Lực từ không phải là bài tập khó nhưng các bạn học sinh vẫn cần nắm chắc những kiến thức cơ bản nhất. Vuihoc sẽ mang đến bài tổng hợp tất cả kiến thức về lực từ, cảm ứng từ. Và để hiểu đúng bản chất, các em học sinh hãy tham khảo thêm các bài tập ví dụ có lời giải nhé!1. Lực từ là gì?

Để làm được bài tập, đầu tiên các bạn cần hiểu được lực từ là gì? Thế nào là lực từ trường? Các bạn học sinh cùng tìm hiểu bài ngay sau đây nhé.

Bạn đang xem: Công thức tính cường độ từ trường

1.1. Từ trường đều

Từ trường đều là từ trường mà đặc điểm của nó giống nhau tại mọi điểm, các đường sức từ là các đường thẳng cùng chiều và song song với nhau và được đặt cách đều nhau.

Giữa hai cực của một nam hình chữ U có thể tạo ra một từ trường đều

1.2. Cách xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện

Trong từ trường đều lực từ tác dụng lên một dây dẫn điện đều vuông góc với dây dẫn và có phương vuông góc với đường sức từ, độ lớn được quyết định bởi cường độ dòng điện và từ trường chạy qua dây dẫn.

2. Cảm ứng từ

2.1. Cảm ứng từ là gì?

Cảm ứng từ hay lực từ cảm ứng từ là đơn vị đo độ mạnh yếu của từ trường và được tính bằng công thức: $B=\frac{F}{Il}$ với F là lực từ tác dụng lên dây dẫn điện được đặt vuông góc với đường sức từ, Il là tích cường độ của dòng điện nhân với chiều dài dây dẫn.

2.2. Đơn vị của cảm ứng từ

Theo hệ SI thì :

B là tesla (T)

F được đo bằng Newton (N)

I được đo bằng ampe (A)

l : quy về đơn vị mét (m)

2.3. Vectơ cảm ứng từ

Người ta gọi vectơ cảm ứng từ để biểu đạt cho cảm ứng từ, ký hiệu là $\bar{B}$

Tại một điểm có vectơ cảm ứng từ $\bar{B}$

Hướng của từ trường với hướng của vectơ tại điểm đó trùng nhau

Độ lớn được tính bằng công thức $B=\frac{F}{Il}$

2.4. Biểu thức của lực từ

Lực từ $\bar{F}$ tác động lên một dây dẫn l. Có dòng điện là I được đặt trong một từ trường đều, tại điểm đó xuất hiện cảm ứng từ là $\bar{B}$

Điểm đó được đặt tại trung điểm l

Lực điện từ có phương của cảm ứng từ vuông góc với phương của $\bar{l}$ và $\bar{B}$

Có chiều được xác định bởi quy tắc nắm bàn tay trái

Độ lớn có công thức tính $F=BIl\alpha$ sin trong đó $\alpha=(\bar{B},\bar{l})$


Tổng hợp trọn bộ kiến thức và phương pháp giải mọi dạng bài tập Toán THPT với bộ tài liệu độc quyền của VUIHOC ngay

3. Phương pháp giải bài tập

3.1. Xác định chiều cảm ứng từ của dòng điện

Để xác định chiều cảm ứng từ của dòng điện, ta làm theo các bước:

Bước 1: Các bạn xác định từ trường ban đầu của nam châm theo quy tắc "Vào (S) nam ra (N) Bắc"

Bước 2: Ta xác định từ trường cảm ứng $\bar{B_{c}}$ khung dây sinh ra theo định luật Len-xơ.

+ Ta có quy tắc chung: xa cùng - gần ngược. Nghĩa là khi nam châm hay khung dây lại gần nhau thì $\bar{B_{c}}$ và $\bar{B}$ngược nhau. Khi ra xa thì $\bar{B_{c}}$và $\bar{B}$ ngược nhau

Bước 3: Dựa theo quy tắc nắm bàn tay phải ta xác định dòng điện cảm ứng sinh ra trong 1 khung dây.

Ví dụ 1: Biết rằng cảm ứng từ B giảm dần. Các bạn hãy xác định chiều dòng điện cảm ứng trong khung dây kín ABCD.

+ Vì cảm ứng từ B giảm nên từ thông cũng giảm theo, vì vậy cảm ứng từ $\bar{B_{c}}$ cùng chiều với cảm ứng từ $\bar{B}$

+ Ứng dụng quy tắc bàn tay phải $\Rightarrow$ chiều dòng điện cảm ứng có cùng chiều kim đồng hồ.

Ví dụ 2: Các bạn hãy xác định vecto cảm ứng từ tại các điểm được cho trên hình do mỗi dòng điện gây ra với trường hợp sau đây:

Chúng ta vận dụng quy tắc bàn tay phải để xác định được chiều vecto cảm ứng từ do dòng điện thẳng gây ra tại một điểm

Hình a: Cảm ứng từ do dòng điện I gây ra tại điểm M có chiều trong ra ngoài, có chiều từ ngoài vào trong tại điểm N.

Hình b: Cảm ứng từ có chiều từ ngoài vào trong do dòng điện I gây ra tại điểm M, có chiều từ ngoài vào trong tại điểm N.

3.2. Lực từ do đoạn dây dẫn có dòng điện gây ra

Lực từ tác động lên dây dẫn có chiều dài l dòng điện qua dây dẫn có cường độ I, dây dẫn đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B được xác định = biểu thức sau

F = B.I.l.sinα​

Trong đó có:

B: cảm ứng từ

F: lực từ

I: cường độ dòng điện

l: chiều dài đoạn dây

Quy tắc bàn tay trái được hiểu là: Đặt bàn tay trái của bạn duỗi thẳng để cho chiều của các đường cảm ứng từ xuyên qua lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay của bạn đến ngón tay trùng chiều dòng điện. Khi đó ngón tay cái đưa ra 90ºý chỉ chiều của lực F tác dụng lên dây dẫn.

Ví dụ 1: Dòng điện chạy qua đặt cùng phương với đường sức từ có lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn MN có :

A. Đường sức từ luôn cùng hướng.

B. Ngược hướng với đường sức từ.

C. Vuông góc với đường sức từ.

D. Luôn luôn = 0.

Giải:

Góc giữa vectơ cường độ cảm ứng từ và cường độ dòng điện bằng 0 nên F = 0

⇒ D

Ví dụ 2: Hãy xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây khi cho đoạn dây dẫn có chiều dài 5cm được đặt trong từ trường đều, vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dây dẫn có dòng điện chạy qua có cường độ I = 0,75A. Biết cảm ứng từ của từ trường có độ lớn 0,8T

Giải:

Ta có: Trung điểm của đoạn dây là điểm đặt chính.

Phương vuông góc với mp giữa $(\bar{B},\bar{l})$

Theo quy tắc bàn tay trái, chúng ta xác định chiều của $\bar{F}$ như hình. Tiếp đó ta tính độ lớn của lực từ: 5cm = 0,05m

Theo đề bài đã cho ta có $\bar{B}$vuông góc $\bar{I}$

$\Rightarrow \alpha=90$ độ

F = I.B.l.sinα = 0,75.0,8.0.05.sin(90) = 0,03 N

Kết luận: Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 0,03N

Đăng ký ngay để được các thầy cô tổng ôn kiến thức và tư vấn xây dựng lộ trình ôn thi THPT Quốc Gia ngay từ bây giờ

4. Bài tập vận dụng về lực từ

Câu 1: Công thức tính lực từ tác động lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện là

A. F = BI sinα​

B. F = BIl cosα​

C. F = BIl sinα​

D. F = Il cosα​

Giải:

Lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện công thức là: F = BIl sinα​

Đáp án C

Câu 2: Phương án nào là không chính xác?

A.

B.

C.

D.

Giải:

Áp dụng quy tắc nắm bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường từ hướng vào lòng bàn tay, dòng điện chạy từ cổ tay đến ngón tay. Ngón tay cái thò ra là chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện.

Đáp án D

Câu 3: Đáp án nào sau đây là chính xác?

Có một dây dẫn có dòng điện l đặt song song với đường sức từ, chiều của đường sức từ và dòng điện ngược chiều nhau

A. Lực từ luôn bằng không khí tăng cường độ dòng điện

B. Lực từ và cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với nhau

C. Lực từ và cường độ dòng điện tỉ lệ nghịch với nhau

D. Chiều của lực từ và chiều của dòng điện tỉ lệ thuận với nhau

Giải:

Khi đặt đoạn dây song song với đường sức từ thì α​ =180 ⇒ F = BIl sinα​ = 0

⇒ Lực từ luôn bằng không kể cả khi cường độ dòng điện thay đổi

Đáp án A

Câu 4: Cho dây dẫn với chiều dài 10m đặt trong 1 từ trường đều B = 5.10-2T. Cho một dòng điện chạy qua dây dẫn biết dòng điện có cường độ là 10A. Tính lực từ tác dụng lên dây dẫn, biết dây dẫn đặt vuông góc với $\bar{B}$.

A. 0N

B. 5N

C. 0,05N

D. 5.10-4N

Giải:

Áp dụng công thức lực từ tác dụng lên dây dẫn

F=BIl sinα​ = 5N

Đáp án: B

Câu 5: Cho dòng điện có cường độ là 10A chạy qua dây dẫn có khung là tam giác vuông MNP theo chiều MNPM như hình dưới. Tam giác MNP có MN = 30cm, NP = 40cm. Có từ trường B = 0,01T vuông góc với mặt phẳng khung dây. Tính lực từ tác dụng lên cạnh MP là bao nhiêu.

A. 0N

B. 0,03N

C. 0,05N

D. 0,04N

Giải:

MP được lực từ tác dụng lên như hình dưới

FMP=BIl sinα​ =BIMP sin 90o

$MP=\sqrt{MN^{2}+NP^{2}}=\sqrt{30^{2}+40^{2}}=50cm$

⇒ FMP= 0,01.10.0,5.sin 90º = 0,05N

Đáp án C


PAS VUIHOC – GIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:

Xây dựng lộ trình học từ mất gốc đến 27+

Chọn thầy cô, lớp, môn học theo sở thích

Tương tác trực tiếp hai chiều cùng thầy cô

⭐ Học đi học lại đến khi nào hiểu bài thì thôi

⭐Rèn tips tricks giúp tăng tốc thời gian làm đề

⭐ Tặng full bộ tài liệu độc quyền trong quá trình học tập

Đăng ký học thử miễn phí ngay!!


Trên đây là toàn bộ kiến thức về lực từ mà VUIHOC mang đến cho các bạn học sinh. Hy vọng rằng, sau bài viết này, các bạn có thể áp dụng vào làm bài tập thật chính xác. Để có thêm các thông tin bổ ích cùng bài giảng hấp dẫn, các em hãy nhanh chóng truy cập Vuihoc.vn nhé!

vật lí lớp 11 từ trường của dòng điện tròn thuộc chương trình vật lí 11 chủ đề từ trường cảm ứng từ

Từ trường của dòng điện tròn

Đường sức từ của dòng điện tròn là những đường nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện tròn, có xu hướng đi xuyên qua tâm xòng điện tròn và tạo thành các vòng tròn đồng tâm tại vùng gần với dây điện như hình vẽ dưới.
*

Hình ảnh từ phổ của dòng điện tròn
*

Công thức tính từ trường của dòng điện tròn


Trong đó:B: độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây(T)R: bán kính của vòng dây (m)I: Cường độ dòng điện (A)N: số vòng dây
Cách xác định phương chiều véc tơ cảm ứng từ tại tâm của dòng điện tròn
*
Sử dụng quy tắc tay phải 2 để xác định chiều của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng tròn
Chiều từ cổ tay đến các ngón tay (nắm thành vòng cung) chỉ chiều dòng điện \<\vec{I}\>ngón cái chỉ chiều của véc tơ cảm ứng từ \<\vec{B}\>

Bài tập áp dụng công thức tính từ trường của dòng điện tròn

Bài tập 1. Một vòng dây tròn đặt trong chân không có bán kín R = 10 cm mang dòng điện I = 50 A.a/ Tính độ lớn của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây.b/ Nếu cho dòng điện trên qua vòng dây có bán kín R’ = 4R thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây có độ lớn là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải bài tập từ trường của dòng điện tròn

a) B = 2π.10-7 \<\dfrac{I}{R}\>= 31,4.10$^{-5 }$

b) Với vòng dây có bán kính R’ = 4R thì:

B’ = 2π.10-7 \<\dfrac{I}{{4R}}\>= B/4 = 7,85.10$^{-5 }$T.


Bài tập 2. Một khung dây tròn đặt trong chân không có bán kín R = 12 cm mang dòng điện I = 48 A. Biết khung dây có 15 vòng. Tính độ lớn của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây.
Hướng dẫn giải bài tập từ trường của dòng điện tròn

B = 2π.10-7N \<\dfrac{I}{R}\>= 367,8.10$^{-5 }$T.


Bài tập 3. Một dây dẫn thẳng, dài có vỏ bọc cách điện, ở khoảng giữa được uốn thành vòng tròn, bán kính R = 20 cm như hình vẽ. Dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ 5 A. Xác định cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn.

*

Hướng dẫn giải bài tập từ trường của dòng điện tròn

*

Dòng điện chạy trong vòng tròn gây ra tại tâm O cảm ứng từ \<\vec{B_1}\> vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng từ ngoài vào và có độ lớn: B1 = 2π.10-7\<\dfrac{I}{R}\>= 15,7.10-6T.

Dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng gây ra tại tâm O cảm ứng từ \<\vec{B_2}\> vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng từ trong ra và có độ lớn: B2 = 2.10-7\<\dfrac{I}{R}\>= 5.10-6T.

B = B1 – B2 = 10,7.10-6 T.

Xem thêm: Mách bạn cách làm chữ chạy liên tục trong powerpoint 2007, cách làm chạy chữ trong powerpoint vừa cập nhật


Bài tập 4. Cho dòng điện cường độ I = 0,15 A chạy qua các vòng dây của một ống dây, thì cảm ứng từ bên trong ống dây là B = 35.10$^{-5 }$T. Ống dây dài 50 cm. Tính số vòng dây của ống dây.
Bài tập 5.Xác định cảm ứng từ tại tâm vòng tròn? Biết một sợi dây rất dài căng, thẳng, ở khoảng giữa được uốn thành vòng tròn như hình. Bán kính vòng tròn là R = 6cm, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn I = 3,75A

*

Hướng dẫn giải bài tập từ trường của dòng điện tròn

*
bài tập Từ trường của dòng điện tròn, vật lí lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập từ trường của dòng điện tròn