Trung tâm cứu hộ động đồ vật hoang dã thành phố hà nội đang nuôi 36 bé hổ, rất nhiều là tang đồ thu duy trì từ mọi vụ bán buôn trái phép.

Bạn đang xem: Mua hổ con ở đâu


Kc
AFP4pi2yilo3ksmhg
Ow" alt="*">