Đố bạn đó là thành phố làm sao của Việt Nam?

Với kĩ năng suy luận của mình bạn tất cả đoán ra được đấy là tên thành phố trực nằm trong tỉnh như thế nào ở nước ta không.

Bạn đang xem: Tân tam quốc diễn nghĩa


Vdljxx
DI1k9Lbux
B8g" alt="*">