Task 1. Listen to the conversation between Paul và Andrea & decide whether the statements are true (T) or false (F).

Bạn đang xem: Bài nghe tiếng anh 12 cơ bản


Before

BEFORE YOU LISTEN

Look at the picture below và describe what is happening in it.

(Nhìn vào hình tiếp sau đây hãy miêu tả điều gì vẫn xảy ra.)

*

Listen và repeat.

(Nghe cùng nhắc lại.)

flight /flaɪt/

reserved /rɪˈzɜːvd/

coach /kəʊtʃ/

rarely /ˈreə.li/

close-knit /ˌkləʊsˈnɪt/

spread out /spred/

leftovers /ˈleftˌəʊ.vər/

crowded /ˈkraʊ.dɪd/

Lời giải bỏ ra tiết:

The picture shows the scene of the reunion of a family with a big meal. We can see the happy look on every family member’s face.

(Hình ảnh cho thấy cảnh đoàn tụ của một mái ấm gia đình trong bữa tiệc lớn. Bạn có thể nhìn thấy vẻ niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của gần như thành viên vào gia đình.)


While Task 1

WHILE YOU LISTEN 

Task 1. Listen lớn the conversation between Paul and Andrea & decide whether the statements are true (T) or false (F). 

(Nghe đoạn hội thoại giữa Paul cùng Andrea, sau đó quyết định những câu sau đây đúng giỏi sai.)

 

T

F

1. Andrea can’t wait for her flight.

 

2. Paul is very excited about coming home.

 

 

3. Paul’s home is 280 kilometers from where they are now.

 

 

4. There are more children in Andrea’s family than in Paul’s.

 

 

5. When Andrea"s family get together, they often go out for dinner.

 

 

Lời giải chi tiết:

1. T

Andrea can’t wait for her flight.

(Andrea chẳng thể đợi chuyến bay.)

Thông tin: “I am sure. I’ve booked a flight tomorrow afternoon và I can"t wait.”

2. F

Paul is very excited about coming home.

(Paul hết sức hứng thú với việc trở về nhà.) 

Thông tin: “I haven"t decided yet. I"m still considering ....”

3. F

Paul’s trang chủ is 280 kilometers from where they are now.

(Nhà của Paul biện pháp nơi bọn họ ở hiện giờ 280km.)

Thông tin: “Well, it"s not very important to me. My family lives about 180 kilometer from here. I usually take the train or the coach.”

4. T

There are more children in Andrea’s family than in Paul’s. 

(Gia đình của Andrea có tương đối nhiều con hơn gia đình nhà Paul.)

Thông tin: Andrea’s family: 6 children, Paul’s family: three brothers và him.

5. T

When Andrea"s family get together, they often go out for dinner. 

(Khi mái ấm gia đình Andrea sum vầy , bọn họ thường ăn tối ở ngoài.)

Thông tin: “And there are too many people khổng lồ cook for. So we over up going out khổng lồ dinner a lot. That"s also fun.”


(Nghe lại và đánh dấu những điều khác hoàn toàn về gia đình họ.)

Phương pháp giải:

 Tapescript

Paul : p. ; Andrea : A

P: So Andrea, you"re going home for the holiday?

A: I am sure. I’ve booked a flight tomorrow afternoon and I can"t wait.

P: That sounds great.

A: What about you? Going home, too?

P: I haven"t decided yet. I"m still considering ....

A: Haven’t decided yet? Oh, you’re never going to get a flight out of here. All the seats have been reserved by now I’m sure. It"s the holiday season, after nil.

P: Well, it"s not very important to lớn me. My family lives about 180 kilometer from here. I usually take the train or the coach.

A: You don"t sound excited about it.

P: Well we are not really a very close-knit family. I have three brothers, và they"re spread out all over the place. We rarely get together as a family any more.

A: Well I try khổng lồ get home as soon as possible. We’re a big family — there are six of us - children - so it"s always a lot of fun.

P: Six kids?

A: Yes. & we"re all really close. My brothers are married, so it makes for a very crowded home over the holiday. & there are too many people to lớn cook for. So we kết thúc up going out khổng lồ dinner a lot. That"s also fun.

P: Well, at my home, my Mother loves to lớn cook so when we get home, she often cooks big meals. We have leftovers fur days. 

Tạm dịch:

P: Andrea, các bạn có dự tính về đơn vị trong kỳ nghỉ không?

A: chắc chắn rằng rồi. Tôi sẽ đặt vé đến chuyến cất cánh vào chiều mai cùng tôi quan trọng đợi được nữa. 

P: thiệt tuyệt!

A: ráng còn bạn? bạn cũng về công ty chứ?

P: Tôi chưa đưa ra quyết định được. Tôi vẫn đang cân nhắc.....

A: Chưa quyết định? Oh, bạn sẽ không lúc nào có được một chuyến bay thoát ra khỏi đây. Tôi chắc chắn tất cả các chỗ ngồi đã có được đặt trước bây giờ bởi sẽ là mùa lễ.

P: Vâng, nó chưa phải rất đặc biệt với tôi. Gia đình tôi sống cách đó 180 km. Tôi thường đi tàu hoả hoặc xe pháo buýt đường dài.

A: bạn có vẻ không tồn tại hứng thú về nó.

P: Vâng, chúng tôi không thực thụ là một mái ấm gia đình khăng khít. Tôi có tía anh em, và chúng đi khắp nơi. Cửa hàng chúng tôi hiếm khi gặp nhau như một mái ấm gia đình nữa.

A: Tôi cũng cố gắng về nhà càng cấp tốc càng tốt. Shop chúng tôi là một gia đình lớn - có sáu tín đồ trong số shop chúng tôi - trẻ em - vày vậy luôn luôn vui vẻ.

P: Sáu anh em?

A: Vâng. Và tất cả cửa hàng chúng tôi đều rất thân thiết. Bằng hữu của tôi đang lập gia đình, bởi vậy điều này làm mang đến nhà tôi rất nhiều đúc trong kỳ nghỉ. Và phải nấu ăn cho quá nhiều người. Vày vậy chúng tôi rất giỏi đi ra ngoài để nạp năng lượng tối. Đó cũng là niềm vui.

P: Vâng, ở nhà tôi, bà bầu tôi vô cùng thích nấu nướng bắt buộc khi chúng tôi về nhà, bà thường đun nấu những bữa tiệc lớn. Shop chúng tôi để lại thức ăn thừa cho các ngày sau đó. 

Lời giải bỏ ra tiết:


Paul

Andrea

 1. His family members are not very close.

(Thành viên trong mái ấm gia đình của anh ấy không đính bó lắm.) 

 1. She lives in a very close-knit family.

(Cô ấy sống trong một mái ấm gia đình rất khăng khít.) 

 2. The family often have the big meal the mother cooks at home.

(Gia đình anh ấy thông thường sẽ có những bữa tiệc lớn do người mẹ anh ấy đun nấu ở nhà.)

 2. The family often go out to eat when they get together.

(Gia đình cô ấy thường đi ăn uống ở quanh đó khi ở thuộc nhau.)


After

AFTER YOU READ 

Work in groups. Discuss the importance of family in a person"s life.

(Làm vấn đề từng nhóm. Luận bàn tầm đặc trưng của mái ấm gia đình trong cuộc sống mỗi người.)

Lời giải bỏ ra tiết:

A: I think there"s no doubt about the importance of family lớn one’s life.

(Tôi suy nghĩ rằng không có nghi ngờ gì về tầm quan trọng đặc biệt của mái ấm gia đình đối với cuộc sống thường ngày của một người.)

B: Sure. We can say nothing in life is more important than it. Family is an essential base for society. Without family, there is no society.

(Chắc chắn. Chúng ta cũng có thể nói ko gì trong cuộc sống thường ngày quan trọng rộng nó. Gia đình là một gốc rễ thiết yếu đến xã hội. Không có gia đình, không tồn tại xã hội.)

A: I can"t agree more with your idea. Just at the first moment of life we witness và learn the speech, gestures of love from our beloved dears.

(Tôi chấp nhận với tưởng của bạn. Ngay lập tức trong khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời, bọn họ chứng kiến cùng học phương pháp nói chuyện, phần đông cử chỉ dịu dàng từ người thân trong gia đình yêu của bọn chúng ta.)

B: What’s more a family is an irreplaceable entity because nowhere else you can be given the true love, support, security và safety.

(Hơn nữa, gia đình là thực thể ko thể sửa chữa được cũng chính vì không nơi nào khác bạn cũng có thể nhận tình yêu thật sự, hỗ trợ, an ninh và an toàn.)

A: and it’s a safe place in which you are brought up và protected.

(Bạn được nuôi dạy dỗ và bảo vệ theo cách an đoàn đó.)

B: As a result of this, we should learn how khổng lồ appreciate its values & how khổng lồ conserve them.

(Do đó, họ nên học tập cách review cao những giá trị của mái ấm gia đình và làm cố kỉnh nào để bảo đảm chúng.)

A: So, this important mailer should be taught at schools even at children’s early stage.

Xem thêm: Bài Hát Tiếng Anh Về Cơ Thể Người Cực Bắt Tai, 8 Bài Hát Tiếng Anh Trẻ Em Về Bộ Phận Cơ Thể

(Vì vậy, thông điệp đặc trưng này phải được dạy dỗ ở các trường trong cả ở quy trình đầu của trẻ em.)

Tổng hợp các bài nghe vào SGK giờ đồng hồ Anh lớp 12 cùng những bài tập dượt nghe và học tự vựng đa dạng, đa dạng nhất.

*

Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 1: trang chủ Life

Bài nghe giờ Anh lớp 12 Unit 2: Cultural diversity

Bài nghe giờ đồng hồ Anh lớp 12 Unit 3: Ways of socialising

Bài nghe giờ Anh lớp 12 Unit 4: School education system

Bài nghe giờ Anh lớp 12 Unit 5: Higher Education

Bài nghe giờ đồng hồ Anh lớp 12 Unit 6: Future Jobs

Bài nghe giờ đồng hồ Anh lớp 12 Unit 7: Economic Reforms

Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 8: Life in the Future

Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 9: Deserts

Bài nghe giờ đồng hồ Anh lớp 12 Unit 10: Endangered Species

Bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 11: Books

Bài nghe giờ Anh lớp 12 Unit 12: Water Sports

Bài nghe giờ Anh lớp 12 Unit 13: The 22nd Sea Games

Bài nghe giờ đồng hồ Anh lớp 12 Unit 14: International Organizations

Bài nghe giờ Anh lớp 12 Unit 15: Women in Society


Bài Nghe giờ Anh Lớp 12 tiếng Anh lớp 12


Đăng vị Uyên Vũ

Tin mới nhất Tiếng Anh lớp 12


*

clip học giờ anh - bài bác nghe giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 10: Recycling

*

bài bác nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 15: Women in Society

*

bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 14: International Organizations

*

bài bác nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 13: The 22nd Sea Games

*

bài nghe giờ Anh lớp 12 Unit 12: Water Sports

bài xích nghe giờ Anh lớp 12 Unit 11: Books

Tin xem các nhất giờ Anh lớp 12


bài nghe giờ Anh lớp 12 Unit 1: home Life

bài bác nghe giờ Anh lớp 12 Unit 11: Books

bài xích nghe giờ Anh lớp 12 Unit 2: Cultural diversity

bài nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 12: Water Sports

bài bác nghe tiếng Anh lớp 12 Unit 13: The 22nd Sea Games

bài xích nghe giờ Anh lớp 12 Unit 5: Higher Education

trường đoản cú khóa tra cứu kiếm tương quan bài nghe giờ đồng hồ anh, bài xích nghe tiếng Anh 12, bài nghe giờ đồng hồ Anh lớp 12, học tập nghe giờ đồng hồ anh lớp 12, luyện nghe giờ anh lớp 12, tiếng Anh phổ thông

Tin rất nổi bật Tiếng Anh lớp 12


35 tình huống tiếp xúc tiếng Anh cơ phiên bản
31 tình huống tiếng Anh du ngoạn
20 video học tự vựng giờ đồng hồ Anh phần 1
17 tình huống tiếng Anh vấn đáp xin việc làm
100 tình huống tiếp xúc tiếng Anh công sở
100 trường hợp tiếng Anh giao tiếp thương mại
cốt truyện
nói qua
Tweet
mô tả
sạc pin 0
Tumblr

Web học Tiếng Anh Miễn Phí, giờ đồng hồ Anh Giao Tiếp, giờ đồng hồ Anh chất vấn Xin việc Làm, giờ Anh Cơ Bản, giờ Anh Du Lịch. Học tập tiếng Anh SGK... Nhanh dễ ợt và miễn mức giá vĩnh viễn

Web
Hoc
Tieng
Anh
miễn giá tiền vĩnh viễn với hàng trăm ngàn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài bác nghe đầy đủ. Ko ngừng cập nhật mới.Hãy thuộc làm cuộc sống đời thường tốt đẹp mắt hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì họ luôn biết chia sẻ