Loại đồ dùng phẩm
Nguyên liệu quan trọng để nâng cấp
*
Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (Nón)
01 Nón Hào Hiệp thường xuyên (+13 trở lên).01 Đá máy Hào Hiệp.2500 điểm VIP
*
Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (Áo)
01 Áo Hào Hiệp thường xuyên (+13 trở lên).01 Đá thiết bị Hào Hiệp.2500 điểm VIP
*
Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (Quần)
01 Quần
Hào Hiệp hay (+13 trở lên).01 Đá thiết bị Hào Hiệp.3000 điểm VIP
Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (Trang sức)01 Bội hoặc Nhẫn Hào Hiệp thường xuyên (+13 trở lên).01 Đá trang sức đẹp Hào Hiệp.3000 điểm VIP
Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (Vũ khí)01 vũ trang Hào Hiệp thường xuyên (+13 trở lên).01 Đá vũ trang Hào Hiệp.3000 điểm VIP
Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh lúc đổi thành công sẽkhóa.

Bạn đang xem: Trang bị hào hiệp võ lâm 2


*

Nhấp chuột nên vào Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (nón, áo, quần) để lựa chọn nhận sản phẩm công nghệ Hào Hiệp Vô Hạ (nón, áo, quần) tương ứng với ở trong tính như muốn muốn.Trang bị Hào Hiệp Vô Hạ đang có3 thuộc tính đầu tiên cố địnhnhư sau:Hào Hiệp Vô Hạ Nón
Hào Hiệp Vô Hạ Áo
Hào Hiệp Vô Hạ Quần
Tăng tốc độ xuất chiêu 32%Kháng tất cả 40Giảm lâu thương 14%
Tăng sức khỏe 10.000Tăng sức khỏe 10.000Tăng sinh lực 10.000
Giảm gần kề thương bạo kích 40Giảm sát thương bạo kích 40Giảm ngay cạnh thương bạo kích 40
Hào Hiệp Vô Hạ Bội
Hào Hiệp Vô Hạ Nhẫn
Hào Hiệp Vô Hạ Vũ Khí
Tăng sinh lực 10.000Tăng sinh lực 10.000
Bạo kích cộng thêm 70Bạo kích cộng thêm 70

Thuộc tính cái 4có thể chọn một trong những thuộc tính sau đây:
Kèm theo độc tiếp giáp 130
Độc ngay cạnh tăng 300
Sát thương tăng 150
Công kích nước ngoài công tăng 20% (đối cùng với áo, quần)
Công kích nước ngoài công tăng 15% (đối cùng với nón)
Công kích chưởng lực tăng 20% (đối cùng với áo, quần)
Công kích nội lực tăng 15% (đối với nón)
Công kích tăng 10%
Sức khỏe mạnh tăng 50
Gân Cốt tăng 50
Nội Công tăng 50
Thân Pháp tăng 50
Linh Hoạt tăng 50
Thuộc tính cái 5có thể lựa chọn một trong những thuộc tính sau đây:
Sinh lực tăng 30%
Tỷ lệ phòng ngự ngoại công tăng 4%
Tỷ lệ phòng thủ nội công tăng 4%
Tỷ lệ phòng ngự nội ngoại công tăng 3%
Điểm hộ gần cạnh ngoại phòng tăng 40
Điểm hộ giáp nội phòng tăng 40
Điểm hộ ngay cạnh nội ngoại phòng tăng 30
Điểm số triệt tiêu sát thương ngoại công tăng 100
Điểm số triệt tiêu liền kề thương chưởng lực tăng 100
Điểm số triệt tiêu giáp thương nội ngoại công tăng 75
Điểm số bội nghịch đòn tiếp giáp thương nước ngoài công 750
Điểm số phản đòn gần cạnh thương chưởng lực 750
Điểm số bội phản đòn liền kề thương nội nước ngoài công 500
Phản đòn gần kề thương độc 10%
Giảm độc giáp 20%
Kháng độc 20%
Thời gian gia hạn độc bớt 25%
Né tránh tăng 400
Độ chính xác tăng 350
Thuộc tính dòng 6có thể chọn một trong những thuộc tính sau đây:
Tránh hầu hết trạng thái phụ 4%
Khi bị tấn công có thể tăng né tránh bản thân 1.200
Khi bị tấn công hoàn toàn có thể tăng tốc độ dịch chuyển 40%
Tăng sức khỏe 10.000
Né tránh tăng 400
Phòng thủ bạo kích tăng 20

*
Hình minh họa trang sức Hào Hiệp Vô Hạ

Nhấp chuột buộc phải vào Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (trang sức) để lựa chọn nhận trang sức quý Hào Hiệp Vô Hạ (Giới, Bội) tương xứng với trực thuộc tính như mong muốn.

Trang sức Hào Hiệp Vô Hạ đang có2 ở trong tính trước tiên cố địnhnhư sau:Thuộc tính cụ định
Tăng sức lực 7.000
Bạo kích cộng thêm tăng 70
Thuộc tính loại 3có thể chọn một trong những thuộc tính sau đây:
Kèm theo độc ngay cạnh 40
Độc cạnh bên tăng 100
Sát yêu thương tăng 75
Ngoại công tăng 5%
Công kích nội lực tăng 5%
Công kích tăng 5%
Hút sức khỏe 400
Sức to gan lớn mật tăng 55
Gân Cốt tăng 55
Nội Công tăng 55
Thân Pháp tăng 55
Linh Hoạt tăng 55
Thuộc tính loại 4có thể chọn 1 trong các thuộc tính sau đây:
Sinh lực tăng 30%
Tỷ lệ che chở ngoại công tăng 4%
Tỷ lệ bảo vệ nội công tăng 4%
Tỷ lệ che chở nội nước ngoài công tăng 3%
Điểm hộ gần cạnh ngoại chống tăng 40
Điểm hộ gần cạnh nội chống tăng 40
Điểm hộ liền kề nội ngoại phòng tăng 30
Thuộc tính mẫu 5có thể lựa chọn một trong những thuộc tính sau đây:
Dùng tài năng không tính phần trăm giản giải pháp 10%
Xác suất xuất chiêu tăng 5%
Hỗ trợ mật tịch tăng lên 8%
Thể lực tăng 30
Nội lực tăng 20%
Chuyển hóa ngay cạnh thương thành nội lực 8%
Né né tăng 400
Giảm thời hạn thọ yêu mến 18%
Tăng thêm công dụng thương dược 35%
Nội lực tiêu hao 40%
Điểm bạo kích tăng 20
Trang sức Hào Hiệp Vô Hạ sẽ có2 trực thuộc tính ẩn vắt địnhnhư sau:Thuộc tính ẩn thế định
Tốc độ thi triển võ thuật tăng 22%
Kháng tất cả 25

*

Nhấp chuột yêu cầu vào Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (vũ khí) để lựa chọn nhận sản phẩm Hào Hiệp Vô Hạ (vũ khí) tương ứng với ở trong tính như mong mỏi muốn.Có bốn phương lựa chọn quan trọng sau:Nội công.Ngoại công.Cầm chăm dùng.Sát thương.Mỗi hướng sàng lọc sẽ có3 ở trong tính thứ nhất cố địnhnhư sau:Nội công
Ngoại công
Cầm siêng dùng
Sát thương
Nội Công tăng 60Sức mạnh khỏe tăng 60Chọn tăng 60Thân Pháp hoặc
Linh Hoạt
Chọn tăng 60Thân Pháp hoặc
Linh Hoạt
Công kích nội côngtăng 20%Ngoại côngtăng 20%Công kích nội côngtăng 20%Sát thươngtăng 180
Bạo kích cộng thêmtăng 65Bạo kích cộng thêmtăng 65Bạo kích cùng thêmtăng 65Bạo kích cộng thêmtăng 65
Thuộc tính loại 4có thể lựa chọn 1 trong những thuộc tính sau đây:
Kèm theo độc gần cạnh 160
Độc giáp tăng 400
Sát yêu thương tăng 200
Ngoại công tăng 15%
Công kích nội lực tăng 15%
Công kích tăng 8%
Thuộc tính chiếc 5có thể lựa chọn một trong các thuộc tính sau đây:
Sức dạn dĩ tăng 40
Nội Công tăng 40
Gân Cốt tăng 40
Thân Pháp tăng 40
Linh Hoạt tăng 40
Điểm Bạo Kích tăng 30
Thuộc tính loại 6có thể chọn một trong các thuộc tính sau đây:
Giảm ngoại phòng kẻ thù 18%
Giảm nội phòng địch thủ 18%
Tấn công làm sút nội nước ngoài phòng kẻ địch 12%
Tấn công khiến điểm ngoại phòng đối thủ giảm 180
Tấn công khiến cho điểm nội phòng kẻ địch giảm 180
Tấn công khiến cho điểm nội ngoại phòng đối phương giảm 120
Hút sinh lực 700
Độ đúng mực tăng 800
Kháng tất cả 25

Giới Thiệu
Cơ Bản
Môn Phái
Đặc Trưng
Tính Năng
Tính Năng Cơ Bản
Tính Năng Phó Bản
Tính Năng Chiến Trường
Tính Năng Bang Hội
Tính Năng Nhân Vật
Tính Năng Trang Bị
Nhiệm Vụ
Các Mục khác
Cẩm Nang Giới Thiệu
Cơ Bản
Môn Phái
Đặc Trưng
Tính Năng
Tính Năng Cơ Bản
Tính Năng Phó Bản
Tính Năng Chiến Trường
Tính Năng Bang Hội
Tính Năng Nhân Vật
Tính Năng Trang Bị
Nhiệm Vụ
Các Mục không giống

Phiên bạn dạng mới Tam Quân Đại Chiến của Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ đem đến cho nhân sĩ các tình năng độc đáo. Đặc biệt, sự mở ra của trang bị Hào Hiệp chắc hẳn rằng sẽ tạo nên cơn sốt cực kỳ lớn. Phương pháp để sở hữu được lắp thêm uy lực này cầm nào? Kính mời quý nhân sĩ cùng theo dõi mọi nội dung bao gồm như sau:


*


Nhân sĩ mở giao diện gia thế và click vào biểu tượng Tiệm Danh Vọng thế lực để mua các phối phương cần thiết dùng để chế tạo trang bị Hào Hiệp.

*

Sau lúc có rất đầy đủ nguyên liệu theo yêu cầu, thân sĩ nhấp vào phối phương để bước đầu chế tạo nên trang bị Hào Hiệp như ước ao muốn.

*


Nguyên liệu
Vật phẩm yêu cầu để chế tạo
*
Huyền Viêm Cương
200 Huyền Viêm Thiết20 Linh Ngọc15 Thái duy nhất Lệnh
*
Viêm Linh Bố
200 Viêm Linh Ti20 Linh Ngọc15 Thái duy nhất Lệnh
*
Ma Lang Giáp
200 domain authority Ma Lang20 Linh Ngọc15 Thái nhất Lệnh
*
Địa Long Giáp
200 domain authority Địa Long20 Linh Ngọc15 Thái độc nhất Lệnh
*
Lưu Li Kim
200 Lôi Viêm Thạch20 Linh Ngọc15 Thái duy nhất Lệnh

Trang bị
Vật phẩm đề nghị để chế tạo
*
Hào Hiệp Nón
1 Phối phương tương ứng200 Hào Hiệp Lệnh10 Viêm Linh Bố20 Linh Thiết100 Vàng
*
Hào Hiệp Y
1 Phối phương tương ứng200 Hào Hiệp Lệnh10 Ma Lang Giáp20 Linh Thiết100 Vàng
*
Hào Hiệp Trang
1 Phối phương tương ứng200 Hào Hiệp Lệnh10 Địa Long Giáp20 Linh Thiết100 Vàng
*
Vũ khí Hào Hiệp
1 Phối phương tương ứng200 Hào Hiệp Lệnh10 Huyền Viêm Cương20 Linh Thiết100 Vàng
*
Ngọc Bội Hào Hiệp
1 Phối phương tương ứng200 Hào Hiệp Lệnh10 lưu lại Li Kim20 Linh Thiết100 Vàng

Đẳng cung cấp yêu cầu khi áp dụng trang bị:Hào Hiệp Nón: đưa Sinh 6 cung cấp 90 trở lên.Hào Hiệp Y: đưa Sinh 5 cung cấp 90 trở lên.Hào Hiệp Trang: chuyển Sinh 6 cấp 90 trở lên.Hào Hiệp Vũ Khí: chuyển Sinh 7 cấp 90 trở lên.Hào Hiệp Trang Sức: chuyển Sinh 8 cấp 90 trở lên.

Xem thêm: Tiên Hiệp Hay Nhất 2016 - Truyện Tiên Hiệp Hay Nhất

Linh Thiết nhận được khi tách bóc trang bị Linh Đồ.Huyền Viêm Thiết, Viêm Linh Ti, domain authority Ma Lang, domain authority Địa Long, Lôi Viêm Thạch có bắt đầu từ Thái duy nhất Tháp.Linh Ngọc hoàn toàn có thể đổi trên Tiệm rứa Lực. 01 Linh Ngọc = trăng tròn Huân Chương Anh Hùng.Hào Hiệp Lệnh dành được khi tham gia những tính năng quyền lực 3 phe.
vị trí cao nhất

Công ty cổ phần VNG Địa chỉ trụ sở: Z06, Đường 13, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam