About Yesterday Once More

"Yesterday Once More", written by Richard Carpenter and John Bettis, is a hit tuy vậy by the Carpenters from their 1973 album Now & Then. Composed in the key of E & as originally presented on the album, "Yesterday Once More" segues into a long medley, consisting of eight covers of 1960s tunes incorporated into a faux oldies radio program. The work takes up the entire B-side of the album. The single version of the tuy nhiên peaked at number 2 on the Billboard Hot 100 chart, kept from the number 1 spot by "Bad, Bad Leroy Brown" by Jim Croce. It was the duo"s fifth number two hit & made them the act with the second-most number two hits on the chart behind Madonna. The tuy vậy also peaked at number 1 on the easy listening chart, becoming their eighth number 1 on that chart in four years. It is The Carpenters" biggest-selling record worldwide & their best-selling single in the UK, peaking at number 2. Richard Carpenter stated, on a Japanese documentary, that it was his favorite of all the songs that he had written. He has performed an instrumental version at concerts.more »
Bạn đang xem: Lời dịch bài hát yesterday once more

The easy, fast & fun way to learn how to lớn sing: 30Day
Singer.com

When I was young I"d listen khổng lồ the radio
Waitin" for my favorite songs
When they played I"d sing along, it made me smile
Those were such happy times and not so long ago
How I wondered where they"d gone
But they"re back again just like a long lost friend
All the songs I loved so well
Every sha-la-la-la
Every wo-o-wo-o, still shines
Every shing-a-ling-a-ling, that they"re startin" khổng lồ sing"s, so fine
When they get khổng lồ the part
Where he"s breakin" her heart
It can really make me cry, just like before
It"s yesterday once more
Lookin" back on how it was in years gone by
And the good times that I had
Makes today seem rather sad, so much has changed.It was songs of love that I would sing to then
And I"d memorize each word
Those old melodies still sound so good to me
As they melt the years away
Every sha-la-la-la
Every wo-o-wo-o, still shines
Every shing-a-ling-a-ling, that they"re startin" lớn sing"s so fine
All my best memories come back clearly khổng lồ me
Some can even make me cry, just like before
It"s yesterday once more
Every sha-la-la-la
Every wo-o-wo-o, still shines
Every shing-a-ling-a-ling, that they"re startin" khổng lồ sing"s so fine
Every sha-la-la-la
Every wo-o-wo-o, still shines
Every shing-a-ling-a-ling, that they"re startin" to lớn sing"s so fine

Watch: New Singing Lesson Videos Can Make Anyone A Great Singer


*

Carpenters The Carpenters were an American vocal and instrumental duo of Karen and Richard Carpenter. They produced a distinct soft musical style, combining Karen"s contralto vocals with Richard"s arranging & composition skills. More »

Nghe Yesterday Once More của
The Carpenters thiệt khiến cho những người ta bồi hồi và xao xuyến. Nó gợi lại họ về phần nhiều hồi ức tuổi thơ, phần đông kỷ niệm đẹp vẫn rời xa. Một chút ít buồn, một chút ít luyến tiếc.

When I was young
Thuở còn bé nhỏ thơ
I"d listen to the radio
Tôi tuyệt nghe rađiô
Waitin" for my favorite songs
Đợi hóng những bài bác hát yêu mếm của mình
When they played I"d sing along
Khi bọn chúng được phạt lên, tôi ngân nga theo
It made me smile.Điều đó khiến cho tôi mỉm cười


Those were such happy times
Đó là khoảng thời hạn thật hạnh phúc
And not so long ago
Và chẳng yêu cầu lâu lắc gì
How I wondered where they"d gone
Thế cơ mà tôi tự hỏi chúng đi đâu mất
But they"re back again
Nhưng chúng đã trờ lại đây
Just lượt thích a long lost friend
Giống như người các bạn biền biệt thọ ngày
All the songs I loved so well.Tất cả bài bác hát tôi yêu tha thiết


Every Sha-la-la-la
Mỗi nhạc điệu Sha-la-la-la
Every Wo-o-wo-o
Mỗi giai điệu Wo-o-wo-o
Still shines
Vẫn bừng sáng
Every shing-a-ling-a-ling
Mỗi nhạc điệu shing-a-ling-a-ling
That they"re startin" to lớn sing"s
Mà họ ban đầu cất lên
So fine.Thật rất đẹp


When they get to the part
Khi mà họ hát mang lại đoạn
Where he"s breakin" her heart
Mà anh ấy có tác dụng tổn mến nàng
It can really make me cry
Nó thật sự rất có thể khiến tôi khóc
Just lượt thích before
Giống như trước đó đây vậy
It"s yesterday once more.Trở về ngày hôm qua một lần nữa


Lookin" back on how it was in years gone by
Nhìn lại chuyện vẫn xảy ra một trong những tháng năm qua
And the good times that I had
Và quãng thời gian giỏi đẹp nhưng tôi vẫn có
Makes today seem rather sad
Khiến ngày bây giờ dường như ai oán hơn
So much has changed.Quá nhiều đổi thay


It was songs of love that
Đó là những bài bác hát tình yêu
I would sing lớn then
Mà tôi vẫn hát mãi về sau
And I"d memorize each word
Và tôi sẽ ghi ghi nhớ từng câu chữ
Those old melodies
Những nhạc điệu cũ kĩ đó
Still sound so good lớn me
Nghe vẫn hay với tôi
As they melt the years away.Như thể bọn chúng đã quyện vào năm tháng trôi


Every Sha-la-la-la
Mỗi giai điệu Sha-la-la-la
Every Wo-o-wo-o
Mỗi giai điệu Wo-o-wo-o
Still shines
Vẫn bừng sáng
Every shing-a-ling-a-ling
Mỗi nhạc điệu shing-a-ling-a-ling
That they"re startin" to lớn sing"s
Mà họ ban đầu cất lên
So fine.Thật đẹp mắt


All my best memories
Tất cả kỷ niệm tươi sáng nhất
Come back clearly khổng lồ me
Trở về với tôi thật rõ ràng
Some can even make me cry.Vài cái thậm chí có thể khiến tôi khóc
Just lượt thích before
Giống như trước đây vậy
It"s yesterday once more.Trở về ngày hôm qua một lần nữa


Aesop's Fables
Bài hát giờ anh
Grimms' Fairy Tales
Ngữ pháp giờ anh
O. Henry
Phát âm giờ anh
Phương Pháp học tập Tiếng Anh
Sherlock Holmes
Thành Ngữ giờ đồng hồ Anh
Truyện song ngữ
Từ vựng giờ anh
Từ vựng giờ Anh về rượu cồn vật


Xem thêm: Cuốn Sổ Tử Thần - Death Note Tập 37

Phân biệt conversation, chat, discussion cùng argument

 Nếu bạn chưa minh bạch được sự khác biệt giữa 4 từ conversation, chat, discussion cùng argument thì bài viết này rõ ràng dành mang lại bạn.

*