Cảm âm CẢM GIÁC LÚC ẤY SẼ RA SAO – LOU HOÀNG, một bản nhạc Trẻ hot rất truyền cảm, hợp với sáo tiêu. Bản cảm âm bài cảm giác lúc ấy sẽ ra sao bản chuẩn kèm lời bài hát.

Bạn đang xem: Cảm âm bài giật mình trong đêm

Cảm âm cảm giác lúc ấy sẽ ra sao tone thấp, tone hay sử dụng.

Nếu có lúc đôi ta phải nhìn lại
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 do2Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 re2 mi2Sẽ thế nào nếu chia tay
Do2 si la do2 la sol
Không muốn phải nuối tiếc
Sol la do re mi


Sẽ có lúc không ai hiểu được mình
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 do2Sẽ đến lúc không biết phải làm sao
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 re2 mi2Nếu chia tay sẽ thế nào
Do2 si la do2 la sol
Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì
Do2 la sol la do2 do2 re2 mi2 re2 do2

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2

Tạm biệt người yêu trong hồi ức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu
Fa2 mi2 re2 do2 mi2 fa2 fa2 mi2 re2 re2Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2Cô đơn lên ngôi suốt bao đêm dài
Sol2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 mi2 re2

Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2Tạm biệt người mang bao phiền phức
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2Đến con tim này
Fa2 mi2 re2 do2Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu
Fa2 mi2 fa2 sol2 mi2 do2 si si do2

Nếu có lúc đôi ta phải nhìn lại
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 do2Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 re2 mi2Sẽ thế nào nếu chia tay
Do2 si la do2 la sol
Không muốn phải lặng im
Sol la do re mi
Sẽ có lúc không ai hiểu được mình
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 do2Sẽ đến lúc không biết phải làm sao
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 re2 mi2Nếu chia tay sẽ thế nào
Do2 si la do2 la sol
Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì
Do2 la sol la do2 do2 re2 mi2 re2 do2

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2Tạm biệt người yêu trong hồi ức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu
Fa2 mi2 re2 do2 mi2 fa2 fa2 mi2 re2 re2Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2Cô đơn lên ngôi suốt bao đêm dài
Sol2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 mi2 re2

Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2Tạm biệt người mang bao phiền phức
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2Đến con tim này
Fa2 mi2 re2 do2Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu
Fa2 mi2 fa2 sol2 mi2 do2 si si do2

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2Tạm biệt người yêu trong hồi ức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu
Fa2 mi2 re2 do2 mi2 fa2 fa2 mi2 re2 re2

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2Tạm biệt người yêu trong hồi ức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu
Fa2 mi2 re2 do2 mi2 fa2 fa2 mi2 re2 re2

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2Cô đơn theo suốt bao đêm dài
Sol2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 mi2 re2Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2Tạm biệt người mang bao phiền phức
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2Đến con tim này
Fa2 mi2 re2 do2Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu
Fa2 mi2 fa2 sol2 mi2 do2 si si do2

Cảm âm cảm giác lúc ấy sẽ ra sao tone cao thổi từ La2

Phiêu tone cao để ra một bản khác của bài này cũng là một ý kiến không tồi đúng không ạ. Các bạn có thể đổi sáo tone cao khi chơi bằng bản cảm âm này.

La2 La2 La2 Sol2 Sol2 Fa2 Fa2 Fa2La2 La2 La2 Sol2 Sol2 Fa2 Fa2 Sol2-La2Fa2 Re2 Re2Fa2 Re2 Re2-Do2Mi2 Fa2 Fa Sol La
La2 La2 La2 Sol2 Sol2 Fa2 Fa2 Fa2La2 La2 La2 La2 Do3 Fa2 Fa2 Sol2-La2Fa2 Re2 Re2Fa2 Re2 Re2-Do2Fa2 Re2 Fa2 Sol2 La2 Sib2 La2 Sol2 Fa2(Sib2 La2 Sol2 La2, Sol2 Fa2)Do2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La2 La2Do2 Do2 Do2 Sib2 Sib2 La2 Sol2Do2 Do2 Do2 La2 Sib2 La2 Do3Do2 Do2 Do2 La2 Sib2 La2 Do3Sib2 La2 Sol2 Fa2Sib2 La2 Sib2 La2 Sol2Do2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La2 La2Do3 Do3 Do3 Do3 Re3 Do3 La2 Sol2Do2 Do2 Do2 La2 Sib2 La2 Do3Do2 Do2 Do2 La2 Sib2 La2 Do3Sib2 La2 Sol2 Fa2Sib2 La2 Sib2 Do3 La2-Sol2Sol2 Fa2 Mi2 Fa2

Hoặc đẩy cao lên 1 cung nữa (nhưng sẽ có fa#)

Cảm âm bài cảm giác lúc ấy sẽ ra sao tone cao

Si2 Si2 Si2 La2 La2 Sol2 Sol2 Sol2Si2 Si2 Si2 La2 La2 Sol2 Sol2 La2-Si2Sol2 Mi2 Mi2Sol2 Mi2 Mi2-Re2Fa#2 Sol2 Sol La Si
Si2 Si2 Si2 La2 La2 Sol2 Sol2 Sol2Si2 Si2 Si2 Si2 Re3 Sol2 Sol2 La2-Si2Sol2 Mi2 Mi2Sol2 Mi2 Mi2-Re2Sol2 Mi2 Sol2 La2 Si2 do3 Si2 La2 Sol2(do3 Si2 La2 Si2, La2 Sol2)Re2 do3 do3 do3 do3 Si2 Si2Re2 Re2 Re2 do3 do3 Si2 La2Re2 Re2 Re2 Si2 do3 Si2 Re3Re2 Re2 Re2 Si2 do3 Si2 Re3do3 Si2 La2 Sol2do3 Si2 do3 Si2 La2Re2 do3 do3 do3 do3 Si2 Si2Re3 Re3 Re3 Re3 Mi3 Re3 Si2 La2Re2 Re2 Re2 Si2 do3 Si2 Re3Re2 Re2 Re2 Si2 do3 Si2 Re3do3 Si2 La2 Sol2do3 Si2 do3 Re3 Si2-La2La2 Sol2 Fa#2 Sol2

Hi vọng bản cảm âm chi tiết bài cảm giác lúc ấy sẽ ra sao LOU HOÀNG được hocthoisao.net dịch ra làm 3 tone cao thấp sẽ giúp các bạn trong việc học thổi sáo và nuôi dậy niềm đam mê sáo trúc.

? Hiện sáo trúc Bùi Gia đang tuyển sinh khóa học 15 ngày học MIỄN PHÍ lớp VIP đồng hành học cùng thầy Bùi Công Thơm. Nếu bạn mới học sáo hay đã học thời gian lâu mà thổi sáo vẫn không tiến bộ, không hay thì hãy tham khảo và ĐĂNG KÝ NGAY khóa học này tại form: https://bit.ly/3uwl

——————————-o
Oo————————————

Giấc Mơ Trưa

Em nằm em mơ, Một ngày trong veo

 Mi-rê đồ rê sol, Rê sol đố đố, 

Một mùa nghiêng nghiêng, Cánh đồng xa mờ

Rê sol rế rế , Mí rế đố rế la

Cánh cò nghiêng cuối trời , Em về nơi ấy

La rê đố rế solMi rê đồ rê sol 

Một bờ vai xanh, Một dòng tóc xanh

Rê sol đố đố, rê sol rế đố

Đó là chân trời , Hay là mưa cuối trời

Mí rế đố rế la, La rê đố rế sol 

ĐK :

Và gió theo em đi về con đường

Sol Sól mí mí mí-rế đố rế đố 

Và nắng theo em bên dòng sông vắng

Sol Sól mí mí mí-rế đố rế mí

Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm

La mí rế rế rế-đố la đố rề 

Mùa đã quên đi những lần em buồn

La mí rế rế rế-đố la đố sol 

Từng dấu chân xưa trên đường em về

Sol Sól mí mí mí-rế đố rế đố

Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng

Sol Sól mí mí mí-rế đố rế mí 

Người đã đi qua những lời em kể

La mí rế rế rế-đố la đố rề

Này giấc mơ trưa bao giờ em về?

La mí rế rế rế-đố la đố sol

Một tiếng chuông chùa

Sol Sól rế đố

Này giấc mơ trưa bao giờ em về?

La mí rế rế rế đố la đố sol 

Một giấc mơ vắng

Sol Sól rế đố

——————————————————————————-

Để đạt hiệu quả tốt nhất khi diễn tấu ca khúc này bạn nên sử dụng cây sáo tone A4 hay còn gọi là sáo La Trầm, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn 1 cây sáo A4 có mức giá hợp lý là cây VS2 (300K), ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn 1 cây sáo tốt hơn với mức giá 500K (VS3), 1 triệu (VS5). Nó sẽ thực sự hoàn hảo để bạn có thể chơi về lâu về dài với âm thanh và hình thức cây sáo tốt hơn. Chúc các bạn luyện tập thật tốt ca khúc này.

1 vài hình ảnh về cây sáo A4

*

Sáo A4 VS2 Nứa Nam

Giá: 300.000đ

*

Sáo VS2 Nứa Bắc

Giá: 300.000đ

*

Sáo A4 VS3 Nứa Nam

Giá: 500.000đ

*

Sáo VS3 Nứa Bắc

Giá: 500.000đ

*

Sáo A4 VS5 Nứa Nam

Giá: 1.000.000đ

*

Sáo VS5 Nứa Bắc

Giá: 1.000.000đ

.——————————————————————————-

Hy vọng bạn sẽ có những giây phút vui vẻ và thú vị khi ghé thăm website Sáo Trúc Bùi Gia, hãy chia sẻ với bạn bè người thân để thêm bạn thêm vui. Chúng tôi luôn cập nhật các bản cảm âm sáo trúc hay nhất dành cho những ai quan tâm và yêu thích thổi sao truc, đăng ký facebook để theo dõi nhé


Bùi Gia – Thương hiệu sáo trúc hàng đầu tại Việt Nam

Với hệ thống 37 đại lý bán sáo trúc Bùi Gia trên khắp các tỉnh thành trên cả nước. Sáo Trúc Bùi Gia đã và đang ngày càng được đông đảo khách hàng ủng hộ. Đội ngũ nhân viên vui vẻ nhiệt tình, Bùi Gia có thể chăm sóc khách hàng tốt hơn, tư vấn cho quý khách được cây sáo tốt nhất. Sáo trúc Bùi Gia luôn cam kết đem đến cho những bạn yêu thích sáo những cây sáo chuẩn âm, chuẩn beat. Chuẩn âm trên từng phím bấm. Dưới đây là những lý do vì sao nên chọn mua sáo trúc Bùi Gia.

Xem thêm: Quán Ăn Gia Đình Quận 1 - 4 Top 10 Nhà Hàng, Quán Ăn Gia Đình Ngon Quận 1

Sáo trúc được sản xuất một cách chuyên nghiệp và đảm bảo chất lượng, đẹp về hình thức mẫu mã, chuẩn về âm thanh.Chúng tôi luôn cam kết đem đến dịch vụ chăm sóc khách hàng, chế độ hậu mãi tốt.Là Thương hiệu sáo trúc đã được bảo hộ bởi cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam
Được nghệ sĩ Bùi Công Thơm- Giảng viên Học viện âm nhạc trực tiếp kiểm tra nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm về âm sắc của sáo
Được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng về sáo đánh giá cao và đã mua sử dụng biểu diễn sáo trúc
Sản phẩm bảo hành về âm sắc trọn đời, 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày.Khi mua sáo trúc tại cửa hàng, bạn sẽ được hướng dẫn, tư vấn nhiệt tình để chọn cho mình một cây sáo phù hợp nhất với bạn.

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Sáo Bùi Gia Beginner