BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆP THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒ

a. Tín hiệu nhận biết biểu đồ phối hợp (Cột cùng Đường)

b.Cách vẽ biểu đồ kết hợp (Cột cùng Đường)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-73)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=300" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9834" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=723" alt="T-73" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=150 150w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=300 300w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=768 768w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png 884w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-73)

c. Cách nhận xét biểu đồ Kết thích hợp (Cột với Đường)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-71)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=300" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9825" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=723" alt="T-71" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=150 150w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=300 300w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=768 768w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png 870w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-71)

d. Mọi lỗi thường gặp khi vẽ Kết hòa hợp (Cột cùng Đường)

 

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-67)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=296" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9808" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=723" alt="T-67" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=148 148w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=296 296w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png 758w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-67)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-60)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=300" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9737" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=723" alt="T-60" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=150 150w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=300 300w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=768 768w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png 862w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-60)

e. Lấy một ví dụ minh họa ví dụ khi vẽ biểu đồ kết hợp (Cột cùng Đường)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-40)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=300" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9631" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=723" alt="T-40" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=150 150w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=300 300w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=768 768w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png 914w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-40)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" alt="T-57" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150 150w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300 300w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-57)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-29)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=300" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9578" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=723" alt="T-29" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=150 150w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=300 300w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=768 768w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png 780w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-29)

 

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-12)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=300" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9489" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=723" alt="T-12" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=150 150w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=300 300w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=768 768w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png 910w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-12)

 Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP Ở VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995 – 2014

Đầu bốn trực tiếp

 

Năm

Tổng số vốn

(triệu đô la Mỹ

Số dự án công trình được cấp phép

(dự án)

Vốn đăng ký

Vốn thực hiện

1995

7 925,2

2 792,0

415,0

2000

2 762,8

2 398,7

391,0

2010

19 886,8

11 000,3

1 237,0

2014

21 921,7

12 500,0

1 843,0

Vẽ biểu đồ phù hợp nhất biểu thị tình hình chi tiêu trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép làm việc Việt Nam, giai đoạn 1995 – 2014.

Bạn đang xem: Cách vẽ 2 biểu đồ kết hợp cột và đường

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-52)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=300" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9686" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=723" alt="T-52" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=150 150w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=300 300w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=768 768w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=1024 1024w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png 1084w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-52)

Do nhận ra khá nhiều câu hỏi về vụ việc cách vẽ biểu đồ phối kết hợp cột và con đường trong excel nên từ bây giờ Tin học Đức Minh sẽ khuyên bảo cho chúng ta cách vẽ biểu đồ phối kết hợp cột và con đường trong excel cực kì chi tiết. Mang ví dụ minh họa rõ ràng với vấn đề vẽ biểu thứ theo dõi đồng thời cả lệch giá và giá cả trong 12 tháng.

Ví dụ về biểu đồ đựng dữ liệu phối kết hợp cột với đườngtrong excel

Đầu tiên Tin học Đức Minh gồm ví dụ các bạn có một bảng những thống kê excelvề doanh thu và túi tiền từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015 chẳng hạn. Ở trên đây nếu các bạn vẽ biểu đồ, thứ thịtrong excelthì trục hoành X rất có thể là từ thời điểm tháng 1 đến tháng 12, còn trục tung Y vẫn là cột doanh thu hoặc bỏ ra phí. Nhưng ở chỗ này nếu các bạn có nhu cầu thể hiện hết cả lệch giá và túi tiền thì phảiphân bóc tách ra làm cho 2 trục tung Y. Hoặc cải thiện hơn, các chúng ta cũng có thể muốn doanh thu thể hiện bởi cột, còn chi tiêu thể hiệnbằng đường để nhân tiện theo dõi, tức thị các bạn có nhu cầu áp dụng cáchvẽ biểu đồ phối hợp cột và con đường trong excel. Rõ ràng như trong hình sau:

*

vẽ biểu đồ phối kết hợp cột và mặt đường trong excel

Trông thì có vẻ như khó tuy nhiên thật sự là siêu dễ, chỉ cần chúng ta làm đúng theo các phầnsau:

1. Vẽ biểu đồ vật chứa dữ liệu cơ phiên bản trước khi kết hợp cột và đường trong excel

- cách 1: Quét lựa chọn vùng dữ liệu cần chèn biểu đồ. Như nghỉ ngơi ví dụ bên trên ta đã quét cả vùng mon +doanh thu + bỏ ra phí.

- bước 2: Vẽ biểu vật trong excel bằng cách vào tab insert kế tiếp chọn vẻ bên ngoài biểu đồ cộtcác bạnthích.

- cách 3: Một biểu đồ gia dụng cộtexcel sẽ hiển thị như vào hình bên dưới đây. Các bạn có thể thấy 2 cột trục hoànhx và trục tung y, trục tung y đó là phần thể hiện doanh thu chứ không thấy cột biểu đạt số liệuchi phí tổn đầu. Với cũng không tồn tại phần vẽ biểu đồ kết hợp cột và mặt đường trong excel nào cả. Tiếng nếu các bạnmuốn hiển thị truc tung y thiết bị hai vào biểu đồ gia dụng excel hoặcvẽ biểu đồ phối hợp cột và đường trongexcel thì làm theo các phần viền dưới.

*

2. Để hiển thị trục tungthứ hai trong excel các bạn làm theo các bước sau

- cách 1: Tiếp theo các bước ở phần 1, các bạn tiếp tục:Vào tab Format, trong phần Current Selection - Plot Area chúng ta chọn tên vùng dữliệu các bạn có nhu cầu để làm cho trục tung thứ hai vào excel. Vào trường hợp này đã là Series "Chi phí"

- cách 2: sau thời điểm chọn chấm dứt vùng dữ liệu các bạn muốn để làm trục tung thiết bị hai vào biểu đồkết phù hợp cột và con đường trong excel rồi thì chúng ta vào tiếp phần Format Selection.

- bước 3: vào Dialog "Format Data Series" chúng ta chọn "Secondary Axis" trong mục "Plot
Series On" kế tiếp nhấn Close là xong. Như các bạn thấy hiện nay biểu trang bị cộtvừa nãy đã xuất hiện thêm thêmtrục tung thiết bị hai sinh hoạt bên bắt buộc thể hiện tại phần giá bán trị chi phí. Vậy nên là chúng ta đã thành công.Bây tiếng để vươn lên là biểu thiết bị cột này thành biểu đồ phối kết hợp cột và mặt đường trong excel thì các bạn cầntheo dõi phần tiếp theo.

3. Giải pháp vẽ biểu đồ kết hợp cột và mặt đường trong Excel

- bước 1: Tiếp nối các bước ở phần 1 cùng 2, chúng ta lại vào phần Format và thường xuyên chọn Series"Chi phí" .

Xem thêm:

- bước 2: hiện thời muốn vẽ phần ngân sách chi tiêu thành một mặt đường kết phù hợp với cột lệch giá trong excelthì chúng ta tiếp tục vào phần kiến thiết - Change Chart Type

- cách 3: Ở phần Chart Types này sẽ có tương đối nhiều mẫu không giống nhau cho các bạn chọn. Hiện thời đểkết thích hợp cột và đường trong Excel các bạn chọn phần giá thành này là mặt đường (Line). Những bạncó thể chọn bất kỳ kiểu biểu thứ Line nào các bạn muốn, hoàn toàn có thể là chọn "Line with Markers"Tin học Đức Minh đã làm chẳng hạn. Tiếp đến nhấn OK và tận thưởng thành trái nhé!

Mơi chúng ta tham khảothêm các bài viết khác về excel của tác giả:

Mọi bạn nếu copy vui vẻ ghi rõ mối cung cấp nhé (đặt link nội dung bài viết này sinh hoạt cuối bài), cám ơn nhiều:

Tác giả bài xích viết:Khoa PTT

Youtube Channel:https://www.youtube.com/channel/UC8d
Zo
B0ls
YIef
HR7VXSZCu
Q


Với kim chỉ nam “Sự thành công xuất sắc của học tập viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo và huấn luyện kế toán cùng tin học Đức Minh là nơi huấn luyện và đào tạo kế toán thực tế và tin học công sở uy tín và chuyên nghiệp nhất hà nội hiện nay. Đức Minh luôn luôn sẵn sàng cung cấp hết mình do học viên, luôn sát cánh cùng học viên trên bước lối đi tới thành công.

Lịch học dạy dỗ kèm năng động từ thứ hai đến sản phẩm 7 mặt hàng tuần cho toàn bộ các học viên:

Ca 1: trường đoản cú 8h -> 11h30 * Ca 2: từ bỏ 13h30 -> 17h * Ca 3: trường đoản cú 18h -> 20h

bảng giá khóa học tập

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH