Xuân đã đến bên em, dáng vẻ xuân giỏi vời
Xuân đã đi đến bên người, xin tín đồ hãy thuộc em vui xuân
Mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tốt vời
Mang say đắm đến người, xin người hãy thuộc em vui xuân.Bạn vẫn xem: Còn nhớ phút giây gặp gỡ gỡ

Còn ghi nhớ phút giây chạm chán gỡ, ngày xuân muôn hoa dung nhan hồng
Chiều xuống gió xuân nồng cháy, khiến cho môi em tưởng ngàng
Người đến mang lại tình em đột mơ, muôn hoa tình hương.

Bạn đang xem: Còn nhớ phút giây gặp gỡ

Mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời
Mang say đắm cho người, ôi từng nụ hôn yêu thương thương
Mang niềm hạnh phúc cho đời, lưu giữ nhe em yêu

Xuân đã đi đến bên em, dáng xuân tốt vời
Xuân đã đi đến bên người, xin fan hãy thuộc em vui xuân
Mang niềm hạnh phúc cho đời, gió xuân hay vời
Mang say đắm đến người, xin người hãy cùng em vui xuân.

Còn ghi nhớ phút giây chạm mặt gỡ, ngày xuân muôn hoa sắc đẹp hồng
Chiều xuống gió xuân nồng cháy, để cho môi em tưởng ngàng
Người đến đến tình em chợt mơ, muôn hoa tình hương.

Mang niềm hạnh phúc cho đời, gió xuân giỏi vời
Mang say đắm đến người, ôi từng nụ hôn yêu thương
Mang niềm hạnh phúc cho đời, nhớ nhe em yêu
Mang niềm hạnh phúc tuyệt vời, lúc về nhớ rằng nhe em.


*

giá Mình Là fan Lạ

hồ Quang Hiếu ft Nhật Kim Anh

13.917.805

http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20120119/Qj
XGEr
Hh
N81ZMy9D9u1j5954f2cb2f28d.jpg

vị trí Ấy Con tìm tới

hồ nước Quang Hiếu

10.269.180

http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20120119/Qj
XGEr
Hh
N81ZMy9D9u1j5954f2cb2f28d.jpg http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20230313/ay
Erm
Xe
JG0IJWKdhea
PH640fda42d88e3.jpg http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20150211/NYc
XFUCt3Fil1q
V57y
Mv58e7536640edd.jpg http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20210521/Pofo
Wfkxgxooag
HHSRk360a7168898d5b.jpg http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20150211/NYc
XFUCt3Fil1q
V57y
Mv58e7536640edd.jpg http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20150211/NYc
XFUCt3Fil1q
V57y
Mv58e7536640edd.jpg http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20150211/NYc
XFUCt3Fil1q
V57y
Mv58e7536640edd.jpg http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20120119/KOsh0dhw
X2P1M1S8asmp58e705bb78002.jpg http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20201211/opb4Iok
JQYl
Vv
Z1ZVm
Gj6017a1c15f631.jpg
*

Xuân đang đi đến bên em dáng vẻ xuân tuyệt đối Xuân đang đi đến bên người, Xin bạn hãy cùng em vui xuân. Mang hạnh phúc cho đời Gió xuân tuyệt vời Mang say đắm cho tất cả những người Xin người hãy cùng em vui xuân. Còn lưu giữ phút giây chạm mặt gỡ mùa xuân muôn hoa dung nhan hồng Chiều xuống gió xuân nồng cháy fan cho môi em ngỡ ngàng người đến đến tình em đột nhiên mở Muôn hoa thổn thức. Mang hạnh phúc hoàn hảo và tuyệt vời nhất Nhớ nghe anh yêu mang say đắm mang đến đời Ôi từng nụ hôn yêu thương thương.... Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xuân đang đi đến bên em, dáng xuân hay vời
Xuân đang đi tới bên người, xin tín đồ hãy thuộc em vui xuân
Mang hạnh phúc cho đời, gió xuân xuất xắc vời
Mang say đắm mang đến người, xin người hãy cùng em vui xuân.

Còn nhớ phút giây gặp gỡ gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng
Chiều xuống gió xuân nồng cháy, để cho môi em tưởng ngàng
Người đến mang đến tình em tự dưng mơ, muôn hoa tình hương.

Mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời
Mang say đắm mang đến người, ôi từng nụ hôn yêu thương
Mang niềm hạnh phúc cho đời, nhớ nhe em yêu
Mang niềm hạnh phúc tuyệt vời, khi về nhớ là nhe em.


Xuân đã đi vào bên em, dáng xuân giỏi vời
Xuân đã đi đến bên người, xin fan hãy thuộc em vui xuân
Mang niềm hạnh phúc cho đời, gió xuân hay vời
Mang say đắm mang đến người, xin người hãy thuộc em vui xuân.

Còn lưu giữ phút giây gặp mặt gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng
Chiều xuống gió xuân nồng cháy, làm cho môi em ngỡ ngàng
Người đến cho tình em bỗng dưng mơ, muôn hoa tình hương.

Xem thêm: Trực Tiếp Gạo Nếp Gạo Tẻ - ViỆN Khoa HỌC V〠KỸ ThuẬT HẠT Nhã‚N

Mang niềm hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời
Mang say đắm mang lại người, ôi từng nụ hôn yêu thương thương
Mang hạnh phúc cho đời, ghi nhớ nhe em yêu
Mang hạnh phúc tuyệt vời, lúc về hãy nhờ rằng nhe em.


*giá chỉ Mình Là bạn Lạ

hồ nước Quang Hiếu ft Nhật Kim Anh

*
13.919.345


http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20120119/Qj
XGEr
Hh
N81ZMy9D9u1j5954f2cb2f28d.jpg

chỗ Ấy Con tìm về

hồ nước Quang Hiếu

*
10.271.610


http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20120119/Qj
XGEr
Hh
N81ZMy9D9u1j5954f2cb2f28d.jpg
http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20220114/Otf
QOXweqj4Lv
XUVPRSU61e126b206033.jpg
http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20120119/b
Vflq
Esqe
Z6J0Wjj
Kc3G6115d9e63d55f.jpg
http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20201211/opb4Iok
JQYl
Vv
Z1ZVm
Gj6017a1c15f631.jpg
http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20120119/b
Vflq
Esqe
Z6J0Wjj
Kc3G6115d9e63d55f.jpg
http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20120119/b
Vflq
Esqe
Z6J0Wjj
Kc3G6115d9e63d55f.jpg
http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20120119/b
Vflq
Esqe
Z6J0Wjj
Kc3G6115d9e63d55f.jpg
http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20151218/m0Ck2ojl8U0HYNTYA4vv5d8dd87ec760c.jpg
http://musicmd1fr.wu.edu.vn.net/bucket-image-wu.edu.vn/images/singer/20120119/b
Vflq
Esqe
Z6J0Wjj
Kc3G6115d9e63d55f.jpg