Tử vi trọn đời - Xem Tử vi 12 con giáp trọn đời, lấy lá số tử vi theo ngày sinh Chuẩn Xác nhất. Bói, luận đoán chi tiết để biết cuộc sống, tình duyên, công danh


Dưới đây là bảng Tra cứu tử vi trọn đời theo từng tuổi Lục thập hoa giáp chi tiết theo năm sinh để luận đoán các mặt: Tài lộc, Sự nghiệp, Tình duyên, Gia đạo, Sức khỏe....

Bạn đang xem: Xem boi

Năm sinh
Nam mạng
Nữ mạng1960Canh Tý - Nam mạng
Canh Tý - Nữ mạng1961Tân Sửu - Nam mạng
Tân Sửu - Nữ mạng1962Nhâm Dần - Nam mạng
Nhâm Dần - Nữ mạng1963Quý Mão - Nam mạng
Quý Mão - Nữ mạng1964Giáp Thìn - Nam mạng
Giáp Thìn - Nữ mạng1965Ất Tị - Nam mạngẤt Tị - Nữ mạng1966Bính Ngọ - Nam mạng
Bính Ngọ - Nữ mạng1967Đinh Mùi - Nam mạng
Đinh Mùi - Nữ mạng1968Mậu Thân - Nam mạng
Mậu Thân - Nữ mạng1969Kỷ Dậu - Nam mạng
Kỷ Dậu - Nữ mạng1970Canh Tuất - Nam mạng
Canh Tuất - Nữ mạng1971Tân Hợi - Nam mạng
Tân Hợi - Nữ mạng1972Nhâm Tý - Nam mạng
Nhâm Tý - Nữ mạng1973Quý Sửu - Nam mạng
Quý Sửu - Nữ mạng1974Giáp Dần - Nam mạng
Giáp Dần - Nữ mạng1975Ất Mão - Nam mạngẤt Mão - Nữ mạng1976Bính Thìn - Nam mạng
Bính Thìn - Nữ mạng1977Đinh Tị - Nam mạng
Đinh Tị - Nữ mạng1978Mậu Ngọ - Nam mạng
Mậu Ngọ - Nữ mạng1979Kỷ Mùi - Nam mạng
Kỷ Mùi - Nữ mạng1980Canh Thân - Nam mạng
Canh Thân - Nữ mạng1981Tân Dậu - Nam mạng
Tân Dậu - Nữ mạng1982Nhâm Tuất - Nam mạng
Nhâm Tuất - Nữ mạng1983Quý Hợi - Nam mạng
Quý Hợi - Nữ mạng1984Giáp Tý - Nam mạng
Giáp Tý - Nữ mạng1985Ất Sửu - Nam mạngẤt Sửu - Nữ mạng1986Bính Dần - Nam mạng
Bính Dần - Nữ mạng1987Đinh Mão - Nam mạng
Đinh Mão - Nữ mạng1988Mậu Thìn - Nam mạng
Mậu Thìn - Nữ mạng1989Kỷ Tị - Nam mạng
Kỷ Tị - Nữ mạng1990Canh Ngọ - Nam mạng
Canh Ngọ - Nữ mạng1991Tân Mùi - Nam mạng
Tân Mùi - Nữ mạng1992Nhâm Thân - Nam mạng
Nhâm Thân - Nữ mạng1993Quý Dậu - Nam mạng
Quý Dậu - Nữ mạng1994Giáp Tuất - Nam mạng
Giáp Tuất - Nữ mạng1995Ất Hợi - Nam mạngẤt Hợi - Nữ mạng1996Bính Tý - Nam mạng
Bính Tý - Nữ mạng1997Đinh Sửu - Nam mạng
Đinh Sửu - Nữ mạng1998Mậu Dần - Nam mạng
Mậu Dần - Nữ mạng1999Kỷ Mão - Nam mạng
Kỷ Mão - Nữ mạng2000Canh Thìn - Nam mạng
Canh Thìn - Nữ mạng2001Tân Tị - Nam mạng
Tân Tị - Nữ mạng2002Nhâm Ngọ - Nam mạng
Nhâm Ngọ - Nữ mạng2003Quý Mùi - Nam mạng
Quý Mùi - Nữ mạng2004Giáp Thân - Nam mạng
Giáp Thân - Nữ mạng2005Ất Dậu - Nam mạngẤt Dậu - Nữ mạng2006Bính Tuất - Nam mạng
Bính Tuất - Nữ mạng2007Đinh Hợi - Nam mạng
Đinh Hợi - Nữ mạng2008Mậu Tý - Nam mạng
Mậu Tý - Nữ mạng2009Kỷ Sửu - Nam mạng
Kỷ Sửu - Nữ mạng2010Canh Dần - Nam mạng
Canh Dần - Nữ mạng2011Tân Mão - Nam mạng
Tân Mão - Nữ mạng2012Nhâm Thìn - Nam mạng
Nhâm Thìn - Nữ mạng2013Quý Tị - Nam mạng
Quý Tị - Nữ mạng2014Giáp Ngọ - Nam mạng
Giáp Ngọ - Nữ mạng2015Ất Mùi - Nam mạngẤt Mùi - Nữ mạng2016Bính Thân - Nam mạng
Bính Thân - Nữ mạng2017Đinh Dậu - Nam mạng
Đinh Dậu - Nữ mạng2018Mậu Tuất - Nam mạng
Mậu Tuất - Nữ mạng2019Kỷ Hợi - Nam mạng
Kỷ Hợi - Nữ mạng

Vận mệnh mỗi người đều gắn với sự giao chuyển hài hòa giữa âm dương - ngũ hành tương sinh tương khắc. Cùng với đó, mỗi người sẽ ứng với một tuổi - một con giáp cố định suốt đời. Tử vi trọn đời bao gồm rất nhiều thông tin tổng quát về số mệnh theo từng mốc giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của mỗi người.

Xem tử vibạn sẽ được cung cấp những thông tin hữu ích về nhân duyên, phu thê, kết hôn, công danh, sự nghiệp, tuổi hợp làm ăn cũng như tuổi hợp vợ chồng,… cùng với những diễn biến lành dữ sẽ xảy ra trong từng giai đoạn cuộc đời gia chủ. Đồng thời qua đó, ta tiên liệu được những hạn mệnh và phòng ngừa, có sự xử lý kịp thời khi điều bất trắc không may xảy ra, cho biết những năm khó khăn và phúc đức của mỗi người ra sao.

Hãy cùng khám phá chức năngxem lá số tử vi trọn đờitrực tuyến, miễn phí hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Tìm hiểu chi tiết điều gì sẽ đến với bạn nhé!

TỬ VI TRỌN ĐỜI
Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1930 Canh Ngọ - Nam mạng Canh Ngọ - Nam mạng
1931 Tân Mùi - Nam mạng Tân Mùi - Nam mạng
1932 Nhâm Thân - Nam mạng Nhâm Thân - Nam mạng
1933 Quý Dậu - Nam mạng Quý Dậu - Nam mạng
1934 Giáp Tuất - Nam mạng Giáp Tuất - Nam mạng
1935 Ất Hợi - Nam mạng Ất Hợi - Nữ mạng
1936 Bính Tý - Nam mạng Bính Tý - Nam mạng
1937 Đinh Sửu - Nam mạng Đinh Sửu - Nam mạng
1938 Mậu Dần - Nam mạng Mậu Dần - Nam mạng
1939 Kỷ Mão - Nam mạng Kỷ Mão - Nữ mạng
1940 Canh Thìn - Nam mạng Canh Thìn - Nam mạng
1941 Tân Tỵ - Nam mạng Tân Tỵ - Nữ mạng
1942 Nhâm Ngọ - Nam mạng Nhâm Ngọ - Nam mạng
1943 Quý Mùi - Nam mạng Quý Mùi - Nam mạng
1944 Giáp Thân - Nam mạng Giáp Thân - Nam mạng
1945 Ất Dậu - Nam mạng Ất Dậu - Nữ mạng
1946 Bính Tuất - Nam mạng Bính Tuất - Nam mạng
1947 Đinh Hợi - Nam mạng Đinh Hợi - Nam mạng
1948 Mậu Tý - Nam mạng Mậu Tý - Nữ mạng
1949 Kỷ Sửu - Nam mạng Kỷ Sửu - Nữ mạng
1950 Canh Dần - Nam mạng Canh Dần - Nam mạng
1951 Tân Mão - Nam mạng Tân Mão - Nam mạng
1952 Nhâm Thìn - Nam mạng Nhâm Thìn - Nam mạng
1953 Quý Tỵ - Nam mạng Quý Tỵ - Nữ mạng
1954 Giáp Ngọ - Nam mạng Giáp Ngọ - Nam mạng
1955 Ất Mùi - Nam mạng Ất Mùi - Nữ mạng
1956 Bính Thân - Nam mạng Bính Thân - Nam mạng
1957 Đinh Dậu - Nam mạng Đinh Dậu - Nam mạng
1958 Mậu Tuất - Nam mạng Mậu Tuất - Nam mạng
1959 Kỷ Hợi - Nam mạng Kỷ Hợi - Nữ mạng
1960 Canh Tý - Nam mạng Canh Tý - Nam mạng
1961 Tân Sửu - Nam mạng Tân Sửu - Nam mạng
1962 Nhâm Dần - Nam mạng Nhâm Dần - Nam mạng
1963 Quý Mão - Nam mạng Quý Mão - Nam mạng
1964 Giáp Thìn - Nam mạng Giáp Thìn - Nam mạng
1965 Ất Tỵ - Nam mạng Ất Tỵ - Nữ mạng
1966 Bính Ngọ - Nam mạng Bính Ngọ - Nam mạng
1967 Đinh Mùi - Nam mạng Đinh Mùi - Nam mạng
1968 Mậu Thân - Nam mạng Mậu Thân - Nam mạng
1969 Kỷ Dậu - Nam mạng Kỷ Dậu - Nữ mạng
1970 Canh Tuất - Nam mạng Canh Tuất - Nam mạng
1971 Tân Hợi - Nam mạng Tân Hợi - Nam mạng
1972 Nhâm Tý - Nam mạng Nhâm Tý - Nam mạng
1973 Quý Sửu - Nam mạng Quý Sửu - Nam mạng
1974 Giáp Dần - Nam mạng Giáp Dần - Nam mạng
1975 Ất Mão - Nam mạng Ất Mão - Nữ mạng
1976 Bính Thìn - Nam mạng Bính Thìn - Nam mạng
1977 Đinh Tỵ - Nam mạng Đinh Tỵ - Nam mạng
1978 Mậu Ngọ - Nam mạng Mậu Ngọ - Nam mạng
1979 Kỷ Mùi - Nam mạng Kỷ Mùi - Nữ mạng
1980 Canh Thân - Nam mạng Canh Thân - Nam mạng
1981 Tân Dậu - Nam mạng Tân Dậu - Nam mạng
1982 Nhâm Tuất - Nam mạng Nhâm Tuất - Nam mạng
1983 Quý Hợi - Nam mạng Quý Hợi - Nam mạng
1984 Giáp Tý - Nam mạng Giáp Tý - Nam mạng
1985 Ất Sửu - Nam mạng Ất Sửu - Nữ mạng
1986 Bính Dần - Nam mạng Bính Dần - Nam mạng
1987 Đinh Mão - Nam mạng Đinh Mão - Nam mạng
1988 Mậu Thìn - Nam mạng Mậu Thìn - Nam mạng
1989 Kỷ Tỵ - Nam mạng Kỷ Tỵ - Nữ mạng
1990 Canh Ngọ - Nam mạng Canh Ngọ - Nam mạng
1991 Tân Mùi - Nam mạng Tân Mùi - Nam mạng
1992 Nhâm Thân - Nam mạng Nhâm Thân - Nam mạng
1993 Quý Dậu - Nam mạng Quý Dậu - Nam mạng
1994 Giáp Tuất - Nam mạng Giáp Tuất - Nam mạng
1995 Ất Hợi - Nam mạng Ất Hợi - Nữ mạng
1996 Bính Tý - Nam mạng Bính Tý - Nam mạng
1997 Đinh Sửu - Nam mạng Đinh Sửu - Nam mạng
1998 Mậu Dần - Nam mạng Mậu Dần - Nam mạng
1999 Kỷ Mão - Nam mạng Kỷ Mão - Nữ mạng
2000 Canh Thìn - Nam mạng Canh Thìn - Nam mạng
2001 Tân Tỵ - Nam mạng Tân Tỵ - Nữ mạng
2002 Nhâm Ngọ - Nam mạng Nhâm Ngọ - Nam mạng
2003 Quý Mùi - Nam mạng Quý Mùi - Nam mạng
2004 Giáp Thân - Nam mạng Giáp Thân - Nam mạng
2005 Ất Dậu - Nam mạng Ất Dậu - Nữ mạng
2006 Bính Tuất - Nam mạng Bính Tuất - Nam mạng
2007 Đinh Hợi - Nam mạng Đinh Hợi - Nam mạng
2008 Mậu Tý - Nam mạng Mậu Tý - Nữ mạng
2009 Kỷ Sửu - Nam mạng Kỷ Sửu - Nữ mạng
2010 Canh Dần - Nam mạng Canh Dần - Nam mạng
2011 Tân Mão - Nam mạng Tân Mão - Nam mạng
2012 Nhâm Thìn - Nam mạng Nhâm Thìn - Nam mạng
2013 Quý Tỵ - Nam mạng Quý Tỵ - Nữ mạng
2014 Giáp Ngọ - Nam mạng Giáp Ngọ - Nam mạng
2015 Ất Mùi - Nam mạng Ất Mùi - Nữ mạng

Xem tử vi trọn đời để luận đoán về vận trình số mệnh của 12 con giáp. Vậy phương pháp bói tử vi theo ngày tháng năm sinh cụ thể ra sao? 12 con giáp trong lục thập hoa giáp có vận trình cuộc đời như thế nào? Mời bạn cùng tham khảo phần luận giải của wu.edu.vn trong bài dưới đây!

*


(Tử vi trọn đời online)

Tử vi là gì?

Để luận giải được tử vi trọn đời của một người, trước tiên chúng ta cần hiểu được thực bản chất của tử vi là gì?

Tử vi là một môn huyền học từ Phương Đông, xuất phát từ những quy tắc âm dương, ngũ hành, 108 sao chiếu mệnh cho mỗi người tại thời điểm họ sinh ra. Từ đó giải đoán mệnh lý của họ, giúp họ chủ động hơn trong vận trình cuộc đời.

Xem tử vi là cách xem tuổi mỗi người, luận giải lá số tử vi trọn đời khoa học trên nhiều khía cạnh như công danh, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe...Luận đoán các năm cát, vận hạn, tuổi hợp để quý bạn có thể tự làm chủ vận mệnh, nắm bắt thời vận. Đồng thời chủ động hơn trong các năm hạn, sao xấu, hướng bản thân tới những gì tốt đẹp nhất.

Xem tử vi trọn đời 12 con giáp

Tử vi 12 con giáp luận giải tính cách, sao chiếu mệnh, các tác động của ngày tháng năm sinh đến tính cách, sở thích… của mỗi tuổi, từ đó sẽ giải mã được vận trình cuộc đời của bạn.

Cụ thể việc chấm tử vi trọn đời, xem tử vi tuổi cho 12 con giáp như sau:

Tử vi trọn đời tuổi Tý

Người tuổi Tý sinh các năm: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032

Tam hợp với tuổi Thân, Thìn. Tứ hành xung với tuổi Ngọ, Mão, Dậu.

*

Người tuổi Tý bản tính ngay thẳng, thật nhà, nhạy bén và linh hoạt trong cách ứng xử. Họ là mẫu người mưu lược và có ý chí tiến thủ. Vận số tử vi trọn đời của người tuổi này là thừa hưởng thành quả học tập mà gây dựng lên cơ đồ. Những người tuổi Tý cần cù, chăm chỉ sẽ công danh đạt thành, thi cử đỗ đạt, một đời hiên ngang.

Tử vi trọn đời tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sinh các năm: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033

Tam hợp với tuổi Tỵ, Dậu. Tứ hành xung với tuổi Tý, Dần, Mão.

*

Người tuổi Sửu bản tính cần cù, chăm chỉ, biết lo toan nên rất có tiếng nói trong gia đình. Họ có vận số nhận được Phúc lộc trời ban. Tử vi tuổi Sửu giàu có hiển vinh, tiền tài đủ đầy, cuộc sống an nhàn.

Lấy lá số tử vi trọn đời tuổi Sửu cho thấy, quý bạn thường hay suy nghĩ nhiều và lo toan tính toán cho cả phần người khác. Điều này giúp cho ai ở bên cạnh tuổi Sửu cũng thấy tin tưởng và an tâm. Tuy vậy thì quý bạn cũng cần thả lỏng hơn, suy nghĩ tích cực để tâm trí được thảnh thơi, an nhàn.

Tử vi trọn đời tuổi Dần

Người tuổi Dần sinh các năm: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Tam hợp với tuổi Ngọ, Tuất. Tứ hành xung với tuổi Thân, Tỵ, Hợi.

*


Trong tử vi tướng số, tuổi Dần là những người mạnh mẽ, nội tâm phong phú, dễ nhạy cảm và xúc động. Trong cuộc sống, họ là người hiểu biết rộng và có tài lãnh đạo, được nhiều người kính nể. Họ có con đường công danh rộng mở, tiền tài phú quý.

Xem vận mệnh tuổi Dần, bản mệnh có cách sống khá độc lập. Do vậy từ ngoài tuổi 20, những người này có thể sẽ gặp nhiều thử thách, hãy lấy đó làm bàn đạp, quyết đoán và nỗ lực mỗi ngày thì về sau sẽ được giàu sang.

Tuổi Dần có mệnh lý cuộc đời đặc biệt sướng khi sinh vào mùa xuân, tháng 4 và tháng 8.

Tử vi trọn đời tuổi Mão

Người tuổi Mão sinh các năm: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Tam hợp với tuổi Hợi, Mùi. Tứ hành xung với tuổi Tý, Ngọ, Dậu.

*

Tuổi Mão là những người có mưu lược, tài ba, giỏi tính toán. Họ nhanh nhẹn, hoạt bát và dễ hòa đồng với mọi người xung quanh. Tử vi số mệnh những người tuổi này có nhiều con đường rộng mở để phát triển công danh, tài vận.

Người tuổi Mão có vận số khá đào hoa, thêm tính tình lãng mạng nên được nhiều người theo đuổi. Coi tử vi tuổi Mão, bản mệnh dưới 22 tuổi cần chú tâm chăm chỉ học hành để đỗ đạt về sau. Tới tuổi thành gia lập thất nên chín chắn chọn đối tượng, làm nền vững chắc cho hạnh phúc hôn nhân sau này.

Tử vi trọn đời tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh các năm: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Tam hợp với tuổi Thân, Tý. Tứ hành xung với tuổi Tuất, Sửu, Mùi.

*

Tuổi Thìn là những người có nội lực mạnh mẽ, năng động và nhiệt huyết. Họ sống chính nghĩa, tôn trọng lẽ phải, được nhiều người kính mến. Tuy vậy, họ là người khá cả nể nên thi thoảng sẽ bị cuốn vào vòng xoay công việc của người khác.

Tử vi trọn đời người tuổi Thìn được đánh giá là vận số may mắn, con đường quan lộ rộng mở. Về nhân duyên, người tuổi Thìn thường có yêu cầu cao ở đối phương, bản mệnh nên học cách thấu hiểu hơn để gia đạo được an khang, tuổi ngũ tuần được hưởng phúc lộc.

Tử vi trọn đời tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sinh các năm: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Tam hợp với tuổi Dậu, Sửu Tứ hành xung với người tuổi Dần, Thân, Hợi

*

Tuổi Tỵ là những người tinh tế và khéo léo. Họ giỏi giang, đảm đang và có chi lớn. Trong cuộc sống, những người tuổi Tỵ thường tìm cho mình hướng giải quyết công việc nhanh chóng, quyết đoán nên vận trình tài chính luôn rủng rỉnh.

Theo tử vi ngày sinh, người sinh năm Tỵ có lòng tự trọng rất cao, khi buồn lòng họ thường chịu đựng, kín đáo, không để người khác lo lắng. Cách sống này giúp bên ngoài trông họ tràn đầy sức sống, nhưng sâu trong nội tâm là một tuổi Tỵ sâu sắc, tình cảm.

Tử vi trọn đời tuổi Ngọ

Người tuổi Tỵ sinh các năm: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Tam hợp với tuổi Dần, Tuất. Tứ hành xung với người tuổi Tý, Mão

*

Tuổi Ngọ tính tính ngay thẳng, bộc trực, lạc quan. Họ nhanh nhẹn, tháo vát và đầy tham vọng. Những người tuổi Ngọ được đánh giá cao trong công việc, bạn bè đồng nghiệp quý mến, tiền đồ rộng mở.

Xem bói tuổi Ngọ, tính cách quyết chí và thích tự mình chinh phục mục tiêu khiến cho bản mệnh cũng không ít lần gặp gian nan, thử thách. May nhờ ý chí kiên cường, lấy bài học làm kinh nghiệm, đa phần những người tuổi Ngọ tương lai đạt được những thành tựu lớn, công thành danh toại.

Tử vi trọn đời tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sinh các năm: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Tam hợp với tuổi Hợi, Mão. Tứ hành xung với tuổi Thìn, Tuất, Sửu.

*

Xem bói tử vi trọn đời, tuổi Mùi là những người hiền lành, hào phóng, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Họ có tâm hồn mơ mộng, yêu đời, thích kết giao bạn mới. Trong luận giải tử vi, tuổi Mùi là con giáp có vận số an nhàn, thảnh thơi, được quý nhân phù trợ.

Đặc biệt những người tuổi Mùi sinh vào tháng 6, tháng 7 và tháng 11.

Tử vi trọn đời tuổi Thân

Người tuổi Thân sinh các năm: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Tam hợp với tuổi Tý, Thìn. Tứ hành xung với các tuổi Dần, Tỵ, Hợi.

*

Trong sách tử vi, tuổi Thân là những người vô cùng thông minh, sáng tạo, là người sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để chinh phục đỉnh cao của vinh quang. Họ cũng là mẫu người sống có trách nhiệm, hết lòng vì gia đình, bạn bè. Nhờ đó mà đi tới đâu, tuổi Thân cũng được đón chào, cuộc sống sung túc, bình yên.

Tử vi trọn đời tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sinh các năm: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Tam hợp với tuổi Tỵ, Sửu. Tứ hành xung với người tuổi Tý, Ngọ, Mão.

*

Người tuổi Dậu tính tình thẳng thắn, thích sự công bằng, sống có hiếu với mẹ cha. Họ là người thông minh, dễ thích ứng trong nhiều hoàn cảnh, có thể tự lập khi đi xa nhà.

Theo tử vi ngày tháng năm sinh, tuổi Dậu đặc biệt có vận số cuộc đời gặp nhiều may mắn khi sinh vào mùa thu và mùa đông. Trước 30 nên chú tâm học hành thì con đường thi cử, công danh dễ gặp được quý nhân. Sau 30 tuổi cần độc lập, quyết đoán, nếu do dự có thể sẽ vụt mất nhiều cơ hội tăng tiền tài, phú quý.

Tử vi trọn đời tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sinh các năm: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Tam hợp với tuổi Dần, Ngọ. Tứ hành xung với các tuổi Thìn, Sửu, Mùi.

*

Tuổi Tuất là những người sống tình cảm, coi trọng sự trung thực và ngay thẳng. Đối với họ thì vui vẻ hạnh phúc mới là tiền đề để họ yên tâm làm ăn, gặt hái tài lộc. Tuổi Tuất thích đưa ra lời khuyên cho mọi người, vì thế thi thoảng họ sẽ vướng vào một số cuộc tranh cãi, nhưng đây cũng chính là ưu điểm để họ trở thành bạn tốt với mọi người.

Trong lập lá số tử vi trọn đời, tuổi Tuất là người biết nhìn xa trông rộng, nắm bắt cơ hội. Họ có tiền đồ phát triển trong các công việc cơ quan và kinh doanh buôn bán.

Tử vi trọn đời tuổi Hợi

Người tuổi Hợi năm sinh: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Tam hợp với tuổi Mão, Mùi. Tứ hành xung với người tuổi Dần, Thân, Tỵ.

*

Tuổi Hợi là những người có bản tính lương thiện, hiền lành, được nhiều người yêu mến. Họ là người lạc quan, yêu đời, chăm chỉ học tập những điều mới lạ. Nhờ vậy mà những người tuổi Hợi rất sáng tạo và có chính kiến.

Tử vi số mệnh cuộc đời tuổi Hợi có nhiều vận may tài lộc, gia đạo an khang. Tuy nhiên, người tuổi này chất phác, dễ tin người, bản mệnh cần học cách quản lý tài chính và chọn bạn chơi để tránh được những rủi ro thường nhật.

Lưu ý: Vận trình tử vi trọn đời trên đây là tổng quan nhất cho 12 con giáp. Mệnh số của mỗi người cần phải bói ngày tháng năm sinh chính xác mới có thể luận giải được chi tiết, cụ thể.

Xem thêm: Lặp Lại Tiêu Đề Trong Word Cho Bảng Biểu, In Ấn, Cách Lặp Lại Tiêu Đề Trong Word

Xem tử vi trọn đời theo ngày tháng năm sinh

Tử vi trọn đời theo ngày tháng năm sinh chiếm vị trí quan trọng trong coi tử vi, luận đoán vận mệnh một người dựa theo tứ trụ (Giờ - ngày - tháng - năm) sinh. Từ đó lập ra lá số tử vi tương ứng với các cung Sao, Thiên Bàn, Địa Bàn chiếu mệnh số.