C, Ngài là con Một của Đức Chúa Trời trong thân xác loài tín đồ khi Ngài nhập thế làm người.

Bạn đang xem: Câu đố kinh thánh có giải đáp

D, tất cả đều đúng.

Đáp án: D

2. Tên người bà mẹ phần xác của Đức Chúa Jesus Christ:

A, Ê-va.

B, Ma-ri.

C, Ê-li-sa-bét.

D, toàn bộ các tên trên những đúng.

Đáp án: B (Ma-thi-ơ 1:18).

3. Tên người phụ vương nuôi của Đức Chúa Jesus Christ là:

A, Đa-vít.

B, Giô-sép.

C, Gia-cốp.

D, tất cả các thương hiệu trên phần lớn sai.

Đáp án: B (Ma-thi-ơ 1:19).

4. Đức Chúa Jesus Christ hiện ra trong thế gian thuộc cái dõi vua:

A, Sau-lơ.

B, Đa-vít.

C, Sa-lô-môn.

D, Hê-rốt.

Đáp án: B (Ma-thi-ơ 1:1-17).

5. Đức Chúa Jesus Christ noel tại thành:

A, Bết-lê-hem, xứ Giu-đê.

B, Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê.

C, Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.

D, Sa-ma-ri, xứ Sa-ma-ri.

Đáp án: A (Lu-ca 2:4).

6. Vì sao Đức Chúa Jesus Christ giáng sinh làm người?

A, vì chưng yêu loài bạn nên Ngài đến trần thế để cứu giúp dân mình thoát ra khỏi tội.

B, Vì Ðức Chúa Trời yêu thương núm gian, mang lại nỗi đang ban con một của Ngài, để cho bất cứ ai tin nơi nhỏ ấy thì không biến thành hư mất, cơ mà được cuộc đời đời đời.

C, Để san sẻ về thân phụ và làm cho của tế lễ đời đời, làm chiên bé của Đức Chúa Trời, làm cho Đấng đựng tội lỗi trần gian đi.

D, tất cả đều đúng.

Đáp án D.

7. Khi Đức Chúa Jesus giáng sinh, gồm một ngôi sao 5 cánh hiện ra từ bỏ phương Đông với Thiên sứ tin báo cho các mục đồng rằng:

A, Ta báo cho các ngươi một Tin Lành của một sự phấn kích lớn mang lại muôn dân.Bởi vì từ bây giờ tại thành Đa-vít vẫn sinh cho những ngươi một Đấng cứu Rỗi, là Christ, là Chúa.

B, Này là một trong những dấu hiệu cho những ngươi: các ngươi sẽ gặp một con em mình bọc bởi khăn, phía bên trong máng cỏ.

C, Muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ đó tôn vinh Đức Chúa Trời, nói rằng: Vinh quang nằm trong về Thiên Chúa trên những tầng trời khôn cùng cao. Cùng trên đất, sự bình an và thiện ý đến loài người.

D, toàn bộ những sự khiếu nại trên.

Đáp án: D (Lu-ca 2:10-14).

8. Sa-tan đã mượn tay vị vua nào để tìm cách sát hại hài nhi Jesus?

A, Vua Hê-rốt.

B, Vua Pha-ra-ôn xứ Ê-díp-tô.

C, Cả nhì vị vua trên.

D, tất cả đều sai.

Đáp án: A (Ma-thi-ơ 2:16).

 9. Đức Chúa Jesus Christ chịu phép báp-tem trên sông nào?

A, Giô-đanh.

B, Ơ-phơ-rát.

C, Ghi-hôn.

D, Hi-đê-ke.

Đáp án: A (Ma-thi-ơ 1:9-11).

 10. Ai đã lấy lệ báp tem cho Đức Chúa Jesus Christ tại sông Giô-đanh?

A, Giăng Báp-tít.

B, Đức Thánh Linh.

C, không có câu như thế nào đúng.

D, Cả hai câu hầu như sai.

Đáp án: A (Mác 1:9).

 11Chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền thoát khỏi nước. Các tầng trời lộ diện trên Ngài:

A, Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim nhân tình câu, đậu trên Ngài.

B, có tiếng trường đoản cú trời phán: Đây là Con thương yêu của Ta! trong Ngài, Ta thỏa lòng!

C, tất cả các sự kiện trên đều đúng.

Đáp án: C.

12. Đức Chúa Jesus Christ chịu thử thách cám dỗ vào đồng vắng từng nào ngày đêm?

A, 30 ngày đêm.

B, 40 ngày đêm

C, 70 ngày đêm

D, 100 ngày đêm

Đáp án: B (Ma-thi-ơ 4:2; Lu-ca 4:1-2; Mác 1:13).

13. Đức Chúa Jesus Christ thành công sự cám dỗ thử thách của ác quỷ :

A, Bằng quyền năng Thiên Chúa của Ngài.

B, bằng Lời Hằng sống của Đức Chúa Trời.

C, cân sức riêng của con fan xác thịt.

D, toàn bộ đều đúng.

Đáp án: B (Ma-thi-ơ 4:1-11; Lu-ca 4:3-12).

 14. Đức Chúa Jesus Christ phán dạy dỗ điều gì đầu tiên khi Ngài bắt đầu thi hành dùng cho trên đất?

A, các ngươi hãy nạp năng lượng năn! Vì quốc gia Trời đã đi vào gần.

B, Kỳ sẽ trọn, vương quốc của Đức Chúa Trời đang gần. Các ngươi hãy hối hận và tin Tin Lành.

C, Cả hai đều đúng.

D, Cả hai phần đa sai.

Đáp án: C (Ma-thi-ơ 4:17 và Mác 1:15).

15. Tên của tư môn đồ thứ nhất của Đức Chúa Jesus Christ là:

A, Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia cơ và Giăng.

B, Phi-líp, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ với Thô-ma.

C,Gia-cơ, Xê-lốt, Giu-đe và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.

D, Phi-e-rơ, Phi-líp, Giăng và Ma-thi-ơ.

Đáp án: A (Ma-thi-ơ 4:18-21).

16. Bài giảng trên núi, Đức Chúa Jesus Christ phán dạy những môn đồ với dân chúng:

A, Ngươi buộc phải hết lòng, hết linh hồn, không còn trí, hết sức mà yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.

B, Ngươi buộc phải yêu kẻ ở bên cạnh của ngươi như mình.

C, Hãy yêu thương những quân địch của những ngươi, làm cho điều lành cho rất nhiều kẻ ghét những ngươi, chúc phước cho đầy đủ kẻ rủa các ngươi, và cầu nguyện cho phần nhiều kẻ sỉ nhục các ngươi. (Ma-thi-ơ 5:44, Lu-ca 6:28).

D, Về các mối phước lành dành cho người bước theo Chúa. (Ma-thi-ơ 5:1-11).

Đáp án: D (Ma-thi-ơ 5:1-11).

17. Đức Chúa Jesus Christ phán: “Phước cho phần đông ai do sự công bình mà bị bách hại.” Vì:

A, vương quốc Trời là của họ!

B, sẽ thấy Đức Chúa Trời.

C, sẽ tiến hành gọi là nhỏ Đức Chúa Trời.

D, Phần thưởng của những ngươi ở trên trời sẽ khủng lắm.

Đ, tất cả đều đúng.

Đáp án: A với Đ (Ma-thi-ơ 5:10).

*Trong bài giảng trên núi được chép trong sách Ma-thi-ơ 5:10 Đức Chúa Jesus Christ phán: “Phước cho phần lớn ai vày sự vô tư mà bị bách hại. Vì vương quốc Trời là của họ!” tuy nhiên khi một bạn thuộc về quốc gia trời thì fan đó chắc chắn được call là bé Đức Chúa Trời và nhận được phần thưởng lớn số 1 đó là được bắt gặp sự vinh quang to đùng của mặt Ngài.

18. Đức Chúa Jesus Christ phán dạy dỗ rằng khi họ phạm tội trong bốn tưởng là đã phạm tội rồi.

A, Đúng.

B, Sai.

Đáp án: A (Ma-thi-ơ 5:28).

19. Đức Chúa Jesus Christ phán: “Chẳng ai rất có thể làm nô lệ của nhị chủ; bởi vì sẽ ghét tín đồ này mà lại yêu tín đồ kia, hoặc sẽ hiệp với người này mà lại khinh thường bạn kia. Những ngươi bắt buộc làm quân lính của Thiên Chúa và của Ma-môn.

A, Đúng.

B, Sai.

Đáp án: A (Ma-thi-ơ 6:24).

20. Lòng tham may mắn tài lộc là cỗi rễ của mọi điều ác.

A, Đúng.

B, Sai.

Đáp án A.

21. Đức Chúa Jesus Christ phán: “Hãy mang đến cùng Ta! Hỡi hồ hết ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho những ngươi sự yên ổn nghỉ. Hãy sở hữu lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta” Vì:

A, Ta tất cả lòng nhu mì cùng khiêm nhường.

B, bởi vì ách của Ta là thoải mái và dễ chịu và gánh của Ta là vơi nhàng.

C, Cả hai phần đông đúng.

D, Cả hai các sai.

Đáp án: C (Ma-thi-ơ 11: 28-30).

22. Hãy vào cửa ngõ hẹp, vì thoáng cửa và đường khoảng khoát dẫn tới việc hư mất, và có tương đối nhiều kẻ vào đó. Bởi bởi cửa không lớn và đường chật dẫn tới sự sống, thì có ít tín đồ tìm gặp.

A, Vì: có một con phố coi dường quang minh chính đại cho chủng loại người; nhưng mà đến ở đầu cuối là phần đông nẻo của việc chết.

B, Vì Đấng tự Hữu Hằng Hữu biết đường tín đồ công bình, tuy thế đường kẻ ác rồi bị diệt vong.

C, Cả a với b các đúng.

Đáp án: C.

23. Đức Chúa Jesus Christ phán: Hãy tỉnh giấc thức mà mong nguyện:

A, Vì ngũ quỷ như sư tử rống đã rình mò bạn bè và gặm nuốt những người dân chúng hoàn toàn có thể cắn nuốt được.

B, Để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ, vì tinh thần thì ý muốn lắm, nhưng xác làm thịt thì yếu đuối.

C, Vì các ngươi không biết ngày và giờ Chúa những ngươi đến.

D, toàn bộ các ý trên phần đông đúng.

Đáp án: D.

24. Đức Chúa Jesus Christ phán: Vậy, ai nghe và tuân theo các lời Ta phán đây, thì tín đồ ấy tương đương như:

A, Một tín đồ khôn ngoan xây nhà ở mình bên trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô rượu cồn nhà ấy, tuy thế nó không trở nên sụp đổ, bởi vì đã được đặt nền bên trên vầng đá.

B, Một người dại xây nhà mình bên trên cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì nó bị sụp đổ, cùng sự sụp đổ của chính nó là lớn.

Đáp án: A

25. Hễ ai trở yêu cầu khiêm nhường nhịn như một đứa trẻ:

A, Thì đang là to hơn hết nội địa Thiên Đàng.

B, Vì vương quốc Đức Chúa Trời ở trong về những người giống như con em ấy.

C, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà lại ban ơn đến kẻ khiêm nhường.

D, toàn bộ đều đúng.

Đáp án: D

26. Chúa phán: “Hễ điều chi những ngươi ý muốn người ta tạo cho mình, thì cũng hãy làm điều này cho họ.”

A, bởi ấy là luật pháp và lời tiên tri.

B, bởi vì ai gieo như là gì vẫn gặt như thể ấy.

C, Vì các ngươi lường cho tất cả những người ta mực nào thì họ cũng lường lại mang lại mực ấy.

D, toàn bộ đều đúng.

Đáp án: D.

27. Chúa phán: “Hãy xin, các ngươi sẽ tiến hành ban cho. Hãy tìm, các ngươi đang gặp. Hãy gõ cửa và nó sẽ mở ra cho những ngươi.”

A, vì chưng vì, bất cứ ai xin thì được, ai tra cứu thì gặp, ai gõ cửa ngõ thì được mở.

B, vì hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.

C, bởi mắt Chúa đoái xem phần đa người công bằng và tai Ngài lắng nghe đầy đủ lời khẩn xin của họ. Tuy thế mặt Chúa nghịch lại gần như kẻ có tác dụng ác.

D, toàn bộ đều đúng.

Đáp án: D.

28. Chúa phán: “Các ngươi đừng băn khoăn lo lắng chi về ngày mai. Mà lại trước hết, những ngươi hãy search kiếm quốc gia của Đức Chúa Trời với sự vô tư của Ngài.”

A, Vì cha các ngươi sinh sống trên trời vốn biết những ngươi yêu cầu dùng những điều ấy rồi, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.

B, vị ngày mai đang lo về câu hỏi ngày mai, sự khó nhọc ngày như thế nào đủ cho ngày ấy.

C, vị Đấng trường đoản cú Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn cừu của tôi. Tôi đã chẳng thiếu thốn đủ đường gì.

D, toàn bộ các câu trên mọi đúng.

Đáp án: D.

29. Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của bản thân trong Chúa.

A, Vì điều đó là công bình.

B, do đó là vấn đề răn thứ nhất với một lời hứa, để ngươi được phước với được sống thọ trên đất.

C, bởi vì đó là vấn đề làm đẹp mắt lòng Chúa.

D, toàn bộ các câu trên đầy đủ đúng.

Đáp án: D.

30. Chúa phán: Hãy phải thánh.

A, vị Ta, Thiên Chúa tự Hữu Hằng Hữu những người, vốn là thánh.

B, Vì còn nếu như không nên thánh thì chẳng ai được thấy Chúa.

C, Vì, như Đấng điện thoại tư vấn các anh chị em em, là thánh, thì các cả nhà em cũng nên thánh trong hồ hết cách ăn uống ở mình.

D, tất cả các câu trên phần đông đúng.

Đáp án: D.

Nguyện kính xin Chúa ban phước cho những con ngày càng hơn trong việc học gọi suy ngẫm lời Chúa, để lời Chúa duy trì gìn các con trong tuyến đường vinh quang quẻ phước hạnh bên Chúa đời đời.

Nguyện đa số vinh quang, vinh hiển, quyền phép, sự cao thâm và không còn thảy các lời chúc tụng, tôn vinh duy nằm trong về Thiên Chúa trường đoản cú Hữu Hằng Hữu- Đấng chúng nhỏ tôn bái đời đời cho đến vô cùng.

Những câu đố khiếp thánh bởi hình có lời giải đáp án, hình hình ảnh vui nhộn dẫu vậy đằng tiếp nối lại là rất nhiều đáp án khôn xiết sâu sắc. Xin mời tôi con Chúa cùng tham khảo!


*
Câu đố ghê thánh bằng hình hình ảnh có giải mã đáp án

Đáp án: Còn ai phạm tội có nghĩa là trái khí cụ pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái chính sách pháp. (I Giăng 3:4).

Câu 2: Xin tra cứu câu khiếp Thánh có ý nghĩa sâu sắc như hình?

*

Đáp án: Điều răn của Ngài chẳng nên là nặng nài nỉ (I Giăng 5:3b).

Câu 3: Xin cho biết thêm điều răn của Chúa là gì?


Đáp án: – Tin Đức Chúa Giê-xu Christ

– thương mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy dỗ (I Giăng 3:23).

Câu 4: Tôi là ai?

– yêu thích và làm theo lẽ thật.

– Tôi ăn ở trung tín và thánh thiện và được Hội Thánh làm chứng tốt.

– Được trước trả yêu thương.

Đáp án: Gai-út (III Giăng câu 1-6).

Câu 5: Xin tìm kiếm câu kinh Thánh có ý nghĩa sâu sắc như hình?

*

Đáp án: Ta còn nhiều điều mong mỏi viết cho các ngươi; ta không thích viết bằng giấy với mực, tuy nhiên ta mong muốn đi thăm những ngươi, và đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu mang đến sự vui miệng của chúng ta được đầy dẫy. (II Giăng 12).


***


Câu 6: Tôi là loại gì?

– Chỉ dành cho Cơ Đốc nhân

– Cơ Đốc nhân sẽ nhận được tôi khi chạm chán Chúa

Đáp án: Mão triều thiên (Khải huyền 2:10).

Câu 7: Xin tìm phân đoạn khiếp Thánh theo hình? Xin nhắc tên ra?

*

Đáp án: Hình hình ảnh 4 con con ngữa trong 4 ấn trước tiên được mở ra. (Khải huyền 6:1-8).

Con chiến mã 1: màu trắng -> xâm chiếm (chiến thắng).

Con ngựa chiến 2: color hồng -> chiến tranh.

Con con ngữa 3: chiến mã ô -> sự đói kém.

Con chiến mã 4: màu kim cương -> dịch lệ.

Câu 8: Tôi là dòng gì?

– không phải là đồ dùng ăn

– gồm vị ngọt, đắng

Đáp án: quyển sách của thiên sứ đưa cho Giăng nuốt (Khải huyền 10:10).

Câu 9: Xin tìm kiếm câu ghê Thánh có chân thành và ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Đức Chúa Trời đã lau cạn hết nước mắt nơi mắt những người dân được vào ở trong thiên đàng.(Khải huyền 7:17b).

Câu 10: Xin search câu ghê Thánh có ý nghĩa sâu sắc như hình?

*

Đáp án: Hình hình ảnh con rồng pk với các thiên sứ bị chiến bại cuộc với bị quăng xuống đất (Khải huyền 12:7-9).


***


Câu 11: Xin phân tích và lý giải hình ảnh này mang ý nghĩa sâu sắc gì với trưng dẫn?

*

Đáp án: Hội Thánh Lao-đi-xê bị Chúa mắng mỏ trách là hâm hẩm, ko nóng cũng không lạnh (Khải huyền 3:15-16).

Câu 12: Xin lý giải hình hình ảnh này mang chân thành và ý nghĩa gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: Dấu bự thứ nhì (Khải huyền 12:3-4) .

Con rồng béo – nhan sắc đỏ – 7 đầu, 10 sừng,

7 mão triều thiên đợi nuốt đứa con người bầy bà,

đuôi kéo 1/3 ngôi sao 5 cánh trên trời xuống đất.

Câu 13: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì với trưng dẫn?

*

Đáp án: Lời rao báo của ba thiên sứ

– Thiên sứ 1: Rao truyền Tin Lành đời đời kiếp kiếp (Khải huyền 14:6-7)

– Thiên sứ 2: Rao báo sự tiêu diệt tiên tri mang (Khải huyền 14:8)

– Thiên sứ 3: Rao báo sự đoán phạt những người thờ lạy bé thú (Khải huyền 14:9-12)

Câu 14: Xin giải thích hình hình ảnh này mang ý nghĩa gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: 7 chén thạnh nộ (đoạn 16)

´ chén bát 1: Ghẻ độc

´ chén bát 2: Biển trở thành máu

´ chén 3: Sông suối biến thành máu

´ bát 4: khía cạnh trời tăng sức nóng

´ bát 5: Sự đen tối trên nước bé thú

´ bát 6: Sông Ơ-phơ-rát cạn khô

´ bát 7: Mưa đá lớn

Câu 15: Tôi là dòng gì?

– không được thêm cơ mà cũng ko được bớt.

– đã gánh mang hậu quả nặng nề nề ví như như không làm theo điều trên.

Đáp án: Lời của Đức Chúa Trời (Kinh Thánh) (Khải huyền 22:18-19)


***


Câu 16: Xin lý giải hình hình ảnh này mang ý nghĩa gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: Ấn thứ 5: Linh hồn những thánh tử đạo dưới chân bàn thờ. (Khải huyền 6:9-11).

Câu 17: Xin lý giải hình hình ảnh này mang ý nghĩa sâu sắc gì với trưng dẫn?

*

Đáp án: Giăng thấy Đấng ngồi bên trên ngôi, tất cả 24 trưởng lão ngồi thông thường quanh ngôi, mang áo trắng, đầu nhóm mão triều thiên bằng vàng (Khải huyền 4:2-4).

Câu 18: Xin giải thích hình hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: Hình hình ảnh con thú đầu tiên từ dưới đại dương lên. Bao gồm 7 đầu, 10 sừng bao gồm 10 mão triều thiên với trên đầu gồm những danh hiệu phạm thượng (Khải huyền 13:1-2).

Câu 19: Xin giải thích hình hình ảnh này mang chân thành và ý nghĩa gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: Sự hiện tại thấy về Con người (Khải huyền 1:13-16).

Câu 20: Xin phân tích và lý giải hình ảnh này mang ý nghĩa sâu sắc gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: kiểu dáng thiên sứ được Giăng nhận thấy và biểu hiện trong Khải huyền 10:1-3.


***


Câu 21: Xin cho thấy hình này mang ý nghĩa gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: Hai hội chứng nhân được ví như hai cây ôlive với hai chân đèn đứng trước mặt Chúa. (Khải huyền 11:4).

Câu 22: Xin cho biết hình này mang ý nghĩa sâu sắc gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: người bọn bà ngồi trên con thú có 7 đầu 10 sừng – mặc áo color tía – trang sức quý bằng vàng bạc và bửu thạch – tay cầm bát vàng cất đồ ô uế- trán bao gồm ghi sự mầu hiệm Babylôn lớn – say huyết thánh đồ. (Khải huyền 17:3-6)

Câu 23: tra cứu câu ghê Thánh bao gồm ý như hình?

*

Đáp án: một trong những phần 3 ánh nắng của khía cạnh trời, ngôi sao, mặt trăng bị khuất tất (Khải huyền 8:12).

Câu 24: kiếm tìm câu kinh Thánh có ý như hình?

*

Đáp án: Chúa mắng mỏ Hội Thánh Sạt-đe có tiếng là sống cơ mà mà là chết (Khải huyền3:1).

Câu 25: Xin đề cập thứ từ bỏ bốn nhỏ sinh vật dụng trong thiên đường có làm nên gì?

Đáp án: Sư tử, trườn đực, khía cạnh người, chim phụng hoàng (Khải huyền 4:7).


***


Câu 26: Xin kiếm tìm câu tởm Thánh có ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Khải huyền 2:7.

Câu 27: Xin biết mang đến hình này mang ý nghĩa gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: Satan bị giam 1000 năm (Khải huyền 20:1-3).

Câu 28: Xin tra cứu câu ghê Thánh có chân thành và ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: bé thú với tiên tri giả bị bắt quăng vào hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng (Khải huyền 19:20).

Câu 29: Xin cho biết thêm con số này có chân thành và ý nghĩa gì và trưng dẫn?


144.000


Đáp án: 144.000 người là số fan được chọn của Chúa. Đoàn người này đều có Danh Chiên con và Danh cha Chiên nhỏ trên trán. Đây là phần đa người không bị hư mất và toàn bộ được làm việc với Chúa tại Si-ôn. (Khải huyền14:1).

Câu 30: Trong thời gian 7 thiên sứ trút 7 tai nạn xuống đất, thì chỉ bao gồm ai được đi vào đền thờ?

Đáp án: không người nào được vào hết. (Khải huyền 15:8).


***


Câu 31: Xin search câu kinh Thánh gồm ý như hình?

*

Đáp án: sáng sủa Thế cam kết 9:13.

Câu 32: Hai dân tộc nào ra từ các việc loạn luân? Trưng dẫn?

Đáp án: Mô-áp với Am-môn (Sáng Thế cam kết 19:30-38).

Câu 33: Tôi là ai?

– Tôi giao hàng trong cung vua.

– Tôi có tương quan đến số 3.

– Nghề của mình có liên quan tới bánh.

Đáp án: quan lại thượng thiện (Sáng Thế cam kết 40:16-19).

Câu 34: Tôi là ai?

– hero đầu tiên xung quanh đất.

– Thợ săn gan dạ trước khía cạnh Đức Giê-hô-va.

Đáp án: Nim-rốt (Sáng Thế ký kết 10:8-9).

Câu 35: fan dân Ê-díp-tô cần nộp thuế hoa lợi đến vua là bao nhiêu phần trăm? Trưng dẫn?

Đáp án: 20% (Sáng Thế ký 47:26).


***


Câu 36: Xin cho thấy thêm tên cùng tuổi của người sống thọ nhất? Trưng dẫn?

Đáp án: Mê-tu-sê-la 969 tuổi (Sáng thế cam kết 5:27).

Câu 37: Xin cho biết hình ảnh này là gì? Trưng dẫn?

*

Đáp án: Chúa tiêu diệt thành Sô-đôm với Gô-mô-rơ, bà Lót nhìn lại phía sau phải bị biến thành tượng muối bột (Sáng vắt ký19:24-26).

Câu 38: Xin tìm câu khiếp Thánh theo ý hình?

*

Đáp án: sáng sủa thế ký kết 24:19-21.

Câu 39: Xin tìm kiếm câu ghê Thánh theo ý hình?

*

Đáp án: Gia-cốp mơ thấy 1 chiếc thang bắc tự đất mang lại trời, thiên sứ tăng lên và giảm xuống trên thang (Sáng thế ký kết 28:12).

Câu 40: Xin tìm câu tởm Thánh theo ý hình?

*

Đáp án: Giô-sép giải mộng mang đến quan tửu chánh và quan thượng thiện (Sáng thế cam kết 40:9-13, 16-19).


***


Câu 41: Tôi là ai?

– body tôi mặn chát.

– Tôi thay đổi tượng muối vị bất tuân lời thiên sứ, mà quay đầu ngó lại sau.

Đáp án: vợ của Lót (Sáng nỗ lực ký19:26).

Câu 42: vấn đáp đúng theo câu hỏi:

Gia-cốp từng lừa phụ vương cướp phước của anh. Về sau, ông bị bạn ta lừa lại. Việc trước tiên ông bị lừa là gì ?

Đáp án: Bị lừa trong việc cưới vợ. La-ban hứa gả Ra-chên, tuy vậy lại chuyển Lê-a làm vk Gia-cốp. (Sáng thế ký 29:21-23).

Câu 43: vấn đáp đúng theo câu hỏi:

Khi ngụ cư trong xứ Phi-li-tin, Y-sác cũng phạm 1 tội hệt như tội phụ thân mình là Áp-ra-ham đang phạm, chính là tội gì?

Đáp án: giả dối rằng vk mình là em gái mình. (Sáng thế cam kết 26:7).

Câu 44: search câu tởm Thánh theo hình:

*

Đáp án: Bởi ân đức của Chúa, trước lúc qua sông Giô-đanh, Gia-cốp chỉ có một cây gậy, mà thời nay ông đã bao gồm 2 đội quân (Sáng thế ký kết 32:10).

Xem thêm: Obama Là Người Ngoài Hành Tinh ? Người Ngoài Hành Tinh

Câu 45: search câu kinh Thánh theo hình:

*

Đáp án: niềm mơ ước của Giô-sép:

– những anh (10). Cha, bà bầu + đồng đội (13), sấp bản thân trước khía cạnh Giôsép (Sáng thế ký kết 37:5-11).