*

*
Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC


Một doanh nghiệp muốn phát hành cổ phiếu thì phải trở thành doanh nghiệp niêm yết, được niêm yết công khai trên sàn giao dịch chứng khoán. Đây được coi là hình thức phát triển cao nhất của một doanh nghiệp. Vậy Doanh nghiệp niêm yết là gì? Để bạn đọc hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ hướng dẫn qua bài viết dưới đây: Doanh nghiệp niêm yết là gì? (cập nhật 2023).

Bạn đang xem: Công ty niêm yết là gì

*

Doanh nghiệp niêm yết là gì? (cập nhật 2023)

1. Doanh nghiệp niêm yết là gì?

Doanh nghiệp niêm yết là một doanh nghiệp công cộng mà sau khi đăng ký, cổ phiếu của công ty sẽ được mua bán công khai trên sàn giao dịch chứng khoán, khi đã trở thành công ty niêm yết, đồng nghĩa với việc công ty sẽ chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước, đây được coi là hình thức phát triển cao nhất của một doanh nghiệp.

Do đo công ty niêm yết tạo được lòng tin và thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào doanh nghiệp. Khi trở thành công ty niêm yết, công ty phải công khai, minh bạch các thông tin về cổ phiếu, nguyên tắc phát hành các loại chứng khoán của công ty để huy động nguồn vốn. Do đó, khả năng huy động vốn trên thị trường chứng khoán được coi là động lực để trở thành một công ty niêm yết.

2. Điều kiện trở thành doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp niêm yết đồng nghĩa với việc được phép chào bán công khai chứng khoán ra công chúng. Do vậy, để trở thành doanh nghiệp niêm yết, công ty đó phải đủ điều kiện phát hành chứng khoán ra công chúng.

Theo điều 12, Luật chứng khoán 2006 quy định về điều kiện phát hành chứng khoán ra công chúng như sau:

“1. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:

 

 

a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

c) Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:

a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;

c) Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;

d) Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

3. Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng bao gồm:

a) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu năm mươi tỷ đồng Việt Nam;

 

 

b) Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật này.

4. Chính phủ quy định điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần, doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ cao; chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác”.

Ngoài ra, Công ty đăng ký chào bán chứng khoán ra thị trường, phải đăng ký tại Ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định tại điều 13, Luật chứng khoán 2006.

3. Ưu và nhược điểm của công ty niêm yết với công ty không niêm yết:

3.1. Ưu điểm của công ty niêm yết:

Thứ nhất, nâng cao tính thanh khoản: Cổ phiếu đã niêm yết thường dễ dàng mua đi, bán lại hay nói cách khác là dễ dàng giao dịch trực tiếp trên thị trường. Cho nên nhà đầu tư không phải lo lắng về việc khó bán cổ phiếu để thu hồi vốn như các loại tài sản đầu tư khác (vàng, bất động sản,…). Chính bởi vậy mà tính thanh khoản của những cổ phiếu này cũng được xem là cao hơn so với những cổ phiếu chưa được niêm yết.Thứ hai, tiềm năng tăng trưởng tốt hơn: Mặc dù không phải cổ phiếu của doanh nghiệp nào cũng làm được này sau một khoảng thời gian niêm yết trên thị trường chứng khoán. Những hầu như những công ty có nền tảng giá trị tốt (cả về mặt giá trị hữu hình và giá trị vô hình), xét về dài hạn, giá cổ phiếu đều sẽ tăng so với mức giá tại thời điểm trước khi niêm yết.Thứ ba, mức độ uy tín – an toàn được nâng cao: Để được niêm yết chứng khoán, các công ty phải đảm bảo đạt những yêu cầu về mặt tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức,… Cho nên đầu tư vào cổ phiếu của những doanh nghiệp đã niêm yết sẽ hạn chế rủi ro, gia tăng cơ hội lợi nhuận vì hoạt động kinh doanh của các công ty này khá ổn định, trên đà tăng trưởng.

3.2. Nhược điểm:

Để được trở thành công ty niêm yết thì các doanh nghiệp phải đảm bảo được các điều kiện của luật chứng khoán. Do đó, điều này chứng tỏ khi đã được niêm yết thì các công ty sẽ có rất nhiều lợi thế so với những công ty chưa được niêm yết như sau:

Không chịu hạn chế bởi các thủ tục xin giấy phép đầu tư khi trường hợp có cổ đông nước ngoài nắm giữ cổ phiếu
Tạo thanh khoản cho tài sản thông qua nghiệp vụ chứng khoán hóa tài sản
Thúc đẩy quá trình quản trị doanh nghiệp bền vững

Trên đây là các nội dung giải đáp của chúng tôi về Doanh nghiệp niêm yết là gì? (cập nhật 2022). Qua viết này, các thắc mắc về Doanh nghiệp niêm yết là gì? cũng như các vấn đề khác liên quan đã được giải đáp. Trong quá trình tìm hiểu, nếu như các bạn cần Công ty Luật ACC hướng dẫn các vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trở thành công ty niêm yết là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do nên có nhiều công ty niêm yết đã bị hủy bỏ niêm yết. Vậy những công ty như vậy muốn tái niêm yết thì cần điều kiện gì, có khác biệt so với công ty lần đầu niêm yết không? Trong bài viết này, hãy cùng wu.edu.vn Capital tìm hiểu về khái niệm Công ty tái niêm yết và những điều kiện để tái niêm yết trên thị trường chứng khoán.

1. Công ty tái niêm yết là gì?

Công ty tái niêm yết (tên Tiếng Anh: Relisted Company) là thuật ngữ chỉ các công ty niêm yết nhưng đã bị hủy bỏ, không được niêm yết trên sàn giao dịch một thời gian nhưng giờ đã quay trở lại với thị trường chứng khoán.

*

Khái niệm công ty tái niêm yết

Các doanh nghiệp thường bị hủy niêm yết bởi các lý do chính sau:

- Doanh nghiệp không tuân thủ đúng các yêu cầu niêm yết của sàn giao dịch, hay vi phạm các nguyên tắc, quy định của sàn

- Doanh nghiệp chủ động muốn rút cổ phiếu khỏi thị trường

- Doanh nghiệp không nộp báo cáo bắt buộc theo yêu cầu của sàn giao dịch chứng khoán

- Doanh nghiệp có giá trị cổ phiếu không đạt ngưỡng tối thiểu của sàn giao dịch

- Doanh nghiệp sắp phá sản.

Công ty có thể đăng ký tái niêm yết cổ phần sau khi đã giải quyết được các vấn đề tồn đọng của công ty. Tuy nhiên, các công ty tái niêm yết thường không được sự ủng hộ của các nhà đầu tư và khả năng thành công khi niêm yết lần thứ hai trên thị trường cũng hạn chế hơn so với các công ty phát hành chứng khoán lần đầu (IPO).

2. Đặc điểm của công ty tái niêm yết là gì?

Công ty tái niêm yết có hai đặc điểm chính, tạo nên sự khác biệt so với công ty niêm yết lần đầu:

- Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO): Công ty tái niêm yết sẽ không phải thực hiện IPO như các công ty niêm yết. Việc không tiến hành IPO thường gây ra nhiều phản ứng trái chiều và có khả năng cao làm giảm giá trị cổ phiếu của công ty.

- Giá cổ phiếu của công ty: Dựa vào lý do công ty hủy bỏ niêm yết trước đó, các nhà đầu tư sẽ xem xét và định giá cho cổ phiếu tái niêm yết của công ty. Nếu yếu tố khiến công ty hủy niêm yết là doanh thu hoặc lợi nhuận thì giá trị cổ phiếu khi tái niêm yết sẽ còn giảm mạnh hơn nữa so với trước kia.

*

Giá cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng đối với công ty tái niêm yết

Phần lớn các doanh nghiệp tái niêm yết sẽ không đạt được mức định giá cao hay tương tự như giá trước khi hủy bỏ niêm yết lần đầu.

3. Điều kiện để công ty tái niêm yết là gì?

Công ty muốn tái niêm yết cần phải đáp ứng được hai điều kiện chính:

=> Giải quyết được các vấn đề tồn đọng là lý do chính khiến công ty phải bãi niêm yết ở lần đầu:

Nếu công ty bị hủy niêm yết do vi phạm chính sách của sàn, nộp thiếu báo cáo thì chủ doanh nghiệp cần phải rút kinh nghiệm và tìm hiểu thật kỹ các quy định của sàn để tránh mắc lỗi lần hai.Nếu là vấn đề nằm ở việc công ty làm ăn thua lỗ, doanh thu thấp thì chủ doanh nghiệp cần điều chỉnh lại hướng phát triển của hoạt động kinh doanh để có thể sinh ra lợi nhuận cho công ty.….

Tùy theo từng vấn đề mà công ty có thể tự khắc phục hoặc tìm đơn vị hỗ trợ khắc phục giúp cho quá trình tái niêm yết được thuận lợi hơn.

=> Đáp ứng đủ các điều kiện giống như một công ty đăng ký niêm yết lần đầu:

Tuân thủ theo quy định được Chính phủ ban hành tại
Khoản 1 Điều 15 của Luật chứng khoán năm 2019 về mức vốn điều lệ, giá cổ phiếu tối thiểu, lợi nhuận kinh doanh, tính minh bạch của hoạt động kinh doanh….

Bạn có thể tham khảo thêm điều kiện để trở thành công ty niêm yết tại bài viết “360 độ về công ty niêm yết”.

Tái niêm yết là một quá trình phức tạp và cần nhiều thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ đăng ký. Muốn quá trình tái niêm yết đạt được thành công như mong đợi, chủ doanh nghiệp có thể thuê các đơn vị chuyên về tư vấn, quản trị doanh nghiệp hỗ trợ để quá trình này trở nên đơn giản và nhanh gọn hơn.

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký niêm yết trên thị trường. Trong đó, wu.edu.vn Capital là một trong những cái tên nổi bật được nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm người bạn đồng hành. Với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính và đầu tư, quản trị doanh nghiệp, wu.edu.vn Capital tự tin cung cấp tới cho công ty của bạn những giải pháp phù hợp để quá trình tái niêm yết đạt hiệu quả tốt.

Xem thêm: Tạo Công Cụ Nhập Ngày Tháng Trong Excel Đơn Giản Dễ Hiểu, Cách Tạo Hàm Tự Nhảy Ngày Tháng Trong Excel

Trên đây là những thông tin cơ bản về công ty tái niêm yết cũng như những điều kiện giúp doanh nghiệp tái niêm yết thành công. Hy vọng qua bài viết này, doanh nghiệp sẽ có thêm thông tin hữu ích để lựa chọn hướng phát triển phù hợp cho hoạt động kinh doanh giúp công ty phát triển tốt hơn.