*

Yêu không chỉ là là một danh từ - nó là một trong những động từ; nó không chỉ có là cảm xúc - nó là quan tâm, phân tách sẻ, giúp đỡ, hy sinh.

Bạn đang xem: Những câu nói hay về sự chia sẻ

Love is more than a noun -- it is a verb; it is more than a feeling -- it is caring, sharing, helping, sacrificing.

William Arthur Ward1200 người thích Thích


Có điều kỳ lạ xảy đến với những người dân thực sự biết yêu thương: bọn họ càng đến nhiều, chúng ta càng gồm nhiều.

This is the miracle that happens every time khổng lồ those who really love: the more they give, the more they possess.

Rainer Maria Rilke1068 fan thích Thích

Ba dòng chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: đon đả tới người khác, dám làm cho vì fan khác, share cùng bạn khác.

Three keys lớn more abundant living: caring about others, daring for others, sharing with others.

William Arthur Ward514 bạn thích Thích

Những gì sách dạy bọn họ cũng giống như lửa. Bọn họ lấy nó từ nhà hàng quán ăn xóm, thắp nó trong bên ta, lấy nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của toàn bộ mọi người.

The instruction we find in books is like fire. We fetch it from our neighbours, kindle it at home, communicate it lớn others, & it becomes the property of all.

Voltaire481 bạn thích Thích

Rất thông thường khi mang lại đi một trong những phần nhỏ cuộc sống để không tiến công mất nó toàn bộ.

It is normal to give away a little of one"s life in order not to thua kém it all.

Albert Camus438 bạn thích Thích

Không có hạnh phúc trong việc sở hữu xuất xắc đón nhận, chỉ có niềm hạnh phúc khi mang đến đi.

There is no happiness in having or in getting, but only in giving.

Henry Drummond355 bạn thích Thích

Vì chúng ta nhận được không ít niềm vui hơn khi rước niềm vui cho những người khác, các bạn nên cân nhắc nhiều về niềm hạnh phúc bạn cũng có thể cho.

Since you get more joy out of giving joy to lớn others, you should put a good giảm giá khuyến mãi of thought into the happiness that you are able lớn give.

Eleanor Roosevelt268 fan thích Thích

Ngày lúc này có thể thay đổi một ngày đầy sinh lực với bạn - và với người khác - nếu như bạn bỏ thời gian để trao mang đến ai kia nụ cười... Nhằm thốt lên một lời tử tế... để chìa tay ra cho tất cả những người đang nên giúp đỡ... để viết một lời cảm ơn... Khiến cho đi một lời khuyến khích với những người đang nỗ lực vượt qua rắc rối... để chia sẻ 1 phần tài sản vật hóa học với những người xung quanh.

Today can be a healthy unusual day for you - and for others - if you take time lớn give someone a smile... To express a word of kindness... To lớn lend a helping hand to someone in need... Lớn write a lưu ý of gratitude... To give a word of encouragement khổng lồ someone who is temporarily overcome with problems... To mô tả a portion of your material possessions with others

William Arthur Ward257 bạn thích Thích

Giấc mơ các bạn mơ một mình chỉ là 1 trong giấc mơ. Giấc mơ chúng ta mơ cùng fan khác là hiện thực.

A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.

John Lennon211 bạn thích Thích

Khi một bạn chết đi, anh ta cầm trong tay chỉ hồ hết gì mình đã cho đi khi còn sống.

When a man dies he clutches in his hands only that which he has given away during his lifetime.

Jean Jacques Rousseau210 bạn thích Thích

Người phú quý không đề nghị là người dân có nhiều, cơ mà là bạn cho nhiều.

Not he who has much is rich, but he who gives much.

Erich Fromm196 tín đồ thích Thích

Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của chính bản thân mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng share chúng.

You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to nội dung them.

Albert Camus142 người thích Thích

Hãy cười nhiều hơn khóc, hãy cho nhiều hơn nhận, và hãy yêu thương thương nhiều hơn thế căm hận.

Smile more than you cry, give more than you take & love more than you hate.

Khuyết danh106 tín đồ thích Thích

Để biết niềm vui, phải ghi nhận chia sẻ. Niềm hạnh phúc sinh ra trường đoản cú hai vật dụng đó.

Pour connaître la joie, il faut partager. Le bonheur est né jumeau.

Lord Byron52 người thích Thích

Trong tất cả sự chia sẻ, thì sự share tinh thần là quý giá nhất.

Khuyết danh48 fan thích Thích

Cảm giác là 1 trong thứ rất huyền diệu, tất cả những thú vui thì cần bạn khác share niềm vui sẽ tăng gấp bội, nhưng bao gồm sự cô đơn cần 1 mình mới rất có thể thấu hiểu.

Hoa nở vào giữa tháng năm đơn độc - Sênh Ly45 bạn thích Thích

Sáng suốt là biết được lúc nào thì chia sẻ sự sáng suốt của mình và bao giờ thì đề xuất im lặng.

Wisdom is knowing when to chia sẻ your wisdom và when lớn just keep quiet.

Katrina Mayer45 fan thích Thích

Hôn nhân đòi hỏi trao và giữ sự tin tưởng, chia sẻ ý nghĩ với cảm xúc, kính trọng và luôn luôn thấu hiểu, hôn nhân đòi hỏi sự nhún nhịn nhường - nhún dường để hối hận lỗi, nhún nhường nhường để tha thứ. Hôn nhân đòi hỏi sự linh động (để mang lại đi và nhận lại) cùng sự kiên quyết: không thỏa hiệp đối với các nguyên tắc. Với một khiếu hài hước sáng dạ với tương đối. Cả hai phải cùng kéo về một hướng.

Marriage requires the giving and keeping of confidences, the sharing of thoughts và feelings, respect and understanding always, marriage requires humility - the humility lớn repent, the humility to forgive. Marriage requires flexibility (to give và take) và firmness: not to compromise principles. & a wise & moderate sense of humor. Both need lớn be pulling together in the same direction.

Richard L Evans45 tín đồ thích Thích

Yêu yêu đương chỉ phủ rộng qua chia sẻ. Chúng ta chỉ gồm thể có không ít yêu yêu quý hơn cho mình bằng cách trao đi yêu thương.

Love only grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away to others.

Brian Tracy41 tín đồ thích Thích

Để có thể tận hưởng niềm vui một giải pháp trọn vẹn, bạn phải tất cả ai kia để thuộc sẻ chia nụ cười đó.

To get the full value of joy you must have someone to divide it with.

Mark Twain37 người thích Thích

Bạn không cần làm những gì với nỗi đau, cơ mà để tận thưởng tất cả quý giá của niềm vui, các bạn phải tất cả ai đó để phân chia sẻ.

Grief can take care of itself, but to get the full value of joy you must have somebody to lớn divide it with.

Mark Twain34 bạn thích Thích

Ta sống bởi thứ ta thu được, cơ mà ta tạo thành cuộc đời bởi thứ ta mang lại đi.

We make a living by what we get, but we make a life by what we give.

Winston Churchill31 fan thích Thích

Đem tiền đi cho rằng chuyện tiện lợi và nằm trong khả năng của bất kể ai. Nhưng đưa ra quyết định người được cho, cho bao nhiêu và lúc nào, vì mục tiêu nào và như vậy nào, không hẳn nằm trong kĩ năng của vớ cả, cùng cũng không hẳn chuyện dễ dàng dàng.

To give away money is an easy matter & in any man"s power. But lớn decide to whom lớn give it và how large and when, and for what purpose & how, is neither in every man"s power nor an easy matter.

Aristotle24 fan thích Thích

Nếu bạn muốn giữ hạnh phúc, các bạn phải chia sẻ nó!

If you want lớn keep happiness, you have to share it!

Dale Carnegie20 người thích Thích

Người quan yếu cho đi bất cứ thứ gì rồi cũng không thể cảm nhận bất cứ điều gì.

He who cannot give anything away cannot feel anything either.

Friedrich Nietzsche20 bạn thích Thích

Cho đi mang lại hạnh phúc hơn thừa nhận về, dẫu vậy còn hạnh phúc hơn khi có thể không tất cả mà vẫn sinh sống được, hơn là buộc phải có.

It is more blessed khổng lồ give than lớn receive, but then it is also more blessed khổng lồ be able to bởi without than to lớn have to have.

Soren Kierkegaard19 bạn thích Thích

Cho đi thì giỏi hơn là nhấn lại, cũng chính vì cho đi bắt đầu quá trình thừa nhận lại.

Giving is better than receiving because giving starts the receiving process.

Jim Rohn15 tín đồ thích Thích

Nếu chúng ta có một quả táo và tôi có một quả táo khuyết và chúng ta trao đổi phần đa quả táo bị cắn này, các bạn và tôi mọi vẫn sẽ có một trái táo. Nhưng nếu bạn có một ý tưởng phát minh và tôi gồm một phát minh và họ trao thay đổi những ý tưởng phát minh này, thì mỗi họ sẽ tất cả hai ý tưởng.

If you have an apple and I have an apple & we exchange these apples then you & I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.

Charles Franklin Brannan14 người thích Thích

Khi một bạn chia sẻ, toàn bộ mọi fan đều thắng.

When somebody shares, everybody wins.

Jim Rohn12 fan thích Thích

Đây là điều thú vị so với việc chia sẻ ý tưởng cùng người khác: trường hợp bạn chia sẻ một ý tưởng mới với mười người, bọn họ nghe nó một lần, và các bạn sẽ được nghe nó mười lần.

Here"s what is exciting about sharing ideas with others: If you nội dung a new idea with ten people, they get to lớn hear it once và you get lớn hear it ten times.

Jim Rohn12 người thích Thích

Bạn bắt buộc cho đi trước lúc nhận được.

You give before you get.

Napoleon Hill12 bạn thích Thích

&#x
D;&#x
A;Hãy chiến thắng sự...">Hãy thành công sự khó tính bằng bình thản; Hãy thắng lợi sự ác nghiệt bằng lòng tốt;Hãy thành công sự keo dán giấy kiệt bằng phương pháp cho đi,Và kẻ dối trá bằng sự thật.

Conquer anger with non-anger; Conquer wickedness with goodness;Conquer stinginess with giving,And a liar with truth.

Khuyết danh10 tín đồ thích Thích

Nghỉ ngơi. Tỉnh người. Làm cho mới. Nghịch vui. Ca hát. Cười cợt đùa. Tận hưởng. Tha thứ. Khiêu vũ. Yêu thương thương. Ôm ấp. Phân tách sẻ. Hôn nhau. Sáng sủa tạo. Khám phá. Hy vọng. Lắng nghe. Bạo dạn. Tin tưởng. Mơ mộng. Học tập hỏi. Tức thì HÔM NAY!

Relax. Refresh. Renew. Play. Sing. Laugh. Enjoy. Forgive. Dance. Love. Hug. Share. Kiss. Create. Explore. Hope. Listen. Dare. Trust. Dream. Learn. TODAY!

Steve Maraboli7 bạn thích Thích

Có sự mới mẻ về vấn đề sống một cuộc đời luôn cho đi là các bạn sẽ trở phải say mê nó.

What’s interesting about subscribing to a life of giving is that you become addicted.

Mary Kay Ash7 bạn thích Thích

Từ thứ cơ mà ta nhận được, ta có thể sinh tồn; mặc dù thế thứ nhưng ta đến đi sẽ tạo cho cuộc sống.

From what we get, we can make a living; what we give, however, makes a life.

Arthur Ashe7 bạn thích Thích

Lý tưởng của tớ về thiên đường là 1 củ khoai tây nướng to cùng một ai đó nhằm cùng chia sẻ nó.

My idea of heaven is a great big baked potato and someone to nội dung it with.

Oprah Winfrey7 tín đồ thích Thích

Đó là 1 nguyên tắc lạ lùng, mà lại nó đúng, rằng gần như ai mang lại đi nhiều nhất sẽ có khá nhiều nhất phần đa gì họ đến đi.

It’s a strange principle but it’s true, nevertheless, that those who give the most have the most of whatever they give.

Norman Vincent Peale7 fan thích Thích

Trước khi chúng ta nhận được kho báu hoàn hảo của một cuộc đời hạnh phúc, thứ nhất bạn nên cho đi. Trao bản thân các bạn đi. Bổ ích cho người khác. Chỉ điều bạn cho đi mới hoàn toàn có thể được nhân lên các lần trở lại cuộc đời của bạn. Đây là điều khoản thu hoạch, vẻ ngoài của đền rồng đáp mười lần. Nếu như khách hàng chẳng mang đến gì đi, thậm chí dù nó được nhân lên, bạn cũng sẽ chẳng dìm lại được gì cả.

Before you ever receive the wonderful treasures of a happy life, you must first give. Give of yourself. Be of service khổng lồ others. Only what you give can be multiplied back into your own life. That is the law of the harvest, the law of the ten-fold return. If you give nothing, even if it is multiplied, you receive nothing.

Mary Kay Ash6 tín đồ thích Thích

Số lượng chúng ta cho đi ko quan trọng. đặc trưng là con số đó mang chân thành và ý nghĩa thế nào trong cuộc sống bạn.

The amount you give isn"t important. What matters is what that amount represents in terms of your life.

Jim Rohn6 tín đồ thích Thích

Hãy giữ lại nỗi sợ hãi lại cho phiên bản thân, nhưng hãy chia sẻ lòng dũng cảm với bạn khác.

Những câu nói hay về sự việc chia sẻ để giúp bạn biết yêu thương cùng trân trọng nhau nhiều hơn thế trong cuộc sống. Họ không thể sống đơn chiếc một bản thân trên trần gian này được, sát bên chúng ta đều phải sở hữu những người bạn, những quan hệ xung quanh. Dẫu biết mỗi cá nhân đều có cuộc sống đời thường riêng, tham vọng riêng mà lại cũng đừng chính vì thế mà quên đi mọi yêu thương, cùng san sẻ niềm vui nỗi bi lụy với những người bạn, người thân trong gia đình yêu của bạn.

Người ta bảo đã mang lại đi rồi đừng mong mỏi nhận lại được ân huệ, tuy thế thật ra mang đến đi rồi sẽ được nhận lại đấy các bạn ạ, đó có thể không cần là trang bị chất, cũng chưa hẳn cái nào đấy cao sang mà đơn giản dễ dàng ta thừa nhận lại được chỉ là việc an yên ổn và hạnh phúc vì đã giúp được tín đồ cần giúp, sẻ chia đồng cảm đến bạn cần ta đồng cảm. Những lời nói hay về sự chia sẻ đang giúp chúng ta thấy được rằng giải tỏa là hạnh phúc, thuộc đọc phần đông câu nói tuyệt về sự share sau trên đây để biết gắn kết trái tim và tất cả một cuộc sống đời thường nhiều màu sắc hơn chúng ta nhé.

*
1. Ngày từ bây giờ có thể biến một ngày đầy sức lực với bạn – và với những người khác – nếu như bạn bỏ thời gian để trao đến ai đó nụ cười… nhằm thốt lên một lời tử tế… nhằm chìa tay ra cho những người đang đề xuất giúp đỡ… để viết một lời cảm ơn… khiến cho đi một lời khuyến khích với người đang nỗ lực vượt qua rắc rối… để chia sẻ một phần tài sản vật chất với những người dân xung quanh. 2. Bao gồm điều vi diệu xảy cho với những người thực sự biết yêu thương: chúng ta càng mang lại nhiều, họ càng có nhiều. 3. Nếu bạn không thể chế tạo một tp thì hãy xây đem một trái tim hồng.4. Yêu thương mang lại đi là yêu thương hoàn toàn có thể giữ được mãi mãi. 5. Một thú vui có thể biến hóa một ngày, một chiếc ôm gồm thể thay đổi một tuần, một khẩu ca có thể biến đổi một cuộc sống. 6. Nếu khách hàng không thể là phương diện Trời thì cũng đừng làm một đám mây. Nếu như bạn không thể xây cất một thành phố thì hãy xây mang một trái tim hồng. 7. Một người các bạn thật sự là người bước vào cuộc sống của doanh nghiệp khi cả thế giới đã cách ra. 8. Trong cuộc sống, ở đâu có một người chiến thắng, nơi đó bao gồm một người thua cuộc. Nhưng tín đồ biết mất mát vì bạn khác luôn luôn là bạn chiến thắng. 9. Ko tin vào chính mình – tức là bạn đã lose một nửa trước khi bắt đầu. 10. Các thứ rồi vẫn qua đi, chỉ còn tình người ở lại. 11. Hãy làm phần đa việc bình thường bằng lòng mê say phi thường. 12. Với nuốm giới, chúng ta chỉ là một hạt cát bé dại – tuy nhiên với một tín đồ nào đó, chúng ta là cả nhân loại của họ. 13. Đôi khi, vào cuộc sống, gồm những thời gian mà tất cả mọi thứ đều trong khi chống lại bạn, mang lại nỗi chúng ta có nhận định mình ko thể chịu đựng đựng thêm 1 phút nào nữa. Nhưng mà hãy nuốm đừng buông xuôi và bỏ cuộc, bởi vì sớm muộn gì rất nhiều thứ rồi cũng trở thành thay đổi.

Xem thêm: Đại đường nữ pháp y (2020)

*
14. Tín đồ ta hoàn toàn có thể quên đi điều chúng ta nói, nhưng số đông gì bạn để lại trong tâm địa họ thì ko bao giờ nhạt phai. 15. Trong những lúc đau khổ, fan ta nhấn ra bạn bè . 16. Con bạn trở nên đơn độc vì vào cuộc đời, thay do xây những cái cầu fan ta lại xây đều bức tường. 17. Lòng tin vào chủ yếu mình có sức mạnh xua tan bất kể sự hoài nghi nào của fan khác. 18. Bạn hiểu đúng bản chất 1 tình nhân thương chúng ta thật sự, là lúc họ ko ở bên cạnh bạn nhưng bạn vẫn cảm thấy được tình yêu với sự niềm nở ấy. 19. Đừng đau buồn với đầy đủ jì mình ko có, hãy biết vui với những jì mình đang sẵn có trong tay. đôi mươi .Bạn hoàn toàn có thể ko là người xuất sắc nhất, nhưng bí quyết ứng xử với hành động của người tiêu dùng sữ quyết định bạn là người ra sao trong mắt các người. Với niềm tin, chúng ta cũng có thể thấy được phần lớn thứ vô hình. 21. Quý hiếm đích thực của sự cho đi ko nằm ở món quà phệ hay nhỏ, mà nằm ở vị trí tầm lòng của người cho. 22. Tôi ko bắt buộc fải chiến thắng, nhưng lại tôi sẽ phải chiến đấu mang đến cùng. Tôi ko cần phải thành công, nhưng tôi cũng phải nỗ lực hết sực mình. Thật hạnh phúc cho phần đa ai biết đến mà ko hề lưu giữ đến, biết nhận nhưng mà ko hề gạt bỏ 23. Hãy nhớ, vào cuộc sống, mọi va va và gian khổ mà bạn chạm chán fải sẽ ít hơn nhiều so với đông đảo ước mơ và niềm hạnh phúc mà bạn sẽ có. 24. Bao gồm 3 cách để tự có tác dụng giáu mang lại mình: mỉm cười, cho đi, và tha thứ. 25. Hãy tin cẩn vào chính mình, hãy mở rộng trái tim cùng để chổ chính giữa hồn trình bày tất cả. 26. Con người thường chăm chú đến gần như lỗi lầm nhỏ tuổi nhặt của bạn khác, cơ mà quên đi rất nhiều fẩm chất giỏi đẹp của họ. Khi fải đánh giá 1 sự việc hay như là 1 con người, chớ quá chú trọn vào vệt đên nhưng mà hãy quan sát ra tờ giấy trằng với đầy đủ mảnh sạch mà lại ra còn rất có thể viết lên đó hầu hết điều hữu ích cho đời. 27. Đừng sử dụng thời hạn và ngôn từ một cách bất cẩn, cả 2 thứ này đều ko thể mang lại. 28. Có thể bạn ko kiểm soát được các trường hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể kiểm thẩm tra được quan tâm đến và cách biểu hiện của mình. 29. Đừng quên, nhu cầu cảm hứng cao nhất của một con fan là cảm thấy được tôn trọng. 30. Từng khi đối mặt với thử thách, hãy tìm kiếm cho mình 1 lối đi chứ ko bắt buộc 1 lối thoát. 31. Vệt thương dù to đến đâu, cũng đều có ngày lành lại. Trái tim dù lạnh đến mấy, cũng có ngày chảy băng. 32. Đừng làm cho mòn cực hiếm của phiên bản thân bởi việc so sánh với tín đồ khác, bởi mọi người trong bọn họ đều là những người đặc biệt. 33. Lúc 1 người sống không còn mình vì bạn khác, thì cũng đồng nghĩa tương quan với việc người đó đã quên đi chính phiên bản thân mình. 34. Đừng đề ra mục tiêu của bản thân mình chỉ vì fan khác cho sẽ là quan trọng, do chỉ có các bạn mới biết điều gì là tốt nhất có thể cho mình. 35. Chúng ta cũng có thể ghét tín đồ mình yêu, mà lại ko lúc nào có thể yêu fan mình ghét. 36. Sự hiện diện của người sử dụng là một gói quà của tao hóa. 37. Đừng lúc nào từ chối nếu như khách hàng vẫn tất cả cái để cho. 38. Thành công lớn số 1 là vùng dậy sau những lần vấp ngã.