Đố bạn đây là thành phố nào của Việt Nam?

Với khả năng suy luận của mình bạn có đoán ra được đây là tên thành phố trực thuộc tỉnh nào ở nước ta không.

Bạn đang xem: Tân tam quốc diễn nghĩa


Vdljxx
DI1k9Lbux
B8g" alt="*">