nvmusic3): "Anh vẫn đứng tại đây vẫn kiến thức cũ vẫn cứ âmm thàm ân cần em... #nvmusic". Nhạc nền -