Cách tính điểm thi là một trong những vấn đề được rất nhiều phụ huynh, học sinh thi vào lớp 10 quan tâm. Sau đây, Luat
Vietnam sẽ hướng dẫn cách tính điểm thi vào lớp 10 theo quy định mới nhất.

Bạn đang xem: Cách tính điểm thi cấp 3 chuyên


1. Cách tính điểm thi vào lớp 10 theo quy định 1.1. Tính điểm vào lớp 10 không chuyên như thế nào? 1.2. Cách tính điểm vào 10 chuyên 2. Cách tính điểm thi vào lớp 10 ở một số địa phương 2.1. Tại Hà Nội 2.1.1. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên 2.1.2. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT chuyên 2.2.1. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên2.2.2. Cách tính điểm thi vào lớp 10 chuyên, trường THPT chuyên2.2.3. Cách tính điểm thi vào các lớp học tích hợp chương trình Anh và Việt Nam2.3. Tại Nam Định2.3.1. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên2.3.2. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT chuyên 2.4. Tại Huế2.4.1. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên2.4.2. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT chuyên3. Thi vào lớp 10 có bao nhiêu môn?4. Thi vào lớp 10 mấy điểm là liệt?5. Những trường hợp nào được cộng điểm ưu tiên khi thi vào 10

1. Cách tính điểm thi vào lớp 10 theo quy định

1.1. Tính điểm vào lớp 10 không chuyên như thế nào?

Hiện nay, Bộ Giáo dục không có quy định chung về cách tính điểm thi vào lớp 10.Các trường sẽ tự quy định cách tính riêng, công thức chung thường là:Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có)Hoặc:Điểm xét tuyển = Điểm thi môm Toán + Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có)

1.2. Cách tính điểm vào 10 chuyên

Điểm thi vào lớp 10 chuyên thường được tính theo công thức:Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn chuyên x 2Ngoài xét điểm thi, một số trường chuyên còn xét thêm các tiêu chí khác để sơ tuyển thí sinh vào vòng thi môn chuyên.

Cách tính điểm thi vào lớp 10 cập nhật mới nhất (Ảnh minh họa)

2. Cách tính điểm thi vào lớp 10 ở một số địa phương

2.1. Tại Hà Nội

2.1.1. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyênTheo Mục II Phần B Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2022 - 2023 ban hành kèm Quyết định số 1117/QĐ-UBND, điểm xét tuyển vào lớp 10 với các tường THPT công lập không chuyên được tính như sau:Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên
Trong đó: Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.
Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môm Toán + Điểm ưu tiên (nếu có)
- Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.- Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 03 điểm.
Điểm ưu tiên
Đối tượng ưu tiên
Cộng 02 điểm
- Con liệt sĩ; - Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; - Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.
- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động; - Con thương binh mất sức lao động dưới 81 %; - Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81 %”.
- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; - Người dân tộc thiểu số.
2.2.2. Cách tính điểm thi vào lớp 10 chuyên, trường THPT chuyênNgoài 03 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, thí sinh thi vào các trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa) và các trường có lớp chuyên (Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Huân) sẽ phải thi thêm môn chuyên để xét tuyển.

Theo đó, điểm xét tuyển vào lớp chuyên sẽ được tính như sau:
Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn chuyên x 2
*Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.2.2.3. Cách tính điểm thi vào các lớp học tích hợp chương trình Anh và Việt Nam- Đối với học sinh có tham gia học Chương trình Tiếng Anh tích hợp cấp trung học cơ sở tại TP. HCM:
Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm trung bình của chương trình Tiếng Anh tích hợp
- Đối với học sinh không tham gia học Chương trình Tiếng Anh tích hợp cấp trung học cơ sở tại TP. HCM:
Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Tiếng Anh tích hợp
- Nguyên tắc xét trúng tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0.

2.3. Tại Nam Định

2.3.1. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên

Công thức tính điểm xét tuyển
Trong đó:- Điểm Toán, Văn, Ngoại ngữ: là điểm thi các môn Toán, Văn và Ngoại ngữ (tính theo thang điểm 10, làm tròn điểm lẻ của tổng điểm toàn bài đến 2 chữ số thập phân).- Điểm ưu tiên: Lấy mức ưu tiên cao nhất nếu học sinh có nhiều điều kiện ưu tiên

Chế độ cộng ưu tiên

- Nhóm đối tượng 1 được cộng 1,5 điểm là:Con liệt sĩ;Con của bệnh binh, thương binh mất khả năng lao động 81% trở lên
Người đang học tập và sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn2.3.2. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT chuyên - Điểm xét tuyển vào lớp chuyên (ĐXTC)ĐXTC = Tổng điểm các môn thi (đã nhân hệ số)/ Tổng hệ số các bài thi- Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên (ĐXTKC):

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên và lớp 10 chuyên tại Hà Nội sắp đến gần. Hãy cùng tham khảo cách tính điểm thi vào lớp 10 chính xác và nhanh nhất 2019 cùng một số cách tính điểm tại các trường chuyên như Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An...


Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Không Chuyên

*

Cách tính điểm thi vào lớp 10 không chuyên

Theo phương án tuyển sinh mới của TP Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2019-2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày 02/06, 03/06 với 4 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử. Điểm xét tuyểnchính là căn cứ duy nhất để tuyển sinh, dựa trên kết quảcủa 4 bài thi (có tính hệ số) các môn:

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPTvà điểm ưu tiên như sau: Điểm xét tuyển = (Điểm môn Văn + Điểm môn Toán) x 2 + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm môn Lịch sử + Điểm ưu tiên

Trong đó: Điểm môn Văn, môn Toán, môn Ngoại ngữ, môn Lịch sử: là điểm bài thi của các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử được chấm theo thang điểm 10. Điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Điểm ưu tiên: với trường hợp học sinh có nhiều điểm ưu tiên thì chỉ tính với mức ưu tiên cao nhất. Các trường căn cứ vào diện ưu tiên (đúng quy định) của học sinh để xác định những điểm được cộng thêm. Các trường tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm xét tuyển từ trên cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Các trường chỉ tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không bị vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm liệt (điểm 0).

Về hình thức thi,các bài môn Toán, Ngữ Văn được thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài là 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ được thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận với thời gian làm bài là 60 phút. Riêng bài thi môn Lịch sử sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan có các mã đề trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc:

2 thí sinh liền kề không trùng mã đề, thí sinh sẽ làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm, kết quả bài thi của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính đảm bảo công bằng, khách quan. Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh có thể tự chọn để đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng:

Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật (thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường THCS). Đề thi sẽ bao gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và Ngữ Văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức:

Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. Đề thi môn Ngoại ngữ và môn Lịch sử chủ yếu ở mức độ nhận biết, thông hiểu và một số câu vận dụng cấp độ thấp.

Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Chuyên

Cách tính điểm thi vào lớp 10 chuyên sẽ không giống như cách tính điểm của các trường không chuyên, bởi vì các bạn học sinh sẽ còn phải thi thêm 1 môn chuyên để đánh giá năng lực bản thân. Một số trường chuyên THPT Hà Nội – Amsterdam, THPT Chu Văn An, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Ngoại ngữ, THPT chuyên Khoa học tự nhiên và THPT chuyên Đại học Sư phạm có cách tính điểm chuyên vào lớp 10 như sau:

Các Trường THPT Hà Nội –Amsterdam, Trường THPTChu
Văn An, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệđều có chung một cách tính như sau: Điểm xét tuyển = môn Toán (hệ số 1) + môn Văn (hệ số 1) + môn tiếng Anh (hệ số 1) + môn chuyên (hệ số 2)

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội):

Điểm xét tuyển = môn Ngoại ngữ (hệ số 2) + môn Toán và Khoa học tự nhiên (hệ số 1) + môn Ngữ văn và Khoa học xã hội (hệ số 1)

Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học KHTN – Đại học Quốc gia Hà Nội): Điểm xét tuyển = môn Toán (vòng 1, hệ số 1) + môn chuyên (hệ số 2) Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội:

Điểm xét tuyển =môn Toán (hệ số 1) + môn Ngữ văn (hệ số 1) + môn chuyên (hệ số 2) Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển khi tham dự đủ ba bài thi, không vi phạm quy chế và đạt điểm từng bài lớn hơn

2. Thí sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên năm học 2019-2020 sẽ làm ba bài thi gồm môn Ngữ văn, môn Toán (vòng 1) và môn chuyên (vòng 2). Đề thi môn Toán ở vòng đầu và môn chuyên được đưa ra dưới hình thức tự luận, môn Ngữ văn là trắc nghiệm kết hợp tự luận.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem 2 File Excel Trên 1 Màn Hình Máy Tính Đơn Giản

Để được xét tuyển, thí sinh phải dự thi đủ ba bài thi, không vi phạm quy chế thi và đạt điểm từng môn Toán, môn Ngữ văn (vòng 1) từ 3 điểm trở lên, môn chuyên từ 4 điểm trở lên. Tuy nhiên, Ngữ văn chỉ là môn điều kiện, điểm môn này không dùng để tính điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên. Trên đây là cách tính điểm thi vào lớp 10 của các trường THPT không chuyên và THPT chuyên tại Hà Nội. Các bạn học sinh cần xem xét thật rõ để có sự lựa chọn đúng đắn cho ngôi trường mình sẽ theo học sắp tới.