn chỉ cần đặt trỏ chuột vào góc dưới của cột đó cho đến khi xuất hiện dấu + và kéo xuống là hoàn thành.

*

Hướng dẫn tính giá trị của số tiền/tổng số khi biết phần trăm- hình 2

5. Hướng dẫn tính tỷ lệ phần trăm thay đổi

Cách tính tỷ lệ phần trăm trong excel thay đổi:Tỷ lệ phần trăm (%) = (Giá trị mới – Giá trị cũ) / Giá trị cũ.

Để tính tỷ lệ phần trăm thay đổi bạn cần theo những bước dưới đây:

Bước 1: Bạn cần mở bảng mà bạn muốn tính tỷ lệ phần trăm trong Excel >> tiếp đó nhập công thức tính tỷ lệ phần trăm (%)= (Giá trị mới – Giá trị cũ) / Giá trị cũ

Ví dụ: như tính sự tăng/giảm số lượng Cherries so với tháng trước thì bạn cần nhập=(C2-B2)/B2, trong đó: C2 là số liệu tháng trước, B2 là số liệu tháng hiện tại.

*

Tính tỷ lệ phần trăm thay đổi

Bước 2: Trong mục group Number của tab Home chọn
Percentage để các phân số thập phân hiển thị theo tỷ lệ phần trăm.

Để tăng chữ số thập phân bảng bạn có thể tuỳ chọn trong mục
More Number Formats.

Xem thêm: Những Lời Chúc Mừng Năm Mới Hay Và Ý Nghĩa, Những Câu Chúc Tết Hay, Ngắn Gọn Và Ý Nghĩa 2022

*

Tính tỷ lệ phần trăm thay đổi 1

Để áp dụng công thức cho các dòng dưới, bạn để chuột vào góc dưới của cột vừa tìm được cho đến khi thấy dấu + và kéo xuống. Như vậy, bạn đã tính thành công tỷ lệ phần trăm thay đổi rồi.

*

Tính tỷ lệ phần trăm thay đổi 2

Đây là những trường hợp cần tính phần trăm trong công việc thực tế hàng ngày một cách nhanh nhất.Bên cạnh đó chúng tôi còn có một số khóa học liên quan đến khóa học Excel online tại wu.edu.vn khác, bạn đọc quan tâm hãy tìm hiểu và nhanh chóng sở hữu những khóa học phù hợp nhất với bạn nhé!