Dân buôn bản vây bắt cá sấu to con dài 4,3 m

Lo xấu hổ cá sấu săn mồi hoàn toàn có thể tấn công người, dân xã Indonesia đang vây bắt loài vật và chuyển giao cho cơ sở chức năng.

Bạn đang xem: Bắt được "quái thú" cá sấu khổng lồ dài 8m ăn thịt ngư dân


JPG-1623739605-6577-1623739682.jpg?w=500&h=300&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Xjge
Yg
QHutl_CCPIyugleg" alt="*">