Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

Bạn đang xem: Bộ khoa học và công nghệ tiếng anh là gì


1.

Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ 5 năm, kế hoạch khoa học và công nghệ hằng năm.


Ministry of Science and Technology approves directions, objectives, key five-year science and technology tasks and annual science and technology plans


2.

Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát và thanh tra chuyên ngành quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.


Ministry of Science and Technology conducts specialized examination, supervision and inspection for the implementation and post-acceptance of science and technology programs, proposals and projects funded by the State budget.


Một số từ vựng liên quan đến các Bộ:

- Bộ Quốc phòng: Ministy of National Defence

- Bộ Công an: Ministy of Public Security

- Bộ Ngoại giao: Ministy of Foreign Affairs

- Bộ Tư pháp: Ministy of Justice

- Bộ Tài chính: Ministy of Finance

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ministy of Education and Training


*

Một sản phẩm thuộc Học viện Tiếng Anh Tư Duy DOL English (IELTS Đình Lực) - www.dolenglish.vn

Trụ sở: Hẻm 458/14, đường 3/2, P12, Q10, TP.HCM

Hotline: 1800 96 96 39

Inbox: m.me/dolenglish.ieltsdinhluc


Linearthinking
Nền tảng công nghệ
Đội ngũ giáo viên
Thành tích học viên
Khóa học tại DOL Tạo CV và tìm việc miễn phí

Chủ đề: bộ khoa học và công nghệ tiếng anh là gì: Bộ Khoa học và Công nghệ tiếng anh là Ministry of Science and Technology, đơn vị chịu trách nhiệm quan trọng đối với sự phát triển và tiến bộ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra chính sách và phát triển kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, góp phần mang lại nhiều lợi ích và tiềm năng phát triển cho đất nước.


Bộ Khoa học và Công nghệ trong tiếng Anh được gọi là \"Ministry of Science and Technology\" (viết tắt là MOST). Đây là cụm từ chính xác dành cho bộ ngành này trong tiếng Anh.

*

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếng Anh được gọi là \"Ministry of Science and Technology\" (MOST).

*

Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ quan trọng trong ngành công nghiệp. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính của Bộ Khoa học và Công nghệ trong ngành công nghiệp:1. Xây dựng và triển khai chính sách, chiến lược phát triển công nghệ và khoa học: Bộ có trách nhiệm đề xuất và triển khai các chính sách, chiến lược, quy định liên quan đến phát triển công nghệ và khoa học trong ngành công nghiệp. Bộ cũng đảm bảo việc thiết lập và thực hiện các tiêu chuẩn công nghệ và khoa học phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng và cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp.2. Đồng thời, Bộ cũng có nhiệm vụ đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ và khoa học. Đây là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong ngành công nghiệp. Bộ thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu để xúc tiến quá trình nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, nhằm tăng cường năng suất và hiệu quả sản xuất trong ngành công nghiệp.3. Quản lý và giám sát sử dụng công nghệ trong ngành công nghiệp: Bộ có nhiệm vụ giám sát việc sử dụng công nghệ trong ngành công nghiệp, đảm bảo việc áp dụng công nghệ hiện đại và tiên tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp. Bộ cũng giám sát việc tuân thủ quy định về an toàn và bảo vệ môi trường liên quan đến công nghệ trong ngành công nghiệp.4. Tăng cường hợp tác quốc tế và quan hệ đối tác: Bộ cũng chịu trách nhiệm trong việc xúc tiến hợp tác quốc tế và xây dựng quan hệ đối tác với các tổ chức và đối tác nước ngoài. Điều này nhằm thúc đẩy sự chuyển giao công nghệ, trao đổi chuyên gia và hợp tác nghiên cứu trong ngành công nghiệp.Đóng góp và phục vụ ngành công nghiệp là những nhiệm vụ quan trọng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sự phát triển và cạnh tranh của ngành công nghiệp, đồng thời đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình sử dụng công nghệ.

*

Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến việc nghiên cứu, phát triển và quản lý các ngành khoa học và công nghệ trong đất nước. Bộ này có nhiệm vụ định hướng, xây dựng chính sách, đưa ra quy hoạch và phát triển các ngành khoa học và công nghệ, nhằm nâng cao hiệu suất và tiến bộ trong các lĩnh vực như: khoa học cơ bản, công nghệ thông tin, công nghệ môi trường, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sản xuất và quản lý công nghiệp, công nghệ năng lượng, công nghệ y sinh, công nghệ dược phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ chuỗi cung ứng và nhiều lĩnh vực khác.

Xem thêm: Bảng Giá Vé Khu Du Lịch Tre Việt : Điểm Nghỉ Dưỡng Lý Tưởng Gần Sài Gòn

*

Bộ Khoa học và Công nghệ hiện tại có 25 cơ quan thuộc. Các cơ quan này bao gồm:1. Trung tâm Tin học và Thống kê Khoa học2. Trung tâm Công nghệ Đặc biệt và Quy hoạch Khoa học và Công nghệ3. Tạp chí Khoa học và Công nghệ4. Trung tâm Chất lượng và An toàn hóa Khoa học và Công nghệ5. Trung tâm Cuộc sống Văn hóa và Xã hội6. Viện Công nghệ Sinh học7. Trung tâm Công nghệ Vật liệu và Môi trường8. Trung tâm Công nghệ Thực phẩm và Dinh dưỡng9. Trung tâm Công nghệ Hướng tới Xã hội10. Trung tâm Quản lý và Phát triển Công nghệ Kỹ thuật11. Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Quản lý Dự án12. Trung tâm Năng lượng và Môi trường13. Viện Hợp tác quốc tế về Khoa học và Công nghệ14. Trung tâm Công nghệ Cuộc sống15. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông16. Viện Khoa học và Công nghệ Chất lượng cao17. Trung tâm Khoa học và Công nghệ Dữ liệu lớn18. Trung tâm Nhân lực và Đào tạo19. Trung tâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc20. Viện Kỹ thuật Vũ trụ21. Trung tâm Công nghệ Cảm biến và Hệ thống thông minh22. Trung tâm Công nghệ Mô phỏng và Hiện thực ảo23. Trung tâm Công nghệ Dịch vụ Khoa học và Công nghệ24. Trung tâm Kỹ thuật Vật liệu và Công nghệ Nano25. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ.Đây là các cơ quan chủ chốt trong hệ thống của Bộ Khoa học và Công nghệ, có nhiệm vụ đảm bảo quản lý và phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam.