– Cho phép Khách hàng và Chuyên viên careby tài khoản thỏa thuận với mức thấp nhất là 0 đồng.

Bạn đang xem: Phí giao dịch chứng khoán vndirect

2.2Phí giao dịch phái sinh (trả Sở)Mức phí/HĐTLHợp đồng tương lai chỉ số2.700 VNĐHợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ4.500 VNĐ2.3Phí quản lý vị thế (trả VSD)

(Mức phí/HĐTL/tài khoản/ngày)2.550 VNĐ2.4Quản lý tài sản ký quỹ0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ /tài khoản/tháng 

Tối đa: 1.600.000 VNĐ/tài khoản/tháng 

Tối thiểu: 100.000 VNĐ/tài khoản/tháng3Giao dịch chứng quyền có bảo đảm3.1Chứng quyền do VNDIRECT phát hànhMiễn phí Mua/Bán

(Bao gồm phí lưu ký)3.2Chứng quyền không do VNDIRECT phát hànhÁp dụng theo biểu phí giao dịch cơ sở (bên trên)Lưu ý: Biểu phí giao dịch chứng quyền trên không áp dụng với các Nhà đầu tư giao dịch theo chính sách phí đã thỏa thuận. 4Biểu phí lưu ký 4.1Lưu ký chứng khoán 0,27 VNĐ/1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng

0,2 VNĐ/1 trái phiếu/tháng4.2Chuyển khoản chứng khoán do tất toán, chuyển khoản chứng khoán khác thành viên1 VNĐ/chứng khoán/lần chuyển khoản

Tối thiểu: 100.000 VNĐ

Tối đa: 2.000.000 VNĐ4.3Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK Chuyển khoản cho, biếu, tặng, thừa kế0,1%/GTGD Chuyển quyền sở hữu 

Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng hoặc
Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận0,1%/GTGD Chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa/không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán0,1%/GTGD Chào mua công khai0,15%/GTGD4.4Phong tỏa Chứng khoán Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu Khách hàng100.000/1 lần Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu bên thứ 3100.000/1 lần Phong tỏa và theo dõi phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu bên thứ 30,2%/GTGD/năm(*)

Tối thiểu 500.000 VNĐ/năm

Tối đa 2.000.000 VNĐ/nămLưu ý: 

Mức phí giao dịch ưu đãi: 0.15% áp dụng cho các trường hợp:

Khách hàng có giá trị giao dịch tối thiểu từ 800 triệu VNĐ/ngày/tài khoản
Khách hàng được phê duyệt bởi Giám đốc kinh doanh: mức ưu đãi tối thiểu 0.15%, thời gian trải nghiệm tối đa 6 tháng. Sau thời gian trải nghiệm, phí giao dịch tự động chuyển về mức phí tiêu chuẩn. 

Với những giao dịch có giá trị lớn, đi kèm với những yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ Chuyên viên Môi giới để có được mức giá thỏa thuận

Chi phí phải trả khi giao dịch chứng khoán là một trong những vấn đề quan trọng mà nhà đầu tư nào khi tham gia thị trường chứng khoán đều phải biết rõ


*

Copy link


1.1. Phí giao dịch khi Mua – Bán cổ phiếu1.2. Thuế thu nhập cá nhân khi Bán cổ phiếu1.3. Phí lưu ký chứng khoán1.4. Thuế thu nhập khi được nhận cổ tức bằng tiền mặt
Trước khi bắt đầu tham gia giao dịch chứng khoán cơ sở, nhà đầu tư cần tìm hiểu rõ biểu phí tại các công ty chứng khoán và các cơ quan liên quan cũng như phương pháp khấu trừ các khoản phí giao dịch này, vì nó có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả đầu tư.

Nhà đầu tư có thể lựa chọn công ty áp dụng mức phí thấp hoặc miễn phí giao dịch để ra quyết định tạo tài khoản tham gia đầu tư. Trong bài viết này, wu.edu.vn đề cập tới những phí giao dịch chứng khoán cơ bản mà các nhà đầu tư cần phải trả khi giao dịch chứng khoán cơ sở cập nhất mới nhất 2023.

1. Các loại phí, thuế mà Nhà đầu tư cần trả khi đầu tư chứng khoán

Các nhà đầu tư cần phải trả 4 loại phí và thuế giao dịch chứng khoán tiêu biểu dưới đây:

1.1. Phí giao dịch khi Mua – Bán cổ phiếu

Khi thực hiện các lệnh giao dịch mua hoặc bán cổ phiếu thành công, nhà đầu tư phải trả một loại phí gọi là phí giao dịch. Phí giao dịch là loại phí xuất hiện thường xuyên nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các loại phí và thuế của nhà đầu tư chứng khoán vì được tính mỗi khi chủ tài khoản phát sinh giao dịch.

Phí giao dịch được thu bởi công ty chứng khoán dựa trên cơ sở % giá trị giao dịch trong ngày của nhà đầu tư. Phí giao dịch được tính ở cả 2 chiều Mua và Bán.

Mức phí giao dịch của mỗi công ty chứng khoán được quy định khác nhau. Theo quy định chung đặt ra thì không có quy định về mức tối thiểu và các công ty chứng khoán không được phép thu mức phí vượt quá 0.5% giá trị mỗi lần giao dịch. Trên thực tế, tính tới thời điểm năm 2022, mức phí các công ty chứng khoán trên thị trường Việt Nam đang áp dụng giao động trong khoảng 0.15% - 0.35%.

Nhà đầu tư lưu ý mức phí này còn phụ thuộc vào giá trị của các giao dịch được nhà đầu tư thực hiện. Do một số quy định về ưu đãi dành cho khách hàng VIP cũng như thu hút khách hàng nên giá trị giao dịch càng cao thì mức phí giao dịch phải trả càng thấp. 

*

Những chi phí mà nhà đầu tư phải trả khi giao dịch chứng khoán

Giả sử mức phí tại công ty chứng khoán bạn đang tham gia giao dịch là 0.2%, thì phí bạn phải trả cho lệnh Mua 1000 cổ phiếu TCB là: 43.000.000*0.2= 86.000 VNĐ. Tổng số tiền bạn mất cho giao dịch Mua trên là 43.000.000 + 86.0000 = 43.086.000 VNĐ.

Sau đó 10 ngày, cổ phiếu TCB bạn đã mua tăng giá lên 50.000/ cổ phiếu, bạn quyết định bán hết 1000 cổ phiếu đi để hiện thực hóa lợi nhuận. Khi lệnh Bán 1000 cổ phiếu TCB được thực hiện thành công với giá 50.000 VNĐ, tổng giá trị giao dịch trong ngày của bạn là 1000*50.000= 50.000.000 VNĐ. Công ty chứng khoán đang áp dụng mức phí 0.2% cho giao dịch BÁN, thì bạn sẽ mất khoản phí giao dịch là: 50.000.000*0.2%= 100.000 VNĐ.

1.2. Thuế thu nhập cá nhân khi Bán cổ phiếu

Theo quy định hiện tại với các giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu, nhà đầu tư cần phải trả một phần thuế thu nhập bằng 0.1% giá trị BÁN cổ phiếu. Thuế thu nhập này chỉ áp dụng thu với người BÁN cổ phiếu, còn người Mua không phải chịu. 

Ví dụ: Khi bạn bán 1000 cổ phiếu TCB như ở trên đã đề cập, thì tổng giá trị giao dịch là 50.000.000 VNĐ. Nhà đầu tư sẽ mất 2% phí giao dịch chứng khoán tương đương 100.000.000 VNĐ theo tính toán mục phí giao dịch khi Bán cổ phiếu.

Ngoài ra, bạn sẽ mất thêm phần Thuế bán là 50.000.000*0.1% = 50.000 VNĐ. Như vậy, tổng cộng thuế phí khi bán 1000 cổ phiếu TCB với giá 50.000/ cổ phiếu là 100.000.000 VNĐ phí bán + 50.000 VNĐ thuế bán = 150.000 VNĐ.

Cuối cùng, nhà đầu tư thu về là 50.000.000-150.000 = 49.850.000 VNĐ.

*

Thuế cũng là khoản phí mà nhà đâu tư cần chú ý khi giao dịch

1.3. Phí lưu ký chứng khoán

Đầu tiên, chúng ta làm rõ khái niệm Lưu Ký nghĩa là gì. “Lưu” có nghĩa Lưu giữ và “Ký” có nghĩa là ký gửi. Lưu ý chứng khoán tức là Lưu giữ và Ký gửi. Khi bạn mua và sở hữu cổ phiếu, phải có một tổ chức đứng ra đảm bảo Lưu giữ Ký gửi số lượng cổ phiếu đó và chứng nhận bạn đang sở hữu một số lượng cổ phần ở doanh nghiệp phát hành cổ phiếu đó.

1.4. Thuế thu nhập khi được nhận cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức bằng tiền mặt là một trong những khái niệm thường gặp với các nhà đầu tư cổ phiếu. Hiểu một cách đơn giản, sau khi tổng kết hiệu quả hoạt động kinh doanh của 1 năm và có lãi, Doanh nghiệp sẽ chia một phần hoặc toàn bộ phần lãi đó cho cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp. Phần lãi được chia đó được gọi là cổ tức. Cổ tức chi trả bằng tiền mặt được coi như một nguồn thu nhập của nhà đầu tư nên họ sẽ phải trả thuế cho nguồn thu nhập đó. Theo quy định, nhà đầu tư nhận được cổ tức tiền mặt sẽ bị đánh thuế 5% trên giá trị cổ tức. 

*

Những khoản phí cũng chiếm tỷ lớn trong quá trình đầu tư

Ví dụ: Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) có thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 50% với 5000 VNĐ/ cổ phiếu. Giả sử nhà đầu tư đang sở hữu 1000 cổ phiếu NTC, thì tổng số tiền cổ tức bạn nhận được là: 1000*5000*5%=250.000 VNĐ. Số tiền thực tế nhận được là: 5.000.000 – 250.000 = 4.750.000 VNĐ sẽ được chuyển vào tài khoản của nhà đầu tư.

Ngoài 4 loại phí thuế thường gặp trên, các công ty chứng khoán còn cung cấp thêm một số dịch vụ như xác nhận số dư tài khoản, sao kê giao dịch, trích lục hồ sơ, phong tỏa chứng khoán khi có yêu cầu từ chủ tài khoản hoặc bên thứ ba nhằm tạo cơ sở pháp lý phục vụ theo nhu cầu của chủ tài khoản. Công ty chứng khoán cũng có thu phí đối với các gói dịch vụ SMS và bảo mật khi giao dịch.

*

Quản trị chi phí tốt khi đầu tư chứng khoán

2. Biểu phí giao dịch của 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất

Theo số liệu thống kê mới nhất, tính tới năm 2022 tại Việt Nam có hơn 70 công ty chứng khoán đang hoạt động với những cơ chế và mức phí dịch vụ khác nhau. Vấn đề rất nhiều nhà đầu tư muốn tìm hiểu khi tham gia đầu tư chứng khoán là những công ty chứng khoán nào uy tín nhất, biểu phí của công ty chứng khoán nào rẻ nhất để có cơ sở tham chiếu đưa ra quyết định nên mở tài khoản chứng khoán ở công ty nào.

Một trong những tiêu chí đánh giá mức độ uy tín của một công ty chứng khoán là dựa trên thị phần đang nắm giữ trên thị trường, công ty có thị phần lớn thì khách hàng đặt niềm tin càng nhiều. Dưới đây là biểu phí giao dịch của 10 công ty chứng khoán đang có thị phần lớn nhất ở Việt Nam:

Phí giao dịch chứng khoán TCBS: 0.1% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán VPS: 0.2% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán SSI: 0.05% - 0.1% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán VNDirect: Từ 0.15% - 0.35% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán VCBS: từ 0.18% - 0.2% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán FPTS: từ 0.06% - 0.15% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán MBS: từ 0.12% - 0.3% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán HSC: 0.2% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán BSC: từ 0.15 – 0.18% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán VCSC: từ 0.15 – 0.35% giá trị giao dịch.

Dưới đây là biểu phí giao dịch chi tiết của 10 công ty chứng khoán lớn tại Việt Nam để giúp nhà đầu tư tham khảo và có sự so sánh về phí, thuế giao dịch cổ phiếu để đưa ra quyết định của riêng mình Biểu phí giao dịch của 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất Việt Nam.

Xem thêm: Nơi Anh Đến Là Biển Xa ! - Câu 2 Nơi Anh Đến Là Biển Xa Nơi An

*

Bảng biểu phí của các công ty chứng khoán

Trên đây là toàn bộ những thông tin về các phí giao dịch chứng khoán mà nhà đầu tư cần nắm rõ khi muốn tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán, cũng như bảng phí cập nhật mới nhất tới năm 2023 của 10 công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam. TOPI hy vọng rằng qua bài viết các nhà đầu tư sẽ thêm được nhiều kiến thức bổ ích trong giao dịch.