chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được trực thuộc tính của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại phía trên
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được ở trong tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại đây
Theo dõi hiệu lực Văn bạn dạng 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="So
Sanh
VBThay
The()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bạn dạng thay nỗ lực Văn bản song ngữ

Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối cùng với cán bộ, công chức, viên chức và bạn hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế tài chính - thôn hội quan trọng đặc biệt khó khăn


*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – thoải mái – niềm hạnh phúc --------------

Số: 116/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 mon 12 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜIHƯỞ
NG LƯƠNG trong LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN gớm TẾ - XÃHỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 mon 12 năm 2001;Xét kiến nghị của bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

1.Nghị định này mức sử dụng về phụ cung cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợcấp và giao dịch thanh toán tiền tàu xe so với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởnglương vào lực lượng thiết bị (quân team nhân dân và công an nhân dân) công tácở vùng gồm điều kiện kinh tế - buôn bản hội đặc biệt quan trọng khó khăn.

Bạn đang xem: Nghị định 116 năm 2010 của chính phủ

2.Vùng gồm điều kiện tài chính - làng mạc hội đặc biệt khó khăn chính sách tại khoản 1 Điềunày, bao gồm:

a) Huyện đảo Trường
Sa, Hoàng Sa, DK1;

b)Các xã đặc biệt quan trọng khó khăn vùng đồng bào dân tộc bản địa và miền núi, các xã quan trọng đặc biệt khókhăn vùng kho bãi ngang ven biển và hải hòn đảo theo ra quyết định của Thủ tướng thiết yếu phủ;

c)Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi tầm thường là thôn) đặc biệtkhó khăn theo quyết định của cơ quan gồm thẩm quyền.

Điều2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức,viên chức và bạn hưởng lương trong lực lượng vũ trang điều khoản tại khoản 1 Điều1 Nghị định này công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế tài chính - thôn hội quan trọng đặc biệt khókhăn, bao gồm:

1.Cán bộ, công chức, viên chức cùng người làm việc theo chính sách hợp đồng lao động, kểcả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng sự nghiệp của Đảng,Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị - thôn hội từ tw đến xã, phường, thị trấn;

2.Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan trình độ kỹ thuật và bạn hưởnglương từ giá cả nhà nước, kể toàn bộ cơ thể làm vấn đề theo chính sách hợp đồng lao độngtrong quân đội nhân dân cùng công an nhân dân;

3. Những đối tượngquy định tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặcbiệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27tháng 12 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị địnhnày.

Đối tượng quy địnhtại khoản 1, khoản 2 cùng khoản 3 Điều này bao hàm người đang công tác và bạn đếncông tác sống vùng bao gồm điều kiện kinh tế - xóm hội quan trọng khó khăn sau ngày Nghị địnhnày có hiệu lực hiện hành thi hành.

Điều3. Vẻ ngoài áp dụng

Cán bộ, công chức,viên chức và bạn hưởng lương trong lực lượng trang bị thuộc đối tượng áp dụngcủa cơ chế quy định tại Nghị định này, mặt khác thuộc đối tượng người dùng áp dụng củachính sách thuộc loại hình thức tại văn bạn dạng quy phạm pháp luật khác thì chỉ đượchưởng một mức tối đa của chính sách đó.

Điều4. Phụ cấp cho thu hút

1. Đối tượng quyđịnh trên Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp cho thu hút bởi 70% chi phí lươngtháng hiện nay hưởng, gồm những: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấpchức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên quá khung, nếu như có.

2.Thời gian tận hưởng phụ cấp cho thu hút là thời gian thực tế thao tác ở vùng tất cả điều kiệnkinh tế - thôn hội quan trọng khó khăn và không thực sự 5 năm. Thời gian tính tận hưởng phụcấp quyến rũ được lao lý như sau:

a) Nếu đang côngtác sống vùng có điều kiện kinh tế - thôn hội quan trọng khó khăn thì được tính hưởngphụ cấp cho thu hút kể từ ngày Nghị định này còn có hiệu lực thi hành;

b) Nếu mang lại côngtác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp cho thuhút kể từ ngày có ra quyết định của cơ quan bao gồm thẩm quyền.

Điều5. Phụ cung cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế tài chính - buôn bản hội đặc trưng khókhăn

Đối tượng quy địnhtại Điều 2 Nghị định này thừa kế phụ cấp các tháng tính theo thời hạn thựctế thao tác ở vùng tất cả điều kiện tài chính - buôn bản hội quan trọng đặc biệt khó khăn, nếu có thờigian cách quãng thì được cùng dồn như sau:

1. Nấc 0,5 so vớimức lương về tối thiểu tầm thường áp dụng so với người có thời hạn thực tế thao tác ởvùng bao gồm điều kiện kinh tế - buôn bản hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm mang lại dưới 10năm;

2. Nấc 0,7 so vớimức lương tối thiểu phổ biến áp dụng đối với người có thời hạn thực tế làm việc ởvùng bao gồm điều kiện tài chính - xóm hội đặc trưng khó khăn từ đầy đủ 10 năm cho dưới 15năm;

3. Nút 1,0 so vớimức lương tối thiểu chung áp dụng so với người có thời gian thực tế làm việc ởvùng tất cả điều kiện kinh tế - xóm hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Điều6. Trợ cung cấp lần đầu cùng trợ cấp chuyển vùng

Đối tượng quy địnhtại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng tất cả điều kiện kinh tế - làng hội đặcbiệt khó khăn từ 3 năm trở lên so với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam đượchưởng trợ cấp cho như sau:

1. Trợ cấp cho lần đầubằng 10 mon lương buổi tối thiểu chung;

2. Trường đúng theo cógia đình đưa đi theo thì không tính trợ cung cấp lần đầu, còn được trợ cung cấp tiền tàuxe, cước tư trang cho những thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấpchuyển vùng bằng 12 tháng lương buổi tối thiểu tầm thường cho hộ gia đình;

3. Chỉ thực hiệnmột lần nút trợ cấp lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này vào cả thời giancông tác làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xóm hội quan trọng đặc biệt khó khăn.

Điều7. Trợ cung cấp tiền download và vận chuyển nước ngọt với sạch

1. Đối tượng quyđịnh tại Điều 2 Nghị định này công tác làm việc ở vùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính - xã hội đặcbiệt khó khăn thiếu nước ngọt với sạch theo mùa được trợ cấp tiền cài đặt và vậnchuyển nước ngọt cùng sạch để ship hàng nhu mong sinh hoạt hằng ngày sau khi vẫn trừphần ngân sách chi tiêu nước ngọt sinh hoạt được tính trong tiền lương.

2. Ủy ban nhândân tỉnh, tp trực thuộc tw có vùng háo nước ngọt và sạch trình
Hội đồng nhân dân cùng cấp cho quyết định thời hạn hưởng cùng mức trợ cung cấp tiền muavà đi lại nước ngọt cùng sạch cho tương xứng với tình hình ví dụ của những nơithiếu nước ngọt với sạch trên địa phương.

Điều8. Trợ cấp một lần khi chuyển công tác thoát ra khỏi vùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hộiđặc biệt khó khăn hoặc ngủ hưu

1. Đối tượng quyđịnh trên Điều 2 Nghị định này đang công tác làm việc và có thời hạn thực tế thao tác ởvùng tất cả điều kiện kinh tế tài chính - xóm hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khichuyển công tác thoát khỏi vùng bao gồm điều kiện kinh tế - thôn hội quan trọng đặc biệt khó khăn hoặcnghỉ hưu thì thừa kế trợ cấp cho một lần so với thời gian thực tế thao tác ởvùng có điều kiện kinh tế - thôn hội quan trọng đặc biệt khó khăn.

2. Nút trợ cung cấp mộtlần được nguyên lý như sau: mỗi năm công tác làm việc ở vùng bao gồm điều kiện tài chính - xã hộiđặc biệt khó khăn được trợ cung cấp bằng một nửa (một phần hai) chi phí lương tháng hiện nay hưởng,bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cung cấp hàm cùng phụ cấp chức vụ lãnh đạo,phụ cung cấp thâm niên thừa khung, nếu bao gồm tại thời khắc chuyển công tác thoát ra khỏi vùngcó điều kiện kinh tế tài chính - buôn bản hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

3. Thời hạn thựctế thao tác ở vùng có điều kiện tài chính - buôn bản hội đặc biệt khó khăn, nếu như cótháng lẻ thì được tính như sau:

a) dưới 03 (ba)tháng thì ko tính;

b) Từ đủ 03 (ba)tháng đến đủ 06 (sáu) mon thì được xem bằng một nửa (một phần hai) năm công tác;

c) Từ trên 06(sáu) tháng cho 12 (mười hai) tháng thì được xem bằng 01 (một) năm công tác.

Điều9. Giao dịch thanh toán tiền tàu xe

Trong thời gianlàm việc ở vùng gồm điều kiện kinh tế tài chính - xóm hội quan trọng đặc biệt khó khăn, đối tượng quyđịnh trên Điều 2 Nghị định này nghỉ mặt hàng năm, nghỉ ngơi ngày lễ, tết, nghỉ vấn đề riêngđược tận hưởng lương theo pháp luật của điều khoản về lao đụng được thanh toán giao dịch tiềntàu xe đi và về thăm gia đình.

Điều10. Trợ cấp tham quan, học tập tập, tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Đối tượng quy địnhtại Điều 2 Nghị định này thừa kế trợ cấp cho tham quan, học tập, bồi dưỡngchuyên môn, nhiệm vụ như sau:

1. Trường vừa lòng đượccơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử đến lớp bồi dưỡng về chăm môn, nghiệpvụ, nước ngoài ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm thì được cung cấp tiền muatài liệu học hành và cung ứng 100% tiền học tập phí, ngân sách chi tiêu đi lại từ bỏ nơi làm việc đếnnơi học tập;

2. Ngôi trường hợpcông tác tại vùng dân tộc bản địa ít người tự học tiếng dân tộc bản địa để ship hàng nhiệm vụ đượcgiao thì được cung cấp tiền sở hữu tài liệu với tiền bồi dưỡng cho vấn đề tự học tập tiếngdân tộc ít fan bằng số tiền cung ứng cho việc học tập ở những trường, lớp chínhquy.

Điều11. Nguồn kinh phí và trách nhiệm chi trả

1. Mối cung cấp kinhphí:

a) Đối với cán bộ,công chức trong những cơ quan, tổ chức của Đảng, công ty nước, tổ chức triển khai chính trị - xãhội và fan hưởng lương vào lực lượng tranh bị thì nguồn kinh phí thực hiệnchính sách chế độ tại Nghị định này được bảo đảm từ chi phí nhà nước theoquy định của Luật giá cả nhà nước và những văn bạn dạng hướng dẫn;

b) Đối với côngchức, viên chức trong những đơn vị sự nghiệp của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị- thôn hội thì kinh phí đầu tư thực hiện chính sách quy định trên Nghị định này được bảođảm từ ngân sách nhà nước và từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị chức năng sự nghiệp.

2. Trách nhiệmchi trả:

a) Đối cùng với phụ cấpthu hút, phụ cấp công tác lâu năm ở vùng tất cả điều kiện tài chính - buôn bản hội quánh biệtkhó khăn, trợ cấp tiền mua và đi lại nước ngọt và sạch, chi phí tàu xe cùng trợcấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thì đối tượng được hưởngthuộc danh sách trả lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng nào vày cơ quan, tổ chức,đơn vị đó bỏ ra trả;

b) Đối cùng với trợ cấplần đầu và trợ cấp chuyển vùng thì cơ quan, tổ chức, solo vị đón nhận đối tượngchi trả. Trường hợp biệt phái thì cơ quan, tổ chức, đơn vị cử biệt phái đưa ra trả;

c) Đối với trợ cấpmột lần khi gửi công tác ra khỏi vùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính - buôn bản hội đặc biệtkhó khăn hoặc về hưu thì cơ quan, tổ chức, solo vị thống trị trước khi đối tượngchuyển công tác làm việc hoặc nghỉ ngơi hưu đưa ra trả.

Điều12. Điều khoản thi hành

1. Nghị định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011.

2. Cỗ Nội vụ chủtrì, phối phù hợp với Bộ Tài chính phụ trách hướng dẫn thi hành Nghị địnhnày.

3. Những Bộ trưởng,Thủ trưởng ban ngành ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, quản trị Ủyban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành
Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban túng thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, phòng ban thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, kháng tham nhũng; - HĐND, UBND những tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban đo lường tài thiết yếu Quốc gia; - Ngân hàng chế độ Xã hội; - Ngân hàng trở nên tân tiến Việt Nam; - UBTW trận mạc Tổ quốc Việt Nam; - ban ngành Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b)


chỉ huy - Điều hành
Xây dựng, soát sổ văn bản
Hướng dẫn nhiệm vụ ▶ Phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật
Hướng dẫn nghiệp vụ ▶ hỗ trợ pháp lýXử lý vi phạm luật hành chính, theo dõi và quan sát thi hành pháp luật
Hộ tịch, quốc tịch, lý lịch bốn pháp
Văn bản quy phi pháp luật ▶ bồi thường nhà nước
Bổ trợ bốn pháp
Văn bản quy phi pháp luật ▶ hướng dẫn nghiệp vụ ▶ Công chứng, bệnh thực, thanh toán bảo đảm
Văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật ▶ hướng dẫn nghiệp vụ ▶ đấu giá tài sản
Văn phòng - Thanh tra
Văn phiên bản quy phạm pháp luật ▶ hướng dẫn nhiệm vụ ▶ cung cấp pháp lý mang đến DNĐảng - Đoàn thể
Tư pháp cơ sở
Cải phương pháp hành chính
Thông tin công khai
Tiếp cận tin tức
*
*

liên kết website
Liên kết website
Trang chính phủ
Công báo bao gồm phủ
Cổng thông tin điện tử thức giấc Phú Thọ
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*

Thông tin cần biết
Số lượng truy cập
*
Văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật

chế độ mới đối với cán bộ, công chức nghỉ ngơi vùng gồm điều kiện quan trọng khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP

Van
Ban
Goc_ND_76_2019.pdf

Ngày chính phủ nước nhà đã ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chế độ đối cùng với cán bộ, công chức, viên chức, tín đồ lao hễ và bạn hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng tất cả điều kiện tài chính - buôn bản hội đặc biệt quan trọng khó khăn. Đây là Nghị định thừa kế và tổng hợp các quy định về cơ chế chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, bạn lao hễ và tín đồ hưởng lương vào lực lượng vũ trang công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hội quan trọng khó khăn của Nghị định số116/2010/NĐ-CPngày 24 tháng 12 năm 2010 của chính phủ nước nhà về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ hưởng lương vào lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế tài chính - thôn hội đặc biệt khó khăn cùng Nghị định số64/2009/NĐ-CPngày 30 mon 7 năm 2009 của chính phủ về cơ chế đối cùng với cán bộ, viên chức y tế công tác làm việc ở vùng gồm điều kiện tài chính - làng hội đặc trưng khó khăn. Nội dung bài viết sẽ trình bày những điểm bắt đầu cơ bạn dạng của Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chế độ với người làm việc tại vùng gồm điều kiện đặc biệt quan trọng khó khăn:


Hai là, bổ sung đối tượng áp dụng.

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định ví dụ đối tượng áp dụng hơn so với Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Theo đó, bổ sung cập nhật các đối tượng người sử dụng là: Người làm việc theo cơ chế hợp đồng lao động trong số cơ quan, đơn vị của Đảng, công ty nước, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội nguyên tắc tại Nghị định số68/2000/NĐ-CPngày17tháng 11 năm 2000 của chính phủ nước nhà về thực hiện chính sách hợp đồng một số loại công việc trong phòng ban hành bao gồm nhà nước, đơn vị sự nghiệp cùng Nghị định số161/2018/NĐ-CPngày 29 mon 11 năm 2018 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung cập nhật một số vẻ ngoài về tuyển chọn dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cùng thực hiện chế độ hợp đồng một trong những loại quá trình trong phòng ban hành chủ yếu nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập; Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;Người làm việc trong tiêu chí biên chế trong số hội được chi phí nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số45/2010/NĐ-CPngày21 tháng bốn năm 2010 của cơ quan chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và thống trị hội và Nghị định số33/2012/NĐ-CPngày 13 tháng 4 thời điểm năm 2012 của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số45/2010/NĐ-CPngày21 tháng tư năm 2010 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và làm chủ hội.

Ba là, bỏ điều kiện nhận trợ cấp cho lần đầu và trợ cấp cho chuyển vùng.

Theo phương pháp cũ của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, điều kiện để được trao trợ cung cấp lần đầu cùng trợ cung cấp chuyển vùng là đối tượng người sử dụng trong phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Nghị định là “đến công tác làm việc ở vùng tất cả điều kiện tài chính - xóm hội đặc biệt quan trọng khó khăn trường đoản cú 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên so với nam”. Tuy nhiên, tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP đang bỏ nguyên tắc này và cho những người đến công tác làm việc ở vùng gồm điều kiện kinh tế tài chính - xã hội ĐBKK thừa kế trợ cấp cho lần đầu bởi 10 mon lương cơ sở.

Bốn là, bổ sung cập nhật các khoản phụ cung cấp so với Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP là sự việc chuyển tiếp, thừa kế của 07 nhóm phụ cấp luật pháp tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, gồm: (i) phụ cấp cho thu hút; (ii) phụ cấp công tác lâu năm ở vùng gồm điều kiện kinh tế - xã hội đặt biệt khó khăn; (iii) trợ cấp cho lần đầu lúc nhận công tác ở vùng tất cả điều kiện kinh tế - xóm hội đặt biệt nặng nề khăn; (iv) trợ cấp cho tiền tải và chuyên chở nước ngọt với sạch; (v) trợ cấp một lần khi đưa công tác thoát khỏi vùng gồm điều kiện kinh tế - thôn hội đặt biệt trở ngại hoặc lúc nghỉ hưu; (vi) thanh toán giao dịch tàu xe; (vii) trợ cung cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, Nghị định đã kế thừa một số cơ chế đặc thù theo ngành, nghành nghề quy định trên Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 64/2009/NĐ-CP, gồm:

- Phụ cung cấp ưu đãi theo nghề đối với: (i) công chức, viên chức và tín đồ lao rượu cồn là đơn vị giáo, viên chức quản lý giáo dục trong số cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc (Nghị định số 61/2006/NĐ-CP); (ii) công chức, viên chức và người lao rượu cồn trực tiếp làm cho công tác trình độ chuyên môn y tế trong số cơ sở y tế ở trong phòng nước bao gồm Trạm y tế cung cấp xã; Trạm y tế cơ quan, trường học; bệnh viện đa khoa khu vực; công ty hộ sinh, Trung trung khu y tế, cơ sở y tế và các cơ sở y tế không giống từ cấp xã trở lên; (iii) sĩ quan, quân nhân chăm nghiệp, viên chức quốc phòng, nhân viên cấp dưới quân y trực tiếp làm đưa môn y tế tại các Trạm y tế phối hợp quân dân y (Nghị định số 64/2009/NĐ-CP).

- Phụ cấp cho lưu rượu cồn và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức thống trị giáo dục công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế tài chính - xã hội quan trọng khó khăn (Nghị định số 61/2006/NĐ-CP.

Xem thêm:

Ngoài những vẻ ngoài được thừa kế trên cơ sở gồm sửa đổi, bổ sung và rất nhiều điểm mới so với các quy định hiện tại hành nêu trên, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP cũng đã quy định ví dụ hơn về thời gian thực hiện chính sách trợ cung cấp lần đầu lúc nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xóm hội quan trọng đặc biệt khó khăn; xác định rõ các nhóm địa thế căn cứ để tính trợ cấp tiền download và chuyển động nước ngọt và sạch cho một người; quy định rõ ràng căn cứ tính thời gian thực hiện làm việc ở vùng tất cả điều kiện kinh tế - buôn bản hội quan trọng khó khăn; phân xác định rõ nguồn kinh phí, thẩm quyền, trọng trách chi trả của những cơ quan, tổ chức, đối chọi vị, địa phương vào việc tiến hành thực hiện chính sách này.