Các loại văn bản hành chính khác nhau sẽ có nội dung khác nhau, nhưng về hình thức trình bày thì nhìn chung văn bản hành chính có hình thức và cách diễn đạt tương tự nhau. Một trong những tiêu chuẩn về hình thức cần lưu ý khi trình duyệt văn bản hành chính là quy định về cách căn lề văn bản.

Bạn đang xem: Thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong word 2010

Cùng Lê Ánh HR tìm hiểu về cách căn lề trong word, cách chỉnh khoảng cách giữa các dòng, các đoạn trong word trong bài viết dưới đây nhé!


1. Tầm quan trọng của căn lề chuẩn trong Word

Văn bản hành chính là loại văn bản được sử dụng phổ biến hiện nay. Việc phát hành và soạn thảo các văn bản hành chính, chức năng chính của nó là cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời hướng dẫn các nguyên tắc, chính sách cụ thể của đất nước, có lợi cho việc quản lý hành chính của đất nước và giúp đất nước dễ dàng hơn.

Thể thức trình bày của văn bản hành chính, đặc biệt là quy định về trình bày rất quan trọng, nó không chỉ có lợi cho sự đồng bộ của văn bản hành chính về mặt hình thức mà còn thể hiện tính chuyên nghiệp của văn bản. 

2. Tiêu chuẩn căn lề trong Word

Quy định cách căn lề chuẩn trong văn bản hành chính

Hiện tại, chính phủ đã ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP hướng dẫn về căn lề chuẩn trong văn bản hành chính.

- Văn bản hành chính được trình bày trên khổ giấy A4 (21 cm x 29,7 cm).

- Lề trên cách mép trên từ 2 cm – 2,5 cm;

- Lề dưới cách mép dưới từ 2 cm – 2,5 cm;

- Lề trái cách mép trái từ 3 cm – 3,5cm;

- Lề phải cách mép phải 1,5 cm - 2 cm.

- Phông chữ Times New Roman, màu đen, được quy định cho phông chữ trong văn bản hành chính.

------------------------------------ 

- Khi xuống dòng, chữ đầu dòng phải lùi vào từ 1 cm đến 1,27 cm (1 default tab);

- Khoảng cách giữa các đoạn văn (paragraph) đặt tối thiểu là 6pt;

- Khoảng cách giữa các dòng hay cách dòng (line spacing) chọn tối thiểu từ cách dòng đơn (single line spacing) hoặc từ 15pt (exactly line spacing) trở lên;

- Khoảng cách tối đa giữa các dòng các dòng là 1,5 dòng (1,5 lines).

Xem thêm: Ultraman Tiga: The Final Odyssey (2000), Before The Decker Finale, A Retrospective

----------------------------------

3. Hướng dẫn căn lề trong word 2010, 2013, 2016

Cách 1. Sử dụng Page Layout

Bước 1: Trên tab Layout (Bố cục), chọn biểu tượng mũi tên trong phần Page Setup.


*

Bước 2: Tại phần Margin, bạn chọn mũi tên lên, xuống hoặc nhập trực tiếp thông số vào phần trên (Top), dưới (Bottom), trái (Left), phải (Right) để căn chỉnh lề