"Quách Gia bất tử, Ngọa Long bất xuất", từ đây có thể thấy tài năng của Quách Gia không phải tầm thường. Là mưu sĩ của Tào Tháo trong tam quốc diễn nghĩa, vậy Quách Gia xếp thứ mấy trong các vị quân sư đời đầu của Tào Tháo.
Dân Việt trên
*

Nhắc tới sự nghiệp của Tào Tháo, có ý kiến cho rằng tập đoàn mưu sĩ dưới tay ông đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp vị quân chủ này gây dựng cơ đồ. Vào giai đoạn đầu, tập đoàn mưu sĩ dưới tay Tào Ngụy có 5 nhân vật nổi bật hơn cả. Đó là Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hủ, Quách Gia và Trình Dục.

Bạn đang xem: Tuân úc và quách gia

Vậy trong số 5 quân sư nổi tiếng trên ai mới thực sự là mưu sĩ đắc lực nhất đối với Tào Tháo nói riêng và tập đoàn Tào Ngụy nói chung?

Quách Gia

Quách Gia lúc sinh thời cũng từng đưa ra dự đoán về sự kiện Tôn Sách bị ám sát. Ông còn dùng trí phá hai Viên (Viên Đàm, Viên Thượng) và cũng là người góp lực giúp Tào Tháo bắc chinh Ô Hoàn, bình định Liêu Đông.

Trước trận Quan Độ, ông đưa ra thập thắng thập bại bàn về cơ sở giúp Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu. Sau đó, Quách Gia cùng Tuân du hiến kế, khiến nước ngập Hạ Phì, bắt sống Lữ Bố.

Chưa dừng lại ở đó, vị quân sư này cũng chính là người có đồng quan điểm với Trình Dục trong việc đề nghị giết Lưu Bị, nếu không thì nên giam lỏng.

Đánh giá về tài năng của mưu sĩ họ Quách, Trần Thọ từng nhận định ông là người "tài sách mưu lược", Tào Tháo xem ông là "kỳ tá", luôn đem theo bên mình để thuận tiện bàn bạc kế sách, tùy cơ ứng biến.

Tuân Du

Sinh thời, Tuân Du cùng Quách Gia đã cùng nhau hiến kế giúp quân chủ bắt sống Lữ Bố. Trong trận Quan Độ, ông cũng là người đưa ra kế sách giương đông kích tây, góp phần vào chiến tích chém Nhan Lương, giết Văn Xú.

Tuân Du cũng là người đề nghị phái Từ Hoảng đốt lương thảo của Viên Thiệu. Sau này, ông còn ra sức dẹp bỏ nghị luận, chủ trương ủng hộ Tào Tháo tiêu diệt thế lực của con cái họ Viên.

Trình Dục

Trình Dục và Quách Gia từng có chung chủ kiến đề nghị Tào Tháo giết Lưu Bị. Ông cũng là người từng cùng Tuân Úc bảo vệ ba huyện của Duyện Châu, giúp Tào Tháo giữ được đại bản doanh trước trận đánh úp từ phe Lữ Bố.

Vào giai đoạn quân Tào Tháo gặp khó khăn trong trận giao tranh với Lữ Bố, Trình Dục cũng là người ra sức khuyên quân chủ không nên bắt tay với Viên Thiệu. Ông còn từng thay Tào Tháo thủ thành, góp kế giúp Tào Ngụy mưu phá hai Viên.

Giả Hủ

Lúc sinh thời, ông chỉ hiến 2 mưu kế cho Tào Tháo. Tuy nhiên cả hai kế này đều có vai trò vô cùng quan trọng. Mưu kế thứ nhất của Giả Hủ chính là chủ trương gắng sức cùng Viên Thiệu quyết chiến trong trận Quan Độ. Mưu kế thứ hai là kế sách ly gián Mã Siêu và Hàn Toại, giúp Tào Tháo bình định Quan Trung.

Tuân Úc

Trong số các mưu sĩ dưới tay Tào Mạnh Đức thời kỳ đầu, Tuân Úc có thể coi là mưu sĩ quan trọng nhất. Ông cũng chính là người từng đề xuất Tào Tháo nắm lấy Thiên tử để ra lệnh cho các chư hầu. Tuân Úc còn xây dựng đường đi nước bước cho kế hoạch thống nhất bắc nam của Tào Tháo, cũng nhiều lần đưa ra đề xuất sửa đổi phương châm chiến lược cho tập đoàn chính trị này.

Điều đáng nói hơn còn nằm ở chỗ, Tuân Úc chính là người đề tiến cử cho Tào Tháo hàng loạt nhân tài, trong đó có những tên tuổi nổi tiếng như Chung Diêu, Tuân Du, Hí Chí Thành, Quách Gia…

Bởi Tuân Úc được xem như đại công thần và là mưu sĩ thủ lĩnh giúp Tào Tháo thống nhất phương Bắc, nên ông hiển nhiên giữ vị trí số 1 trong hàng ngũ quân sư.

Vì vậy, thứ hạng của 5 đại mưu sĩ dưới trướng Tào Tháo trong thời kỳ đầu lần lượt là: Vị trí thứ năm: Trình Dục, thứ tư: Quách Gia, thứ ba: Tuân Du, thứ hai: Giả Hủ và Vị trí thứ nhất: Tuân Úc.

Luận về chiến lược, Tuân Úc là người lập ra con đường quân sự và quy hoạch bản đồ thống nhất phương Bắc, từng nhiều lần sửa lại phương hướng chiến lược cho Tào Tháo, bao gồm cả việc chặn đón Thiên Tử. Tuân Úc thậm chí được Tào Tháo trao cho quyền mắng ông khi ông có chiến lược sai lầm.

Luận về chính trị, Tuân Úc là một đại hậu phương giúp Tào Tháo xử lý sự vụ quân quốc, là công thần số một trong kế hoạch thống nhất phương Bắc, được xưng là Tuân lệnh quân hay Vương Tá Chi Tài.

Luận về nhân sự, Tuần Úc từng tiến cử rất nhiều hiền tài cho Tào Tháo như Quách Gia, Chung Dao, Tuân Du, Trần Quần, Đỗ Tập và rất nhiều nhân tài khác.

Thành công của Tào Tháo có dấu ấn rất lớn của Tuân Úc, có thế nói ông chính là một quân sư toàn tài, một “bộ não” thực sự của nhà Tào Ngụy.

*

( Tuân Úc tiến cử nhiều mưu sĩ cho Tào Tháo )

Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng là tể tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông không chỉ là một chính trị gia có tài thao lược kiệt xuất, liệu việc như thần mà còn khéo ngoại giao, hiểu biết rộng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý và là một nhà phát minh đại tài. Ông vinh dự được người đời coi là tấm gương hình mẫu để học hỏi.

Sở trường của ông là chấp chính trị quốc, đảm nhận công việc phục hưng Thục Quốc, đóng góp công lao trong việc xây dựng chính quyền nhà Thục Hán cho Lưu Bị.

Về khả năng ngoại giao, ông là người đề xuất và cũng là cầu nối thành lập liên minh Lưu Tôn chống Tào, tạo thành thế chân vạc giúp Đông Ngô và Thục Hán có thể chống lại thế lực phía Bắc.

Gia Cát Lượng là một trọng thần trong tay Lưu Bị, được Lưu Bị hết sức tin tưởng. Sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng tận tâm phò tá cho Lưu Thiện, chỉnh đốn hậu phương, thục đẩy sự hưng thịnh của nhà Thục Hán.

Sau khi Tào Phi chết, ông nắm bắt cơ hội quyết tâm xuất quân phạt Bắc, đối đầu với Tư Mã Ý, chỉ tiếc rằng khi bá nghiệp còn đang dang dở, ông vì quá lao lực mà bệnh mất.

*

( Ngọa Long gặp chủ nhưng không gặp thời )

Chu Du

Chu Du là tướng lĩnh nhà Đông Ngô thời kỳ cuối Đông Hán, là một nhà quân sự trứ danh, một trong những danh tướng Tam Quốc, là danh tướng thứ 64 trong Đường Võ miếu, danh tướng thứ 72 trong Tống Võ miếu. Viện Thuật từng muốn chiêu mộ ông nhưng bị cự tuyệt.

Trong Tam Quốc chí. Chu Du gần như là một người hoàn mỹ, chỉ tiếc vì dốc sức quá độ mà anh hùng đoản mệnh.

Chu Du góp công rất rất lớn vào việc giúp Tôn Sách Tôn Quyền giành được một phần giang sơn. Sau vì Tôn Quyền mà cùng Gia Cát Lượng thành lập liên minh kháng Bắc chống Tào.

Đương thời Chu Du hết mực tán dương Gia Cát Lượng vì vậy mà luôn muốn giết Khổng Minh để trừ hậu họa, nhưng thực chất tầm nhìn của ông thì hoàn toàn không thua kém quân sư nước Thục.

Dấu ấn đậm nét nhất của ông chính là đại chiến Xích Bích. Ông chỉ hyy thủy quân đánh bại đại quân Tào, tạo thành cục diện thế chân vạc Tam Quốc.

*

( Chu mỹ lang , chỉ tiếc đoản mệnh như người bạn Tôn Sách của mình )

Tư Mã Ý

Tư Mã Ý là một chính trị gia nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc và cũng là một quân sư mưu lược. Ông cũng là một trong những người đặt nền móng xây dựng vương triều Tây Tấn.

Tư Mã Ý được coi người ẩn náu trốn thoát may mắn nhất Tam Quốc, khiến Gia Cát Lượng mệt đến chết, tranh đoạt chính quyền Tào Ngụy, trở thành người thắng cuộc buồn cười nhất về sau.

Thời kỳ đầu Tư Mã Ý là thầy của Tào Tháo, ủng hộ Tào Tháo xưng đế, dần dần lấy được sự tín nhiệm. Ông cùng với Tưởng Tề là người hiến kế cho Tào Tháo, gián tiếp dẫn đến cái chết của Quan Vũ.

Lúc Tào Phi phạt Ngô, ông ở hậu phương chống lại cuộc dân binh phạt Bắc của Gia Cát Lượng. Ông còn có công bình định Liễu Đông, chém đầu Công Tôn Uyên, giải quyết vấn đề quẫy nhiễu phương Bắc của quân Liễu Đông.

Trước khi Minh Đế chết đã lệnh cho ông và Tào Sảng phò tá Tào Phương, ông như trở thành trọng thần trông trẻ. Nhân lúc Tào Phương và Tào Sảng ra ngoài, Tư Mã Ý đã phát động chính biến, chiếm lấy chính quyền Tào Ngụy. Sau khi độc chiếm đại quyền, Tư Mã đời sau truất ngôi Thiên Tử thành lập Tấn Triều.

*

( Chính Tư Mã Ý mới là kẻ gian hùng chứ không phải Tào Tháo )

Lỗ Túc

Một chiến lược gia, nhà ngoại giao kiệt xuất, được vinh dự là một nhân vật nổi tiếng thứ hai xuất hiện trong những câu đồng dao của Đông Ngô.

Ông là người cùng Châu Du đề ra thuyết Tam phần thiên hạ cho Tôn Quyền. Trước trận Xích Bích kiên quyết ủng hộ ý kiến chống Tào, đề xuất ý tưởng thành lập liên minh Tôn Lưu, góp công giúp liên minh Tôn Lưu đạnh bại Tào Tháo, định hình thế chân vạc Tam Quốc.

Liên minh Tôn Lưu vì Kinh Châu mà xảy ra xung đột, Lỗ Túc đóng quân thủ Ích Dương đối đầu với Quan Vũ, khảng khái cầm đao chỉ trích Quan Vân Trường. Cuối cùng Tào Tháo tiến đến Hán Trung, Lưu Bị vì sợ mất Ích Châu mà phải cùng Tôn Quyền giảng hào, chia đôi Kinh Châu.

Sau khi Lỗ Túc bệnh mất, Tôn Quyền vì ông mà tổ chức tang sự, Gia Cát Lượng cũng vì ông mà đau xót.

*

( Thực tế Lỗ Túc không hề nhu nhược như trong tiểu thuyết Tam quốc chí )

Quách Gia

Quách Gia là một mưu sĩ nổi tiếng dưới chướng Tào Tháo.”Quách Gia không chết, Ngọa Long không xuất sơn”, câu nói đủ để chứng minh tài năng của Quách Gia ngang tầm Gia Cát Lượng.

Ông sớm đã vạch ra mục tiêu chiến lược cho Tào Ngụy, có nhiều cống hiến không nhỏ trong công cuộc thống nhất phía Bắc của Tào Tháo. Tào Tháo khen Quách Gia là người thực sự phò tá giúp ông hoàn thành bá nghiệp, thường đưa ra những dị kế mang về thắng lợi, là người đề xuất “thập thắng thập bại luận” trứ danh.

Xem thêm: Kí tự đặc biệt trong excel nhanh, đơn giản cho mọi, ký tự (biểu tượng) đặc biệt trong excel

Đối với những quan điểm hiện đại bây giờ thì “thập thắng thập bại luận” chính là phương pháp trị quốc, chính sách pháp lệnh, cách tổ chức cho đến tư tưởng tu dưỡng nhân tài. Những điều đó đều liên quan đến mấu chốt thành bại của đại cục, thể hiện được kiến thức và tầm nhìn cao siêu của Quách Gia.