Trường hợp có thay đổi thông tin cá nhân như CMND, CCCD hết thời hạn thì cần phải thực hiện việc điều chỉnh thông tin đăng ký thuế. Việc điều chỉnh thông tin đăng ký thuế cần được thực hiện trên mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (Mẫu số 08-MST).

Bạn đang xem: Cách điền mẫu 08-mst cho cá nhân

1.Hướng dẫn điền mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế:

*

1. Tên chính thức

2. Địa chỉ trụ sở

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4. Quyết định thành lập

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

6. Đăng ký xuất nhập khẩu

7. Ngành nghề kinh doanh chính

8. Vốn điều lệ

9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh

10. Loại hình kinh tế

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

12. Năm tài chính

13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)

14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật

15. Các loại thuế phải nộp

16. Thông tin về các đơn vị có liên quan

17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,… và kế toán trưởng của doanh nghiệp.

18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

*Lưu ý:

– Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

– Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

– Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

Cơ sở pháp lý:Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

2.Sau khi xác định được thông tin đăng ký thuế cần điều chỉnh thì doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC với các bước như sau:

Bước 1:Nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Trên cơ sở quy định tại Điều 4 Thông tư số 105/2020/TT-BTC quy định về hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp cần nộp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo cách thức như: nộp trực tiếp, nộp trực tuyến qua mạng, nộp bằng đường bưu điện.

Còn đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để cập nhật thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế, ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 2:Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Đối với hồ sơ thay đổi thông tin thuế bằng giấy:

+ Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời Điểm nhận hồ sơ, tên tài liệu theo bảng kê danh Mục hồ sơ đăng ký thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế.

+ Đối với hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

+ Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc; trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

– Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử:

Sau khi nhận được thông tin thay đổi, bổ sung của người nộp thuế, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận thông tin đăng ký thay đổi, bổ sung cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3:Thời hạn giải quyết thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Trong thời hạn 02 ngày làm việc đối với trường hợp người nộp thuế thay đổi các thông tin đăng ký thuế không có trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc đối với trường hợp người nộp thuế thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế.

Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý.


*
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------------------------------------TỜ KHAIĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
□ Doanh nghiệp, hợp tác xã□ Tổ chức□ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh□ Cá nhân□ Khác
1. Tên người nộp thuế: Công ty kế toán Thiên Ưng2. Mã số thuế: 01012085693. Địa chỉ trụ sở chính: Nhà B11, Số 9A, ngõ 181 Đường Xuân Thủy.4. Thông tin đại lý thuế (nếu có): 4a. Tên: 4b. Mã số thuế: 4c. Hợp đồng đại lý thuế: Số ngày
Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:
Chtiêu (1)Thông tin đăng ký cũ (2)Thông tin đăng ký mới (3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:Ví dụ:- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT- .................................II- Bsung thông tin:Ví dụ:- Bảng kê BK02-ĐK-TCT- ................................124 Lò Đúc - Hà Nội235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội
Bổ sung đơn vị phụ thuộc...
Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾHọ và tên: …….Chứng chỉ hành nghề số: ……..…., ngày: …./…../……………NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.
----------------------------------------------------------------------------------------
Tải Mẫu 08-MST theo Thông tư 105 về tại đây:
Tải về
Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:Bước 1:Comment mail vào phần bình luận bên dướiBước 2:Gửi yêu cầu vào mail: wu.edu.vn
Các trường hợp phải nộp Mẫu 08-MST; Thời hạn nộp; Mức phạt chậm nộp ...

Xem thêm: Top 18 Tiết Mục Múa, Nhảy Chào Mừng 20/11 Hay Và Ý Nghĩa Nhất

Các bạn xem tại đây nhé: Khi nào phải nộp Mẫu 08-MST.