Các bạn có con/cháu chuẩn bị lên lớp một, các bạn muốn tự dạy các bé bảng chữ cái tiếng Việt để các bé có những kiến thức cơ bản trước khi bước chân vào trường cấp 1. Do có nhiều thay đổi về cách đọc các chữ trong bảng chữ cái mà đã lâu bạn không để ý, nên các bạn muốn tìm bảng chữ cái tiếng Việt và cách đọc chuẩn nhất. Vậy các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài 28: chữ thường

Dưới đây là bảng chữ cái tiếng Việt cùng cách viết, cách đọc chuẩn nhất 2023, các bạn có thể lưu lại để dạy cho các bé.

Bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn và cách viết

Theo Quyết định số 31/2002 QĐ – BGD & ĐT ngày 14 tháng 6 năm 2002 của bộ Giáo dục và đào tạo về mẫu chữ viết trong trường tiểu học gồm 29 chữ cái:

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y

a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y

Cách viết thường và viết hoa các chữ cái trong bảng chữ cái theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Mẫu chữ viết thường và viết hoa

Bảng chữ cái với các chữ viết in thường và viết thường

Bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn và cách đọc

Lưu ý: các bạn nên phân biệt rõ tên chữ và tên âm để không nhầm lẫn giữa hai cách đọc này, tên chữ là tên để gọi các chữ cái còn tên âm là tên dùng để đánh vần. Ví dụ đánh vần từ “ba” = bờ a, “ca” = cờ a ...

Thứ Tự

Chữ cái

Tên chữ cái

Tên âm

In hoa

In thường

1

A

a

a

a

2

Ă

ă

á

á / a ngắn

3

Â

â

ớ / ơ ngắn

4

B

b

bờ

5

C

c

cờ

6

D

d

dờ

7

Đ

đ

đê

đờ

8

E

e

e

e

9

Ê

ê

ê

ê

10

G

g

giê

gờ

11

H

h

hát

hờ

12

I

i

i ngắn

i

13

K

k

ca

cờ

14

L

l

e-lờ

lờ

15

M

m

em-mờ

mờ

16

N

n

en-nờ

nờ

17

O

o

o

o

18

Ô

ô

ô

ô

19

Ơ

ơ

ơ

ơ

20

P

p

pờ

21

Q

q

quy/cu

cờ

22

R

r

e-rờ

rờ

23

S

s

ét-sì

sờ

24

T

T

tờ

25

U

u

u

u

26

Ư

ư

ư

ư

27

V

v

vờ

28

X

x

ích-xì

xờ

29

Y

y

i-dài

i

Trong bảng chữ cái tiếng Việt có:

11 nguyên âm đơn: a, ă, â, e, ê, i/y, o, ô, ơ, u, ư (có người tính thêm nguyên âm dài oo (ví dụ: xoong) sẽ thành 12 nguyên âm đơn) và 3 nguyên âm đôi cùng với nhiều cách viết: ia – yê – iê, ua – uô, ưa – ươ. Còn lại là các phụ âm, phần lớn các phụ âm được ghi bằng một chữ cái duy nhất: b, t, v, s, r...; 9 phụ âm được ghi bằng hai chữ ghép: ph (phở, phim), th(thướt tha), tr (tre, trúc), gi (gia giáo, giảng giải), ch (chong chóng, chăn), nh (nhẹ nhàng, nhàn nhã), ng (ngất ngây, ngủ), kh (không, khó), gh (ghế, ghẹ). Một phụ âm ghi bằng ba chữ: ngh (nghiêng, nghề). Có 3 phụ âm được ghi bằng nhiều chữ cái khác nhau: /k/, /g/, /ng/.

Xem thêm: Tàu Lượn Siêu Tốc Ở Suối Tiên : Giá Vé Vào Cổng & Các Dịch Vụ Mới Nhất 2021

Trên đây bài viết đã giới thiệu đến các bạn bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn nhất theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như cách đọc và cách viết 29 chữ cái tiếng Việt. Hi vọng các bạn sẽ có những kiến thức chuẩn nhất để dạy con cái tốt hơn.

Bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn đầy đủ

*
Bảng chữ cái tiếng Việt viết in hoa
*
A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y

Các chữ cái viết hoa trong Tiếng Việt được chia thành 6 nhóm chữ, các chữ đều có đặc điểm chung giống nhau là các nét móc đầu tiên. Sau đây là các nhóm chữ hoa trong bảng chữ cái Tiếng Việt.

*
Bảng chữ cái tiếng Việt viết thường

a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y

Bảng 29 Chữ Cái Tiếng Việt Chuẩn Dành Cho Bé
*
*
*

Bảng chữ cái tiếng việt và cách đọc

Những chữ cái đọc và tên gọi chúng

Chữ cái
Tên gọi
Aa
Ăá
Â
Bbê, bê bò, bờ
Cxê, cờ
Ddê, đê, dờ
Đđê, đờ
Ee
Êê
Ggờ, giê
Hhắt, hờ
Ii, i ngắn
Kca
Le-lờ, lờ cao, lờ
Me-mờ, em-mờ, mờ
Ne-nờ, en-nờ, nờ thấp, nờ
Oo, ô
Ôô
Ơơ
Ppê, pê phở, pờ
Qcu, quy, quờ
Re-rờ, rờ
Sét, ét-xì, sờ, sờ nặng
Ttê, tờ
Uu
Ưư
Vvê, vờ
Xích, ích xì, xờ, xờ nhẹ
Yi dài, i gờ-réc
Các phụ âm ghép, các vần ghép trong Tiếng Việt

Tiếng việt có 11 chữ ghép biểu thị phụ âm gồm:

10 chữ ghép đôi: ch, gh, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr1 chữ ghép ba: ngh
*