Để quản lý tất cả các khía cạnh của cài đặt ngôn ngữ nhập và hiển thị trên PC Windows 11 bạn, hãy sử dụng các phương pháp sau.

Bạn đang xem: Cài đặt ngôn ngữ win 10


Để chuyển đổi bố trí bàn phím bạn đang sử dụng, hãy nhấn và giữ phím Windows, rồi nhấn liên tục Phím cách để chuyển đổi giữa tất cả các bàn phím đã cài đặt. (Nếu bàn phím không thay đổi, tức là bạn chỉ cài đặt một bàn phím duy nhất.)

Bạn cũng có thể chọn chữ viết tắt ngôn ngữ trong thanh tác vụ, rồi chọn ngôn ngữ hoặc phương pháp nhập liệu bạn muốn sử dụng.


Lưu ý: Trong trường nhập, nhấn phím logo Windows + dấu chấm (.)  để truy cập biểu tượng cảm & bàn phím khác, nếu ngôn ngữ của bạn hỗ trợ bàn phím đó.


Việc thêm một ngôn ngữ nhập cho phép bạn đặt thứ tự tùy chọn ngôn ngữ cho các trang web và ứng dụng, cũng như thay đổi ngôn ngữ bàn phím của mình.

Chọn nút Bắt >Cài đặt và > thời gian & ngôn > ngôn & vùng.

Chọn ngôn ngữ có bàn phím bạn muốn, rồi chọn Tùy chọn.

Chọn Thêm bàn phím và chọn bàn phím bạn muốn thêm. Nếu không thấy bàn phím mình muốn, bạn có thể phải thêm một ngôn ngữ mới để có các tùy chọn bổ sung. Nếu là như vậy, hãy tiếp tục đến bước 4.

Quay lại trang Cài đặt ngôn ngữ, chuyển đến Ngôn ngữ ưa thích, sau đó chọn Thêm ngôn ngữ.

Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng từ danh sách, rồi chọn Tiếp theo.

Xem lại bất kỳ tính năng ngôn ngữ nào bạn muốn thiết lập hoặc cài đặt, sau đó chọn Cài đặt.

Lối tắt "Thêm bàn phím"


Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn

Ngôn ngữ hiển thị do bạn chọn sẽ thay đổi ngôn ngữ mặc định mà các tính năng của Windows sử dụng như Cài đặt và File Explorer.

Chọn Bắt >Cài đặt >thời gian & ngôn > ngôn & khu vực.

Chọn một ngôn ngữ từ menu Ngôn ngữ hiển thị trong Windows.

Lối tắt "Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn"


Cài đặt một gói ngôn ngữ

Nếu ngôn ngữ được liệt kê trong Ngôn ngữ ưa thích nhưng không xuất hiện trên danh sách ngôn ngữ hiển thị trên Windows, thì trước tiên, bạn cần cài đặt gói ngôn ngữ của ngôn ngữ đó (nếu có).

Chọn Bắt >Cài đặt >thời gian & ngôn > ngôn & khu vực.

Trong Ngôn ngữ ưa thích, chọn Thêm ngôn ngữ, nhập ngôn ngữ bạn muốn, rồi chọn Tiếp theo.

Chọn Tải xuống từ tùy chọn Tải xuống gói ngôn ngữ.

Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ, hãy chọn Quay lại.

Chọn một ngôn ngữ từ menu Ngôn ngữ hiển thị trong Windows.

Lối tắt "Cài đặt gói ngôn ngữ"


Phiên bản ngôn ngữ đơn của Windows 11

Nếu bạn nhận được thông báo "Chỉ cho phép một gói ngôn ngữ" hoặc "Giấy phép Windows của bạn chỉ hỗ trợ một ngôn ngữ hiển thị", thì tức là bạn đang sử dụng phiên bản ngôn ngữ Windows 10. Dưới đây là cách kiểm tra phiên bản ngôn Windows 10 của bạn:

Chọn Bắt đầu > đặt> giới thiệu, sau đó đi tới phần Đặc tả Windows .

Nếu bạn thấy Windows 11 Home Single Language bên cạnh Phiên bản thì có nghĩa là bạn đang sử dụng phiên bản Windows 11 một ngôn ngữ và không thể thêm ngôn ngữ mới trừ khi bạn mua bản nâng cấp lên Windows 11 Home hoặc Windows 11 Pro.

Nâng cấp lên Windows 11 Home hoặc Windows 11 Pro


Xóa gói ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ bàn phím bổ sung

Chọn Bắt đầu > Đặt >thời gian và & ngôn > ngôn & khu vực.

Trong Ngôn ngữ ưa thích, hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn xóa, sau đó chọn Xóa.

Để xóa từng bàn phím, hãy chọn ngôn ngữ (xem bước 2), chọn Tùy chọn, cuộn xuống mục Bàn phím, chọn bàn phím bạn muốn xóa, rồi chọn Loại bỏ.


Để quản lý tất cả các khía cạnh của cài đặt ngôn ngữ nhập và hiển thị trên thiết bị Windows 10, hãy làm theo các cách sau đây.


Thay đổi bố trí bàn phím

Để chuyển đổi bố cục bàn phím bạn đang sử dụng trong Windows 10, hãy nhấn và giữ phím Windows  rồi nhấn Phím cách để chuyển đổi giữa tất cả các bàn phím đã cài đặt. (Nếu bàn phím không thay đổi, tức là bạn chỉ cài đặt một bàn phím duy nhất.)

Bạn cũng có thể chọn chữ viết tắt ngôn ngữ ở phía ngoài cùng của thanh tác vụ, sau đó chọn ngôn ngữ hoặc phương thức nhập mà bạn muốn sử dụng.


Lưu ý: Trong trường phương thức nhập, hãy nhấn Windows + dấu chấm (.) để truy cập vào bàn phím biểu tượng cảm xúc nếu ngôn ngữ của bạn hỗ trợ bàn phím này.


Nếu không tìm thấy bố cục bàn phím mình muốn, thì có thể bạn phải thêm bàn phím mới.


Thêm một bàn phím

Việc thêm một ngôn ngữ nhập cho phép bạn đặt thứ tự tùy chọn ngôn ngữ cho các trang web và ứng dụng, cũng như thay đổi ngôn ngữ bàn phím của mình.

Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > Thời gian và ngôn ngữ > Ngôn ngữ.

Trong Ngôn ngữ ưa thích, chọn ngôn ngữ chứa bàn phím mà bạn muốn, sau đó chọn Tùy chọn.

Chọn Thêm bàn phím và chọn bàn phím bạn muốn thêm. Nếu không thấy bàn phím mình muốn, bạn có thể phải thêm một ngôn ngữ mới để có các tùy chọn bổ sung. Nếu là như vậy, hãy tiếp tục đến bước 4.

Quay lại trang Cài đặt ngôn ngữ và chọn Thêm ngôn ngữ.

Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng từ danh sách, rồi chọn Tiếp theo.

Xem lại bất kỳ tính năng ngôn ngữ nào bạn muốn thiết lập hoặc cài đặt, sau đó chọn Cài đặt.

Lối tắt "Thêm bàn phím"

Một số ngôn ngữ yêu cầu các tính năng ngôn ngữ bổ sung

Để một số ngôn ngữ hoạt động đúng cách, bạn cần một quản trị viên trên PC của mình để cài đặt các tính năng ngôn ngữ. Dưới đây là danh sách các ngôn ngữ bị ảnh hưởng:

Microsoft IME – Bàn phím chính tiếng Nhật

Microsoft Bính âm – Bàn phím chính tiếng Trung (Giản thể, Trung Quốc), Bàn phím chính tiếng Trung (Giản thể, Singapore)

Microsoft Wubi – Bàn phím phụ tiếng Trung (Giản thể, Trung Quốc), Bàn phím phụ tiếng Trung (Giản thể, Singapore)

Microsoft Bopomofo – Bàn phím chính tiếng Trung (Phồn thể, Đài Loan), Bàn phím phụ tiếng Trung (Phồn thể, Đặc khu Hành chính Hồng Kông), Bàn phím phụ tiếng Trung (Phồn thể, Đặc khu Hành chính Macao)

Microsoft Chang
Jie – Bàn phím phụ tiếng Trung (Phồn thể, Đài Loan), Bàn phím phụ của tiếng Trung (Phồn thể, Đặc khu Hành chính Hồng Kông), Bàn phím phụ tiếng Trung (Phồn thể, Đặc khu Hành chính Macao)

Microsoft Nhanh – Bàn phím phụ tiếng Trung (Phồn thể, Đài Loan), Bàn phím chính của tiếng Trung (Phồn thể, Đặc khu Hành chính Hồng Kông), Bàn phím chính của tiếng Trung (Phồn thể, Đặc khu Hành chính Macao)

Tiếng Bangla Theo phiên âm – Bàn phím phụ của Bengali (Ấn Độ)

Gujarati Theo phiên âm – Bàn phím phụ của Gujarati

Tiếng Hindi Theo phiên âm – Bàn phím phụ của tiếng Hindi

Tiếng Kannada Theo phiên âm – Bàn phím phụ của tiếng Kannada

Tiếng Malayalam Theo phiên âm – Bàn phím phụ của Malayalam

Tiếng Marathi Theo phiên âm – Bàn phím phụ của Marathi

Tiếng Odia Theo phiên âm – Bàn phím phụ của Odia

Tiếng Punjabi Theo phiên âm – Bàn phím phụ của Punjabi (Gurmukhi)

Tiếng Tamil Theo phiên âm – Bàn phím phụ của Tamil (Ấn Độ)

Tiếng Telugu Theo phiên âm – Bàn phím phụ của Telugu


Nếu ngôn ngữ được liệt kê trong Ngôn ngữ ưa thích nhưng không xuất hiện trên danh sách ngôn ngữ hiển thị trên Windows, thì trước tiên, bạn cần cài đặt gói ngôn ngữ của ngôn ngữ đó (nếu có).

Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > Thời gian và ngôn ngữ > Ngôn ngữ.

Chọn một ngôn ngữ từ danh sách Thêm một ngôn ngữ trong Ngôn ngữ ưa thích, sau đó chọn Tùy chọn.

Chọn Tải xuống từ tùy chọn Tải xuống gói ngôn ngữ.

Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ, hãy chọn Quay lại .

Chọn một ngôn ngữ từ menu Ngôn ngữ hiển thị trong Windows.

Lối tắt "Cài đặt gói ngôn ngữ"


Nếu bạn nhận được thông báo "Chỉ cho phép một gói ngôn ngữ" hoặc "Giấy phép Windows của bạn chỉ hỗ trợ một ngôn ngữ hiển thị", thì tức là bạn đang sử dụng phiên bản ngôn ngữ Windows 10. Dưới đây là cách kiểm tra phiên bản ngôn Windows 10 của bạn:

Chọn nút Bắt đầu  , chọn Cài đặt > Giới thiệu, sau đó cuộn xuống phần Thông số kỹ thuật Windows.

Nếu bạn thấy Windows 10 Home Single Language bên cạnh Phiên bản, tức là bạn có phiên bản Windows 10 một ngôn ngữ và bạn không thể thêm ngôn ngữ mới trừ khi bạn mua một gói nâng cấp lên Windows 10 Home hoặc Windows 10 Pro.

Bạn muốn thay đổi ngôn ngữ win 10 để phù hợp và tiện dụng với mình trong quá trình sử dụng máy tính để làm việc. Vậy làm cách nào để thay đổi ngôn ngữ trên máy tính. Cùng tham khảo bài viết dưới đây.


Trước khi thay đổi ngôn ngữ bạn cần lưu ý một số điều sau đây:

Trước khi thay đổi ngôn ngữ hệ thống trên Windows 10, bạn nên đóng hết tất cả các ứng dụng đang chạy trên hệ thống.Sau khi bạn hoàn thành việc thay đổi ngôn ngữ,sẽ có sự thay đổi trong toàn bộ trải nghiệm Windows 10như: Settings,File Explorer,Desktop, trình duyệt web bạn truy cập và cài đặt quyền riêng tư của mình.Khi thay đổi cài đặt ngôn ngữ, bạn có thể mất khả năng sử dụng
Cortana, vì trợ lý kỹ thuật số này không được hỗ trợ ở hầu hết các khu vực.

Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ trên win 10

Bước 1:Nhập Settings vào mục tìm kiếm Start -> chọn vào ứng dụng Settings.

*

Bước 2:Hộp thoại Settings hiện lên -> ChọnTime & Language.

*

Bước 3:ChọnLanguage (cột trái) ->chọnPreferred languages -> nhấn vàoAdd a preferred language.

*

Bước 4:Chọn ngôn ngữ bạn muốn thay đổi trên Windows 10 -> chọnNext.

*

Bước 5:Nhấn chọnSet as my display language -> chọnInstall.

*

Bước 6:Chọn tiếpYes, sign out nowđể đăng xuất tài khoản trên Windows là xong.

Hoặc bạn cũng có thể chọn No, sign out later và đăng nhập tài khoản Microsoft vào lúc khác.

*

Cách tắt đồng bộ hóa ngôn ngữ trên Windows 10

Lưu ý:Khi bạn sử dụng tài khoản Microsoft trên Windows 10, cài đặt ngôn ngữ sẽ đồng bộ trên các thiết bị mà bạn đã đăng nhập cùng một tài khoản đó. Vì vậy, bạn nên tắt tùy chọn đồng bộ các cài đặt trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào để ngăn cấu hình mới ghi đè cài đặt trên những thiết bị khác.

Bước 1:Tại mục tìm kiếm trên hệ thống Windows 10, nhập và chọnSettings.

*

Bước 2:Bảng hộp thoại Setting hiện lên -> ChọnAccounts.

*

Bước 3:ChọnSync your settings, tại mụcIndividual sync settingschuyểnLanguage preferencessangOfflà xong.

*

Hướng dẫn cập nhật thay đổi khu vực sau khi thay đổi ngôn ngữ

Bước 1:Nhập và chọn Settings vào thanh thanh tìm kiếm Start.

*

Bước 2:ChọnTime & Language.

*

Bước 3:ChọnRegion.Trong phầnCountry or region, chọn vị trí địa lý hiện tại. Tiếp tục tùy chỉnh phầnRegional formatđểchọn định dạng chính xác cho ngày và giờ.

*

Bước 4:Bấm vàoLanguage. Trong phầnRelated settings -> chọnAdministrative language settings.

*

Bước 5:Trong tab Region, bấmAdministrative-> chọnCopy settings.

*

Bước 6:Trong phầnCopy your current settings to, nhấp chọn hai tùy chọnWelcome screen and system accountsNew user accounts-> chọnOK-> chọn OK.

Xem thêm: Giờ Làm Việc Giao Hàng Tiết Kiệm, Cập Nhật Giờ Làm Việc Mới Nhất 2021

*

Bài viết đã chia sẻ cách thay đổi ngôn ngữ win 10, tắt đồng bộ hóa ngôn ngữ, cập nhật thay đổi ngôn ngữ khi thay đổi khu vực khá cụ thể. Nếu bạn thấy bài viết hay nhớ chia sẻ cho mọi người cùng biết với nha.

THAM KHẢO THÊM CÁC THỦ THUẬT OFFICE:

✔️ Cách chống phân mảnh ổ cứng win 10 bằng ứng dụng

✔️ TOP 6 cách chụp màn hình máy tinh Windows 10

✔️ Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ trên Windows 10

✔️ Hướng dẫn 5 cách đổi tên Admin vừa nhanh vừa đơn giản

✔️ Hướng dẫn chỉnh sửa File Host trên Windows 10

THÔNG TIN ĐẶT MUA BẢN QUYỀN WINDOWS

Cám ơn các bạn đã ủng hộ wu.edu.vn trong thời gian qua. Nếu các bạn có nhu cầu mua bản quyền Windows 10 pro, mua bản quyền office 365, mua bản quyền office 2016, mua bản quyền office 2019, mua bản quyền windows server, hãy liên hệ theo thông tin sau đây: