Đây là một trong những câu truyện xoay quanh nhân vật bốn Mã Ý - một nhà chính trị, quân sự ship hàng nước Tào Ngụy thời kỳ... More


You are reading

Liên minh chủ sư ( The Advisors Alliance )

Historical Fiction

Đây là một trong câu truyện luân chuyển quanh nhân vật tứ Mã Ý - một nhà bao gồm trị, quân sự giao hàng nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Tư Mã...

Bạn đang xem: Quân sư liên minh 2


Tư M&#x
E3; Ph&#x
F2;ng thẫn thờ bước v&#x
E0;o phủ của m&#x
EC;nh, hẳn đang rất bất an, vụ Y Đới Chiếu.

- Cha!, cha xem ai tới n&#x
E0;y ! - Từ ngo&#x
E0;i cửa v&#x
E0;o, Tư M&#x
E3; &#x
DD; dẫn tới một người nam nh&#x
E2;n v&#x
F3;c d&#x
E1;ng thư sinh&#x
A0;

Vị thư sinh c&#x
FA;i nửa m&#x
EC;nh chắp tay :&#x
A0;

- Tiểu điệp Từ Thứ b&#x
E1;i kiến b&#x
E1; phụ.

Tư M&#x
E3; Ph&#x
F2;ng đưa tay dơ v&#x
E0;o ph&#x
ED;a vị thư sinh m&#x
E0; n&#x
F3;i :

- L&#x
E0; Nguy&#x
EA;n Trực đ&#x
E2;y m&#x
E0; . (* Từ Thứ tự l&#x
E0; Từ Nguy&#x
EA;n Trực ) Đ&#x
E3; mấy năm kh&#x
F4;ng gặp rồi.&#x
A0;&#x
A0;

- V&#x
E2;ng - Từ Thứ đ&#x
E1;p lời

- N&#x
E0;o n&#x
E0;o, mời ngồi.

- Mời huynh, ngồi đi.

- Mời b&#x
E1; phụ.&#x
A0;

B&#x
F4;ng dưng, Hầu C&#x
E1;t từ đ&#x
E2;u chạy tới, hoảng loạn v&#x
F4; cực :&#x
A0;

- C&#x
F4;ng tử !! L&#x
E3;o gia

Cả bố người cũng quay ra, Tư M&#x
E3; Ph&#x
F2;ng hỏi :

- Sao thế ?&#x
A0;

- Kh&#x
F4;ng xong rồi, Hoa thần y bị Tư Kh&#x
F4;ng giết rồi!

Hai phụ thân con nh&#x
E0; Tư M&#x
E3; ngạc nhi&#x
EA;n, &#x
DD; trợn tr&#x
F2;n mắt, Tư M&#x
E3; Ph&#x
F2;ng chạy lại, hai tay đặt l&#x
EA;n vai Hầu C&#x
E1;t hỏi lại, dường như vẫn chưa tin v&#x
E0;o điều m&#x
EC;nh vừa nghe được :&#x
A0;

- C&#x
E1;i g&#x
EC; ?&#x
A0;

- V&#x
EC; sao? - &#x
DD; hỏi

- N&#x
F3;i l&#x
E0; Hoa thần y mưu hại Tư Kh&#x
F4;ng, sao c&#x
F3; thể thế chứ ! - Hầu C&#x
E1;t vừa n&#x
F3;i vừa kh&#x
F3;c.

Tư M&#x
E3; Ph&#x
F2;ng gần như quỵ xuống, Tư M&#x
E3; &#x
DD; v&#x
E0; Từ Thứ đứng b&#x
EA;n đỡ lấy hai c&#x
E1;nh tay của &#x
F4;ng.

- Ta phải về ph&#x
F2;ng, về ph&#x
F2;ng.

&#x
DD; d&#x
EC;u Tư M&#x
E3; Ph&#x
F2;ng v&#x
E0;o trong.

- Trọng Đạt!. Chuyện n&#x
E0;y, chuyện n&#x
E0;y đứng nhắc với ... Nhắc với người vào nh&#x
E0;.

- Chuyện g&#x
EC; phụ vương ?

- Kh&#x
F4;ng nhắc nữa, kh&#x
F4;ng nhắc nữa

Tư M&#x
E3; Ph&#x
F2;ng mồm lẩm bẩm 3 chữ " kh&#x
F4;ng nhắc nữa ", ch&#x
E2;n run run bước chậm về thư ph&#x
F2;ng của m&#x
EC;nh.&#x
A0;

- Hầu C&#x
E1;t !

- Dạ.

- Mau đi sắp b&#x
E1;t canh s&#x
E2;m đến l&#x
E3;o gia.

- Dạ

- Trọng Đạt, chuyện n&#x
E0;y..

- Nếu kh&#x
F4;ng c&#x
F3; Hoa thần y th&#x
EC; th&#x
EA; tử v&#x
E0; tiểu tử của ta đ&#x
E3; sớm mất mạng rồi, tới phủ Tư Kh&#x
F4;ng kh&#x
E1;m bệnh, đến mất cả mạng. - Tư M&#x
E3; &#x
DD; lắc đầu&#x
A0;

- Trọng Đạt, T&#x
E0;o Mạnh Đức t&#x
ED;nh t&#x
EC;nh đa nghi, th&#x
E1;i b&#x
EC;nh ở Hứa Đ&#x
F4; vẫn c&#x
F2;n khuya!

- L&#x
FA;c n&#x
E3;y, trong mắt gia phụ, kh&#x
F4;ng chỉ c&#x
F3; bi thương ... M&#x
E0; c&#x
F2;n c&#x
F3; sợ h&#x
E3;i.&#x
A0;

.......

Phủ Dương Biểu

- Phụ th&#x
E2;n! Người về rồi! - Dương Tu từ vào nh&#x
E0; bước ra c&#x
FA;i đầu h&#x
E0;nh lễ

- Tư Kh&#x
F4;ng c&#x
F3; lệnh, Nguyệt đ&#x
E1;n b&#x
EC;nh ng&#x
E0;y mai sẽ vì phủ Tư Kh&#x
F4;ng tổ chức gi&#x
FA;p con. Đến ng&#x
E0;y sẽ c&#x
F4;ng bố lệnh chi&#x
EA;u mộ hiền t&#x
E0;i.

- con ư ? Vậy chẳng phải l&#x
E0; trao quyền tuyển quan liêu cho con sao?

- Người của họ đều kh&#x
F4;ng ra mặt, chỉ muốn lợi dụng con.

- Phụ th&#x
E2;n, Nguyệt đ&#x
E1;n b&#x
EC;nh của Hứa Đ&#x
F4; bởi vì nhi tử tr&#x
F9;ng tu, nhỏ tự thấy kh&#x
F4;ng ai hợp bằng con. Phụ th&#x
E2;n, người th&#x
E2;n qu&#x
FD; cao ngạo nhưng cũng cần phải l&#x
E0;m r&#x
F5; ch&#x
ED;nh sự. Đ&#x
F3; l&#x
E0; vì chưng T&#x
E0;o tư kh&#x
F4;ng phụ tr&#x
E1;ch ...

- Đừng c&#x
F3; n&#x
F3;i những lời n&#x
E0;y trước mặt ta- Dương Tu n&#x
F3;i chưa hết c&#x
E2;u đ&#x
E3; bị Dương Th&#x
E1;i &#x
DA;y ngắt lời rồi &#x
F4;ng con quay bước đi.

- Phụ th&#x
E2;n, T&#x
E0;o tư kh&#x
F4;ng đ&#x
E3; h&#x
E0;nh th&#x
ED;ch Hoa Đ&#x
E0; rồi!

Dương Th&#x
E1;i &#x
DA;y nghe liền v&#x
F4; c&#x
F9;ng sợ h&#x
E3;i, tay ch&#x
E2;n &#x
F4;ng run l&#x
EA;n, con quay đầu lại, &#x
E1;nh mắt lo sợ kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m nh&#x
EC;n thẳng v&#x
E0;o mắt Dương Tu

- Phụ th&#x
E2;n quan liêu t&#x
E2;m Hoa Đ&#x
E0; tới như vậy chắc cũng biết r&#x
F5; &#x
F4;ng ấy kh&#x
F4;ng bị oan đ&#x
FA;ng kh&#x
F4;ng?

- Ta chỉ biết &#x
F4;ng ấy l&#x
E0; thần y quang vinh thi&#x
EA;n hạ, ni rơi v&#x
E0;o cảnh n&#x
E0;y thật khiến người ta đau x&#x
F3;t- N&#x
F3;i xong Th&#x
E1;i &#x
DA;y liền bỏ đi

Dương Tu dường như đ&#x
E3; biết điều g&#x
EC; đ&#x
F3; về Y Đới Chiếu hay &#x
ED;t nhất rằng cha của hắn c&#x
F3; d&#x
ED;nh l&#x
ED;u điều g&#x
EC; đ&#x
F3; với Hoa Đ&#x
E0;. Đ&#x
FA;ng l&#x
FA;c đ&#x
F3; đ&#x
E1;m n&#x
F4; t&#x
E0;i của phủ khi&#x
EA;ng một loạt h&#x
F2;m xiểng từ trong phủ mang ra ngo&#x
E0;i, Tu thấy vậy liền hỏi:

- Vật g&#x
EC; đ&#x
E2;y?

- Dạ, l&#x
E3;o gia bảo ch&#x
FA;ng n&#x
F4; t&#x
E0;i t&#x
EC;m s&#x
ED;nh lễ của Tư M&#x
E3; gia v&#x
E0; trả về hết.

- Đi đi- Dương Tu cảm thấy thật lạ nhưng kh&#x
F4;ng r&#x
F5; l&#x
E0; v&#x
EC; cớ g&#x
EC; rồi bỗng dưng cất tiếng - KHOAN!

______________________________Sau c&#x
E1;i chết của Hoa Đ&#x
E0; c&#x
E1;c quan liêu vi&#x
EA;n đại thần đ&#x
E3; k&#x
ED; t&#x
EA;n m&#x
EC;nh ở Y Đới Chiếu quyết định l&#x
EA;n kế hoạch &#x
E1;m s&#x
E1;t T&#x
E0;o Th&#x
E1;o v&#x
E0;o ng&#x
E0;y Nguyệt Đ&#x
E1;n B&#x
EC;nh được tổ chức

- Với t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch y&#x
EA;u c&#x
E1;i t&#x
E0;i của T&#x
E0;o Th&#x
E1;o chắc chắn hắn sẽ vi phụng tới đ&#x
E2;y, Tư M&#x
E3; kh&#x
F4;ng chủ tr&#x
EC; ở đ&#x
E2;y, người của ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; thể c&#x
E0;i cắm v&#x
E0;o đ&#x
E1;m đ&#x
F4;ng.&#x
A0;

- Ta đ&#x
E3; huấn luyện hoàn thành 100 tử sĩ chỉ đợi lệnh của bệ hạ l&#x
E0; c&#x
F3; thể giết chết T&#x
E0;o tặc.

- T&#x
E0;o Th&#x
E1;o mưu m&#x
F4; xảo tr&#x
E1;. Hắn đ&#x
E3; tổ chức Nguyệt Đ&#x
E1;n B&#x
EC;nh hơn nữa lại c&#x
F2;n tới nơi, lẽ n&#x
E0;o hắn kh&#x
F4;ng sở hữu theo qu&#x
E2;n ph&#x
F2;ng bị?

- L&#x
E3;o phu sẽ đ&#x
ED;ch th&#x
E2;n l&#x
E0;m mồi nhử tại Nguyệt Đ&#x
E1;n B&#x
EC;nh, một lúc thất thủ với t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch của T&#x
E0;o Th&#x
E1;o hắn sẽ về cung bắt giam tiểu nữ ( ở đ&#x
E2;y ch&#x
ED;nh l&#x
E0; Đổng Phi của H&#x
E1;n Hiến Đế, con g&#x
E1;i Đổng Thừa tướng qu&#x
E2;n), hắn tưởng th&#x
ED;ch kh&#x
E1;ch đ&#x
E3; bị dẹp sạch, kh&#x
F4;ng tăng cường ph&#x
F2;ng bị, l&#x
FA;c n&#x
E0;y trong cung mai phục một đội kị binh.

____________________________________Theo lệnh, đ&#x
E1;m n&#x
F4; t&#x
E0;i của Dương phủ với s&#x
ED;nh lễ trả lại mang đến Tư M&#x
E3; gia

- C&#x
F4;ng tử nh&#x
E0; ta n&#x
F3;i rồi, tiểu thư nh&#x
E0; ta v&#x
E0; tam c&#x
F4;ng tử của qu&#x
FD; phủ ( Tư M&#x
E3; Phu) kh&#x
F4;ng c&#x
F3; duy&#x
EA;n phận, phải trả lại s&#x
ED;nh lễ, từ nay về sau, ai đi đường nấy, t&#x
F9;y &#x
FD; th&#x
E0;nh th&#x
E2;n, đ&#x
E2;y l&#x
E0; thư của c&#x
F4;ng tử nh&#x
E0; ch&#x
FA;ng ta.

Tư M&#x
E3; L&#x
E3;ng ( trưởng tử của Tư M&#x
E3; Ph&#x
F2;ng) đại diện n&#x
F3;i rằng:- H&#x
F4;m nay gia phụ đ&#x
E3; tới Nguyệt Đ&#x
E1;n B&#x
EC;nh, kh&#x
F4;ng ở vào phủ. Chuyện h&#x
F4;n ước kh&#x
F4;ng phải tr&#x
F2; trẻ con, đại khi gia phụ về sẽ tới thăm Dương Th&#x
E1;i &#x
DA;y

- mong c&#x
F4;ng tử nhận thư, tiểu nh&#x
E2;n xin c&#x
E1;o lui

Liên minh quân sư (phần 2) – Kỳ phùng địch thủ

Liên anh quân sư là bộ phim truyền hình truyền hình luân chuyển quanh cuộc đời của tư Mã Ý, bao gồm trị gia đại tài của Ngụy quốc, từ các ngày còn là một trong anh thư sinh e lệ tới khi được trọng dụng và vươn lên là cánh tay buộc phải của Tào Phi trong cơn mơ trị quốc - bình thiên hạ của họ Tào. Trong phim, lịch sử vẻ vang Trung Quốc được tái hiện chân thực và bám sát đít với tình tiết của nhà văn La quán Trung.


*

Trong phần 2, từ tư Mã Ý đeo bội tìm chí khí chết giả trời mang lại Gia mèo Lượng tay cầm Ngọc Hạc Vũ Phiến vung lên, đa số dự báo một trận đánh chiến sắp đến bắt đầu. Sự kiện đêm ngày chinh chiến dạn dĩ Đạt, không Thành Kế, Cao Bình Lăng thuộc với mối quan hệ giữa bốn Mã Ý với Nguỵ đế đời thứ hai Tào Duệ đều ra mắt trong phim. Thân phận bốn Mã Ý sẽ phát triển thành “ thác hồ trọng thần”, tiến vào trung tâm quyền lực chính trị thời đại Tào Duệ, Tào Phương, cũng như gặp mặt đối thủ lớn nhất đời bản thân là Gia cát Lượng.


*

Bộ phim gồm sự góp mặt của rất nhiều diễn viên đình đám của làng phim cổ trang trung hoa như Ngô Tú Ba, lưu lại Đào, Lý Thần, Trương Quân Ninh,..cùng sự đầu tư chi tiêu nhiều về hình ảnh cũng như các cảnh hành động, hứa hẹn sẽ là một bộ phim không thể vứt qua.

Xem thêm: Chỉnh Vòng Tua Máy Bao Nhiêu Là Hợp Lý Tưởng Là Bao Nhiêu? Vòng Tua Máy Là Gì


*

Đón coi phần 2 tập phim truyền hình hợp thể quân sư sẽ được phát sóng 1 tập/ngày vào lúc 21h trên kênh K+NS cùng K+NS HD, bước đầu từ ngày 13/9.

Nguồn tin: wu.edu.vn


*
*
*
*

39 hbt hai bà trưng - Q.HBT - Tp.Hà Nội209 phố nguyễn trãi - Q.Thanh Xuân - Tp.Hà Nội26 Cao chiến hạ - P.5 - q.3 - Tp.HCM