Nâng cấp gói Pro để trải nghiệm website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải file cực nhanh không chờ đợi.

Bạn đang xem: Giải bài tập hàm số bậc nhất lớp 9


Vn
Doc xin giới thiệu tới các bạn bài Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 2: Hàm số bậc nhất. Hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong SGK lớp 9, giúp các bạn học sinh nắm chắc đồng thời vận dụng tốt vào giải bài tập hàm số bậc nhất này. Sau đây là tài liệu mời các bạn cùng tham khảo


Ngoài ra, Vn

Giải bài tập Toán 9 bài 8 trang 48 sgk tập 1

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất nào đồng biến, nghich biến.

a) y = 1 - 5x;

b) y = -0,5x;

c)

*

d) y = 2x2 + 3.

Giải:

a) y = 1 - 5x là một hàm số bậc nhất với a = -5, b = 1. Đó là một hàm số nghịch biến vì -5 0" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Csqrt%7B2%7D%3E0">.

d) y = 2x2 + 3 không phải là một hàm số bậc nhất vì nó không có dạng y = ax + b, với a ≠ 0.

Giải bài tập Toán 9 bài 9 trang 48 sgk tập 1

Cho hàm số bậc nhất y = (m - 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số:


a) Đồng biến;

b) Nghịch biến.

Giải:

a) Hàm số: y=(m−2)x+3 đồng biến trên R:

⇔m−2>0⇔m>2

b) Hàm số: y=(m−2)x+3 nghịch biến trên R:

⇔m−2Giải bài tập Toán 9 bài 10 trang 48 sgk tập 1

Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của hình đó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy lập công thức tính y theo x.

Giải:

Khi bớt mỗi kích thước x (cm) thì được một hình chữ nhật có các kích thước là 20 - x (cm) và 30 - x (cm).

Khi đó chu vi của hình chữ nhật là y=2(20−x+30−x) hay y=100−4x

Giải bài tập Toán 9 bài 11 trang 48 sgk tập 1

Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ:

A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), E(3; 0), F(1; -1), G(0; -3), H(-1; -1).

Giải:

Xem hình sau:

Giải bài tập Toán 9 bài 12 trang 48 sgk tập 1


Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.

Giải:

Theo đề bài ta có:

Hàm số: y=ax+3 đi qua điểm A(1;2,5)

*

Và hàm số đó là

*

Giải bài tập Toán 9 bài 13 trang 48 sgk tập 1

Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất?

*

*

Giải:

Muốn cho một hàm số là hàm số bậc nhất thì nó phải có dạng y = ax + b, với a ≠ 0. Do đó:

a) Điều kiện để hàm số

*
là hàm bậc nhất khi:
*
hay 5 - m > 0. Suy ra m

..................................................

Như vậy Vn
Doc đã giới thiệu các bạn tài liệu Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 2: Hàm số bậc nhất. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Toán lớp 9, Giải bài tập Toán lớp 9, Tài liệu học tập lớp 9, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 9 và đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất được cập nhật.

Con sinh năm 2009https://zalo.me/g/cieyke829
Con sinh năm2010https://zalo.me/g/seyfiw173
Con sinh năm 2011https://zalo.me/g/jldjoj592
Con sinh năm2012https://zalo.me/g/ormbwj717
Con sinh năm 2013https://zalo.me/g/lxfwgf190
Con sinh năm 2014https://zalo.me/g/bmlfsd967
Con sinh năm 2015https://zalo.me/g/klszcb046

Chia sẻ nếu thấy tài liệu này có ích!


CHUYÊN ĐỀ: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

I – Kiến thức cần nhớ

1, Định nghĩa

- Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức $y=ax+b$ trong đó $a;b$ là các số cho trước và $a\ne 0.$

- Đặc biệt, khi $b=0$ thì hàm số có dạng $y=ax.$

2, Tính chất

- Hàm số bậc nhất $y=ax+b\,\,\left( a\ne 0 \right)$ xác định với mọi giá trị của $x\in \mathbb{R}$.

Xem thêm: Xem phim dòng máu sát thủ 2007 ) vietsub, dòng máu sát thủ 2d25g (dts

- Hàm số đồng biến khi $a>0$

- Hàm số nghịch biến khi $a0$.

+ Nếu $\alpha >{{90}^{0}}$ thì $a0$

$\Leftrightarrow m>2$

b) Hàm số $y=\left( m-2 \right)x+m+3$ nghịch biến

$\Leftrightarrow m-20$

$\Leftrightarrow m>2$

Đồ thị hàm số $\left( d \right)$cắt$Ox$ tại điểm $E\left( \frac{-m-3}{m-2};0 \right)$ và cắt trục $Oy$ tại điểm $F\left( 0;\,m+3 \right)$

Ta có góc tạo bởi $\left( d \right)$ và trục $Ox$ là: $\widehat{OEF}$

Ta có: $\tan \widehat{OEF}=\frac{OF}{OE}$

$\Rightarrow \tan {{45}^{0}}=\left| \frac{m+3}{\frac{-m-3}{m-2}} \right|=\left| m-2 \right|$

$\Leftrightarrow \left| m-2 \right|=1$

$\Leftrightarrow \left< \begin{align} & m-2=1 \\ & m-2=-1 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left< \begin{align} & m=3\,\,\,(tm) \\ & m=1\,\,\,(l) \\ \end{align} \right.$

Vậy $m=3$

j)

*

Vì $\left( d \right)$ tạo với trục $Ox$ một góc ${{150}^{0}}$ nên $m-2Con sinh năm 2009https://zalo.me/g/cieyke829Con sinh năm2010https://zalo.me/g/seyfiw173Con sinh năm 2011https://zalo.me/g/jldjoj592Con sinh năm2012https://zalo.me/g/ormbwj717Con sinh năm 2013https://zalo.me/g/lxfwgf190Con sinh năm 2014https://zalo.me/g/bmlfsd967Con sinh năm 2015https://zalo.me/g/klszcb046