*

Hướng dẫn

 

*

Đăng ký

 

*

Hỏi đáp


Trang chủ
Thông báo
Violympic giờ Anh
Tiếng Anh đái Học
Chương trình luyện nghe
Sắp xếp lại câu
Phiếu bài bác tập cuối tuần
Bài tập phát âm hiểu
Khủng long học tập tiếng Anh
Học liệu
Học thử
Hướng dẫn

Đề kiểm tra phần 1

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 4 PHẦN 1 Phần 1: tự ĐỀ SỐ 1 mang đến ĐỀ SỐ 10  ĐỀ SỐ 1 ĐỀ SỐ 2 ĐỀ SỐ 3 ĐỀ SỐ 4 ĐỀ SỐ 5             ĐỀ SỐ 6 ĐỀ SỐ 7 ĐỀ SỐ 8 ĐỀ SỐ 9 ĐỀ SỐ 10 Phần 2: từ bỏ ĐỀ SỐ 11 mang lại ĐỀ SỐ 20  ĐỀ SỐ 11 ĐỀ SỐ 12 ĐỀ SỐ 13 ĐỀ SỐ 14 ĐỀ SỐ 15             ĐỀ SỐ 16 ĐỀ SỐ 17 ĐỀ SỐ 18 ĐỀ SỐ 19 ĐỀ SỐ 20

 

Đề kiểm soát phần 2

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 4 PHẦN 2
 
Phần 3: trường đoản cú ĐỀ SỐ 21 mang lại ĐỀ SỐ 30
 
ĐỀ SỐ 21 ĐỀ SỐ 22 ĐỀ SỐ 23 ĐỀ SỐ 24 ĐỀ SỐ 25
         
    
ĐỀ SỐ 26 ĐỀ SỐ 27 ĐỀ SỐ 28 ĐỀ SỐ 29 ĐỀ SỐ 30
 
Phần 4: trường đoản cú ĐỀ SỐ 31 cho ĐỀ SỐ 40
 
    
ĐỀ SỐ 31 ĐỀ SỐ 32 ĐỀ SỐ 33 ĐỀ SỐ 34 ĐỀ SỐ 35
         
    
ĐỀ SỐ 36 ĐỀ SỐ 37 ĐỀ SỐ 38 ĐỀ SỐ 39 ĐỀ SỐ 40

 


Đề kiểm tra phần 3

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 4 PHẦN 3
 
Phần 3: từ bỏ ĐỀ SỐ 41 mang đến ĐỀ SỐ 50
 
ĐỀ SỐ 41 ĐỀ SỐ 42 ĐỀ SỐ 43 ĐỀ SỐ 44 ĐỀ SỐ 45
         
    
ĐỀ SỐ 46 ĐỀ SỐ 47 ĐỀ SỐ 48 ĐỀ SỐ 49 ĐỀ SỐ 50
 
Phần 4: từ ĐỀ SỐ 51 mang lại ĐỀ SỐ 60
 
    
ĐỀ SỐ 51 ĐỀ SỐ 52 ĐỀ SỐ 53 ĐỀ SỐ 54 ĐỀ SỐ 55
         
    
ĐỀ SỐ 56 ĐỀ SỐ 57 ĐỀ SỐ 58 ĐỀ SỐ 59 ĐỀ SỐ 60

 


Đề đánh giá phần 4

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 4 PHẦN 4
 
Phần 4: tự ĐỀ SỐ 61 đến ĐỀ SỐ 70
 
ĐỀ SỐ 61 ĐỀ SỐ 62 ĐỀ SỐ 63 ĐỀ SỐ 64 ĐỀ SỐ 65
         
    
ĐỀ SỐ 66 ĐỀ SỐ 67 ĐỀ SỐ 68 ĐỀ SỐ 69 ĐỀ SỐ 70
 
Phần 5: trường đoản cú ĐỀ SỐ 71 đến ĐỀ SỐ 80
 
    
ĐỀ SỐ 71 ĐỀ SỐ 72 ĐỀ SỐ 73 ĐỀ SỐ 74 ĐỀ SỐ 75
         
    
ĐỀ SỐ 76 ĐỀ SỐ 57 ĐỀ SỐ 78 ĐỀ SỐ 79 ĐỀ SỐ 80


Đề kiểm tra phần 5

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 4 PHẦN 5
 
Phần 6: từ bỏ ĐỀ SỐ 81 mang lại ĐỀ SỐ 90
 
ĐỀ SỐ 81 ĐỀ SỐ 82 ĐỀ SỐ 83 ĐỀ SỐ 84 ĐỀ SỐ 85
         
    
ĐỀ SỐ 86 ĐỀ SỐ 87 ĐỀ SỐ 88 ĐỀ SỐ 89 ĐỀ SỐ 90
 
Phần 7: từ bỏ ĐỀ SỐ 91 đến ĐỀ SỐ 100
 
ĐỀ SỐ 91 ĐỀ SỐ 92 ĐỀ SỐ 93 ĐỀ SỐ 94 ĐỀ SỐ 95
         
    
ĐỀ SỐ 96 ĐỀ SỐ 97 ĐỀ SỐ 98 ĐỀ SỐ 99 ĐỀ SỐ 100


Bộ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạng giúp các em học viên lớp 4 làm quen với các dạng bài bác tập trường đoản cú cơ bạn dạng tới nâng cao. Bởi vậy, những cỗ đề ôn luyện giờ Anh này sẽ giúp tiếp cận dần dần, từ khó khăn đến dễ dàng để trẻ học tiếng Anh tác dụng hơn.

Mời thầy cô, bố mẹ cùng những concùng xem thêm 5 cỗ đề được wu.edu.vn soạn theo chuẩn chỉnh chương trình Bộ giáo dục và đào tạo dưới đây!

Tổng quan lại về đề thi

Trong bộ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạngcó các dạng bài bác tập như: Khoanh một từ không giống với tự còn lại, nối câu, chấm dứt bài hội thoại, thực hiện tranh nhắc nhở để xong xuôi câu, tìm cặp đôi bạn trẻ thích hợp, tiến công số khớp ứng vào hình vẽ, sắp xếp lại câu, lựa chọn từ đúng....

Bạn đang xem: Giải tiếng anh qua mạng lớp 4

Với các dạng bài bác tập, các nhỏ nhắn sẽ được rèn luyện đa phần kiến thức không giống nhau từ tự vựng đến ngữ pháp, từ bỏ từ 1-1 đến câu hoàn chỉnh. Mời thầy cô và những em cùng tìm hiểu thêm 5 bộ đề thi giờ Anh.

*

Luyện đề thi liên tiếp giúp trẻ con tiếp cận dần dần, từ khó khăn đến dễ dàng để học tiếng Anh công dụng hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án hợp lý cho mỗi thắc mắc dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice to lớn meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Cát B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We bởi many exercises ______ Math lessons.

A. To lớn B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái không đủ vào chỗ trống)

11. Vị you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Home w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ giờ Anh với khái niệm Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Trái táo

22. Apple

B. Dòng giường

23. Bed

C. Dòng bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Nhỏ Mèo

26. House

F. Cây viết chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với nhiều dạng bài xích tập, các nhỏ xíu sẽ được rèn luyện nhiều phần kiến thức khác nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn đối thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: do you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects vị you have today?

B: (5) M_ _ _ & Physics.

Conversation 2:

A: bởi vì you like English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When bởi you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ và on Thursday.

A: (9) ………………….do you vì chưng during Art lesson?

B: I learn to (10) d _ _ _a people and objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh and his friends are at the (11) ___________ now. They lượt thích the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not like elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu cùng với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố người mẹ nên lựa chọn cỗ đề phù hợp với khả năng của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại quăng quật 1 ký tự để có từ hoàn chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào ký tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Vì you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc luyện tập thường xuyên, cha mẹ nên khích lệ và sắp xếp thời hạn nghỉ ngơi hợp lý cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu trả chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / lớn school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice lớn / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn trường đoản cú khác loại với đa số từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào giải đáp đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ vì you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a tuy nhiên during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A với cột B)

AB

15. What time vì chưng you go khổng lồ sleep?

16. What subjects vì chưng you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you lượt thích an orange?

20. Why vị you want to lớn go to the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want to lớn see animals.

C. No, thank you.

D. I like English and Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When vì you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go khổng lồ school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice to lớn meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khuyến khích của phụ huynh là động lực để bé học tập và chũm gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào đáp án đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Bởi vì you have Math today? No,…………

A. I am B. I do C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go to the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m to lớn 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Vì chưng B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn hội thoại với từ gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: bởi vì you like (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Xem thêm: Bài luận tiếng anh về tết bằng tiếng anh cực hay, viết về tết bằng tiếng anh ngắn gọn

Nam: (8) .................... Bởi vì you like it?

Alan: Because I want lớn become a (9) …............. Và how (10) ............. You?

Nam : I want khổng lồ become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một tự khác các loại với các từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Xanh B. Green C. Trắng D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho bé nhỏ luyện tập thi tiếng Anh lớp 4 qua mạng với những bộ đề trên, nhiều phụ huynh chọn wu.edu.vn - phần mềm học tiếng Anh online quality cao để hỗ trợ bé bỏng học cùng thi giỏi hơn. Phụ huynh với trẻ cùng trải nghiệm ngay phần mềm wu.edu.vn tại trên đây với tài khoản học thử: